ลองทำฟอนต์ใช้เอง (ต่อ) - Gentini

ลองทำ Serif อีกฟอนต์นึง เพื่อให้สมดุลย์กับ Sans serif โดยเอาต้นแบบมาจากฟอนต์ Gentium ซึ่งเป็น Serif ที่ดูสบายตา กึ่งทางการกึ่งลำลอง จึงตั้งชื่อให้คล้าย ๆ กัน ว่า เจนทินี - Gentini
ทำไปก็งงไป ทำให้ทราบว่างานออกแบบฟอนต์นี่ยากจริง ๆ ผมเองยังมือไม่ถึง จึงอ่านบุคลิกของฟอนต์ Gentium ไม่ออก เลยทำแค่ฟอนต์ขนาด book แค่ตัวเดียว

ดาวน์โหลด
ไฟล์รวม Gentini.tar.gz

Topic: