debian: บันทึกเครื่องพิมพ์อิงก์เจ็ต epson

สำหรับเครื่องพิมพ์ในลินุกซ์ เราเรียกใช้จาก cups ผ่านบราวเซอร์ที่พอร์ต 631 ซึ่งก็ใช้งานสะดวกพอควร
แต่ถ้าหากว่าเป็นเครื่องพิมพ์อิงก์เจ็ตที่ต้องมีการตรวจดูระดับหมึกด้วย การใช้งานผ่าน cups จะดูระดับหมึกไม่ได้

สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson เดเบียนจะมีแพกเกจที่ทำหน้าที่ดังกล่าว ชื่อ mtink
ติดตั้งดังนี้

ติดตั้งแพกเกจ
$ sudo aptitude install mtink

แก้ไขให้เราสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ โดยปรับตั้งให้เราไปอยู่ในกรุ๊ปของเครื่องพิมพ์ คือ lp
สมมุติว่าเราชื่อ user1
$ sudo usermod -G lp user1
หรือถ้ามีชื่อผู้ใช้หลายคน อาจแก้ไขที่ไฟล์ /etc/group โดยตรง
$ sudo vi /etc/group

...
lp:x:7:cupsys,user1
...

เรียกใช้งานด้วยคำสั่ง mtink

  • อาจต้องล๊อกเอาต์ออกจากระบบหนึ่งครั้ง การปรับตั้งจึงจะสมบูรณ์
  • การตอบสนองของโปรแกรม ค่อนข้างช้า แต่ก็ใช้งานได้ราบรื่นดี
Topic: