บันทึก K3b, Nero, Nautilus

ต้องการเขียนแผ่นข้อมูล ซึ่งเป็นไฟล์ mp3 ธรรมดา
ที่แรกเขียนด้วย k3b ปรากฎว่าอ่านด้วยคอมพิวเตอร์ออกสบาย ๆ แต่กลับอ่านด้วยเครื่องเล่นดีวีดีทั่วไปตามท้องตลาดไม่ได้ ไม่ว่าลองเปลี่ยนค่าเป็น DAO TAO Mode1 Mode2 ยังไงก็อ่านไม่ออก

ไม่แน่ใจเครื่องเขียนว่าเก่าไปหรือเปล่า
เลยลองดาวน์โหลด Nero Linux 3 มาลองเขียนดู ปรากฎว่าอ่านได้สบาย ๆ

ลองเขียนด้วยโปรแกรมปริยายของ Gnome คือ nautilus-cd-burner ก็อ่านออกเหมือนกัน

เลยไม่ทราบว่าตั้งค่า k3b ผิดตรงไหน คงต้องกลับไปศึกษาต่อ เที่ยวนี้บันทึกไว้แค่นี้ก่อน

ลองบนเดเบียน sid ครับ