drupal: ธีม tt36-BlueSky

tt36-BlueSky

เอาโครงจาก tt36-carrot

เที่ยวนี้คิดหน้าตาเอง ทำให้พื้นหลังดูโปร่งตาเล็กน้อย โดยหนีปัญหา IE ไม่รองรับไฟล์กราฟฟิก png ด้วยการทำพื้นหลังเป็นหลายชั้น แล้วนำมาซ้อนทับกัน

ใจจริงอยากทำให้พิสดารมีตัวแบ่งพื้นที่เยอะ ๆ แต่ทำไปทำมาหมดแรงเสียก่อน ได้แค่นี้เลยเอาแค่นี้ครับ

บล๊อกซ้ายอยู่ปกติ และบล๊อกขวาจะอยู่เลื่อนลงมาข้างใต้

Download

Drupal 6
tt36-bluesky (2007-12-03)