drupal: ธีม tt16-Palapanyo 6.1

tt16-Palapanyo 6.1

เอาธีมเก่าจาก tt15-palapanyo6 มาปรับปรุง

เป็น 3 สดมภ์ที่ปรับความกว้างของสดมภ์ซ้ายขวาตามความกว้างของบราวเซอร์ ปรับปรุงให้ดูมีมิติขึ้น ทนทานขึ้น ตั้งใจทำ logo ให้คาบระหว่างสองส่วนใน header เพื่อให้ดูมีมิติ ซึ่งอาจทำ site-name เป็นไฟล์ภาพ ซึ่งจะทำให้ดูดีขึ้นอีก

Download

Drupal 6
tt16-Palapanyo 6.1 (2007-12-25)