debian: lenny แก้ปัญหา waiting for root file system

ช่วงนี้ติดตั้งเครื่องหลายเครื่องด้วย lenny พบปัญหาบูตไม่ขึ้นด้วยข้อความว่า "waiting for root file system"
ค้นกูเกิลดูพบว่าเป็นปัญหาของแพกเกจ initramfs (เป็นทั้งรุ่น 0.92a และ 0.92b) ที่ตีความฮาร์ดดิสก์เป็น sda
ทางแก้มีหลายทาง เช่น กำหนดชื่อ (label) ให้พาร์ติชั่น หรือใช้ uuid
แต่รู้สึกว่ายุ่งยากไปหน่อย เพราะเคยมึนกับปัญหา uuid มาทีนึงแล้ว เลยคิดว่าลองกลับไปคบกับ yaird แทน ซึ่งดูจะมีปัญหานี้น้อยกว่า

ตอนนี้ yaird บน lenny ไม่รู้หายไปไหน ก็เลยต้องไปดาวน์โหลดของ sid มาแทน เวลาติดตั้งด้วยคำสั่ง dpkg -i เขาจะแจ้งว่าติดดีเพนเดนซี่ที่แพกเกจไหนบ้าง ก็ลงไปตามนั้นจนจบ

มีต้องแก้ไฟล์นิดนึงคือไฟล์ kernel-img.conf
$ sudo vi /etc/kernel-img.conf

...
#ramdisk = /usr/sbin/mkinitrd /usr/sbin/mkinitramfs
ramdisk = /usr/sbin/mkinitrd.yaird

เสร็จแล้วก็กลับมาคอนฟิกเคอร์เนลใหม่
$ sudo dpkg-reconfigure linux-image-2.6.24-1-686

เสร็จแล้ว รีบูตเข้าเคอร์เนลใหม่ได้เลย

อ้างอิง
Kernel compile gone wrong - SOLVED (yaird issue)

Topic: