ห้อง Gnome

งานเกี่ยวกับ Gnome

Topic: 

gnome: บันทึกแก้รหัสอักขระ usb drive

gnome ไม่ได้ตั้งค่าปริยาย สำหรับ usb disk ในการเข้ารหัสอักขระมาให้
เวลาเราเสียบอุปกรณ์พวก Thumb drive เขาเลยเมานต์เป็นค่าปริยายของระบบ
(น่าจะอยู่ที่เคอร์เนล CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1" ไม่แน่ใจครับ)
ทุกครั้งที่เมานต์ เลยเมานต์เป็น iso8859-1 ทำให้อ่านชื่อไฟล์ภาษาไทยไม่ออก
ถ้าจะให้อ่านออก เราต้องเมานต์ใหม่เป็น utf-8

วิธีแก้ผ่านบรรทัดคำสั่งที่เคยใช้คือ
$ sudo umount /media/DEVICENAME
$ sudo mount -t vfat -o iocharset=utf-8 /dev/sdXX /media/DEVICENAME

แต่ถ้าต้องทำทุกครั้งคงไม่สะดวกอย่างยิ่ง

การนี้ gnome ได้จัดเตรียมเครื่องมือไว้ให้แล้ว คือ gconf-editor
สำหรับ เดเบียน ใช้งานผ่านเมนู Application -> System Tools -> Configuration Editor
โดยไปที่ / -> system -> storage -> defaults_options -> vfat
คลิกขวาที่ mount_options -> Edit Key...
กดปุ่ม Add เพื่อเพิ่ม Value

New List Value: utf-8

(ใส่ค่า utf-8 เฉย ๆ โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย =)

เสร็จแล้ว ครั้งหน้าเวลาเราเสียบพวกอุปกรณ์ทาง usb เขาจะเมานต์โดยใช้ utf-8 เป็นค่าปริยาย

อ้างอิง

(ติ gnome อยู่อย่างคือ หาเอกสารยากชะมัด ยังดีที่ตั้งชื่อในการปรับตั้งไม่ยากเท่าไหร่ พอเดา ๆ ออก)

gnome: เปลี่ยนค่า Open with

เนื่องจากในการเปิดไฟล์ tif นั้น Gnome เลือกใช้ Image Viewer (eog) เป็นค่าปริยาย
แต่สำหรับไฟล์ tif แบบหลายหน้า พบว่า Image Viewer ไม่สามารถดูหน้าถัดไปได้ คงดูได้เพียงหน้าแรกเท่านั้น
ดังนั้นเราจะเปลี่ยนค่าปริยายสำหรับการเปิดไฟล์ tif ไปเป็น Document Viewer (evince) แทน

ทำได้โดย
คลิกขวาที่ไฟล์ภาพ -> Properties -> [TAB]Open With ->
เปลี่ยนค่าปริยายมาเป็น Document Viewer -> Close

เรียบร้อยแล้ว

อ้างอิง
How to edit Gnome's "Open With" list?

Topic: 

gnome: บันทึกการปรับตั้งคีย์บอร์ดภาษาไทย

สำหรับเดสก์ทอปที่ใช้ Gnome เราสามารถปรับตั้งให้ใช้คีย์บอร์ดภาษาไทยได้ผ่านทางเมนู

ตัวอย่างจากเดเบียน - sid ใช้เมนู System -> Preference -> Keyboard

 • เพิ่มภาษาไทย
  TAB:Layouts -> Add -> Thailand
 • เปลี่ยนปุ่มการสลับภาษา
  TAB:Layout Options -> Group Shift/Lock behavior -> ALT+Shift changes group.

แต่ถ้าหากมีผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอยู่หลายคน เช่น ตามสถาบันการศึกษา
การที่ต้องมาเปลี่ยนทุกคนจึงเป็นเรื่องลำบากอย่างยิ่ง

ทางออกคือเราจะต้องเปลี่ยนค่าปริยายของระบบ ซึ่ง Gnome ให้ความสามารถนี้ผ่านมาทางบรรทัดคำสั่ง
การปรับค่าปริยายของเดสก์ทอปโดยผ่านทางบรรทัดคำสั่ง ตามตัวอย่างข้างต้น มีดังนี้

 • เพิ่มภาษาไทย
  $ sudo gconftool-2 --direct \
  --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults \
  --type list --list-type string \
  --set /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd/layouts [us,th]
 • เปลี่ยนปุ่มการสลับภาษา
  $ sudo gconftool-2 --direct \
  --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults \
  --type list --list-type string \
  --set /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd/options ["grp grp:alt_shift_toggle"]

เท่านี้เราก็จะได้ค่าปริยายสำหรับผู้ใช้ทุกคนในเครื่องนี้แล้วครับ

หมายเหตุ
ตามตัวอย่างบรรทัดสุดท้าย ค่าที่ใช้ต้องเป็น "grp[TAB]grp:alt_shift_toggle" แต่ผมยังพิมพ์ TAB ใส่ลงในบรรทัดคำสั่งไม่เป็น เลยใช้เป็นเคาะวรรคแทน เมื่อป้อนบรรทัดคำสั่งเสร็จแล้ว จึงไปแก้ในไฟล์ /etc/gconf/gconf.xml.defaults/.%gconf-tree.xml โดยเปลี่ยนจากเคาะวรรคเป็น TAB แทนครับ :P

อ้างอิง
Gnome - Setting General Preferences

บันทึก Customize เพิ่มเติม

 • ยกเลิกการล๊อกจอภาพเมื่อใช้ Screen Saver
  sudo gconftool-2 --direct \
  --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults \
  --type bool \
  --set /app/gnome-screensaver/lock_enabled false

gnome: เปิด numlock เป็นค่าปริยาย

ลองบน เดเบียน Sid

ต้องติดตั้งแพกเกจ numlockx
$ sudo aptitude install numlockx

ตั้งให้รันตอนล๊อกอินเข้า Gnome
Sytem -> Preferences -> Sessions
[TAB]Startup Programs -> New

Name: Numlock
Command: /usr/bin/numlockx on

เสร็จแล้ว ล๊อกอินครั้งต่อไปจะเปิด Numlock เป็นค่าปริยาย

แถมนิดนึง
ถ้าต้องการบันทึก Sessions ไว้ทุกครั้ง ให้ไปที่
[TAB]Session Options -> Automatic save changes to session
ทุกครั้งที่ล๊อกอินเข้า gdm ใหม่ จะเปิดเดสก์ทอปที่เคยเปิดจากครั้งที่แล้วมาทั้งหมด

อีกนิดนึงว่า สำหรับ terminal ในโหมดเท็กซ์ สามารถทำให้เปิด numlock เป็นค่าปริยายโดยเติมคำสั่งใน ~/.bashrc
$ vi ~/.bashrc

...
if [[ `tty` == /dev/tty* ]]; then
    setleds +num
fi

อ้างอิง

Topic: 

gedit กับ TIS-620

วิธีแก้ gedit ให้สามารถใช้ภาษาไทยที่เข้ารหัสแบบ TIS-620

$ gconf-editor

ตั้งค่าที่

/apps/gedit-2/preferences/encoding/auto_detected

เพิ่มให้มีค่า TIS-620 โดยเลื่อนให้ขึ้นมาอยู่บน ๆ ตามความถี่ในการใช้งานของเรา
เช่น ของผมตั้งเป็น

UTF-8
CURRENT
TIS-620
ISO-8859-1
UTF-16

เป็นต้น

ต่อไปก็สามารถใช้แก้ไขไฟล์ที่เข้ารหัสเป็น TIS-620 ได้แล้ว

เอามาจาก

update

 • Gnome2
  $ gconftool-2 -t list --list-type string -s /apps/gedit-2/preferences/encodings/auto_detected [UTF-8,TIS-620,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]
 • 20130117 - สำหรับ Gnome3 ตั้งให้ tis-620 มีความสำคัญเหนือ Default
  $ gsettings set org.gnome.gedit.preferences.encodings auto-detected "['TIS-620', 'UTF-8', 'CURRENT']"

  ที่มา - askubuntu.com: How to set default encoding for non UTF encoded documents system wide?

Topic: