fonts: บันทึก TlwgTypott

เอา TlwgTypo จาก ltn: ThaiFonts-Scalable มาทำเรื่อง hinting
พอจะเริ่ม hint จริง ๆ พบว่าลายเส้นของไทยไม่เข้ากับของฝรั่ง ซึ่งจะทำให้การ hint ยุ่งยาก จึงตัดสินใจสร้างลายเส้นไทยขึ้นมาใหม่ และตั้งชื่อใหม่ว่า TlwgTypott

ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์(520421)

ดาวน์โหลดไฟล์ซอร์ส

  • รุ่นเริ่มต้น ยังไม่มีตัวหนา ยังไม่ได้ปรับละเอียด ฟอนต์ไทย hint ด้วยมือ ส่วนฟอนต์อังกฤษ ใช้ Auto-Instruction TlwgTypott-src-520408.tar.gz (พบว่า Auto-Instruction ของ Fontforge มีประสิทธิภาพดีขึ้นมาก ฟอนต์อังกฤษสวยงามมาก แต่กับฟอนต์ไทย ผลยังแย่อยู่จึง hint เองด้วยมือ)
  • ทำตัวหนา ตัวเอียง และตัวหนาเอียง แต่ใช้ Auto-Instruction ทั้งหมด TlwgTypott-src-520415.tar.gz (รุ่นนี้เอาไฟล์ฟอนต์ต้นฉบับของ Freefont มาใช้ ทำให้ได้รหัสอักขระเพิ่มขึ้น แต่พบบั๊กใน Abiword แสดงผลเพี้ยน ๆ แต่กับ gedit และ Epiphany แสดงปกติ)
  • hint ตัวหนาเสร็จ (เฉพาะตัวอักษรหลัก สระและวรรณวุกต์ไม่ได้ทำ) ใช้วิธี hint แบบไม่ลงจุด เพื่อให้เข้ากันได้กับอักขระโรมันที่ hint ด้วย Auto-Instruction TlwgTypott-src-520421.tar.gz (รุ่นนี้แก้บั๊กของรุ่นก่อนเรื่องการแสดงผลเพี้ยน โดยเอาซอร์สของ TlwgTypo กลับมาทำแทน บั๊กรุ่นก่อนเกิดจากต้นฉบับของ GNU ทำเรื่อง OpenType ไว้ยังไม่สมบูรณ์)
  • แก้บั๊ก konsole แสดงวรรณยุกต์เพี้ยน และบั๊กการ hint อื่นเล็กน้อย TlwgTypott-src-520423.tar.gz

ภาพตัวอย่าง
จาก abiword (openoffice แสดงผลเพี้ยน)
ตัวธรรมดา

ตัวหนา

ความรู้ที่ได้

  • Auto-Instruction ใช้ได้ดีกับฟอนต์ที่มีเส้นบาง ๆ แต่ก็ต้องเพิ่ม/ลด Hhint Vhint ช่วยด้วย จึงจะได้ผลดี ลำพังใช้ AutoHint เฉย ๆ ไม่ไหว ประกอบกับการสร้างจุด ต้องแม่นจริง ๆ จึงจะทำให้งานออกมาดูกลมกลืน ซึ่งหลาย ๆ อย่างรวมกันแล้วอาจทำให้เสียเวลามากกว่าการเขียนโปรแกรม hint ด้วยซ้ำไป
Topic: