fonts: บันทึก Waree Sans

เอาฟอนต์ Waree - วารี จาก ltn: ThaiFonts-Scalable มาทำเรื่อง hinting

ต้องขออภัยที่ต้องปรับความกว้างฟอนต์จากเดิม เพื่อให้เหมาะกับการทำ hinting ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้แทนกันได้อย่างสนิท

ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์(รุ่น 20090603)

ดาวน์โหลดไฟล์ซอร์ส

  • รุ่นเริ่มต้น ยังไม่มีตัวหนา ฟอนต์ไทย hint ด้วยมือ ส่วนฟอนต์อังกฤษ ใช้ของเดิมคือฟอนต์ Bitstream Vera Sans ซึ่ง hint stem ด้วยการทดลงจุด (ของเขาดูนุ่ม แต่ของเราดูแข็งหน่อย) : WareeSans-src-20090517.tar.gz
  • เกลาตัวธรรมดาเสร็จ พยัญชนะตัวหนาเสร็จ freeze เพื่อดูผล : WareeSans-src-20090520.tar.gz
  • ปรับลายเส้นให้ดูนุ่มนวลขึ้น เกลาตัวหนาเสร็จ : WareeSans-src-20090523.tar.gz
  • เกลาส่วนฟุ้ง ปรับช่องไฟให้หลวมขึ้น : WareeSans-src-20090527.tar.gz
  • เกลาละเอียด WareeSans-src-20090603.tar.gz

ภาพตัวอย่าง
จาก openoffice.org รุ่น 3.0.1
ตัวธรรมดา

ตัวหนา

Topic: