ลบไวรัสด้วย AVG Anti-Virus

เครื่องลูกข่ายวินโดวส์ติดไวรัส Win32/Heur ซึ่งใช้ clamav สแกนไม่พบ
ลองค้นกูเกิลดู พบ ubuntuclub แนะนำ AVG

ก่อนอื่นก็ไปดาวน์โหลดที่นี่ http://free.avg.com/us-en/download?prd=afl

แสดงตัวอย่างด้วยบรรทัดคำสั่งคือ
ดาวน์โหลดรุ่นฟรีมาใช้

$ wget http://download.avgfree.com/filedir/inst/avg85flx-r290-a2950.i386.deb
$ sudo dpkg -i avg85flx-r290-a2950.i386.deb

สั่งให้รัน daemon

$ sudo /etc/init.d/avgd start

สั่งอัปเดตข้อมูลไวรัส

$ sudo avgupdate

เนื่องจากรุ่นที่เรานำมาใช้งานเป็นรุ่นฟรี จึงไม่สามารถลบไฟล์ไวรัสได้ จึงใช้วิธีสั่งสแกนและรายงานไว้ในไฟล์ หลังจากนั้นจึงอ่านชื่อไฟล์จากรายงานขึ้นมาลบ

สมมุติว่าให้ค้นที่ /media/disk และให้รายงานไว้ที่ไฟล์ ~/virus.txt

$ avgscan -r ~/virus.txt /media/disk

เตรียมการสำหรับการลบ โดยการแก้ไขไฟล์ ~/virus.txt โดยตัดส่วนหัวและส่วนท้ายให้เรียบร้อย ให้เหลือแต่ชื่อไฟล์ที่ติดไวรัส

$ vi ~/virus.txt
/media/disk/filename1  Virus XXX
/media/disk/filename2  Virus YYY

สั่งลบ (*** ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับ ***)

$ cat ~/virus.txt | awk -F'  ' '{print $1}' | while read FILE; do rm "$FILE"; done

หลัง -F เคาะสองวรรค (AVG ใช้ช่องว่างสองช่องคั่นชื่อไฟล์และไวรัส ดังนั้นถ้าชื่อไฟล์มีช่องว่างสองช่อง คำสั่งนี้จะใช้งานไม่ได้)

เสร็จแล้วครับ

Topic: