ซ่อมหน้าจอ htc legend

โทรศัพท์มือถือของน้อง คือ HTC Legend มีปัญหาหน้าจอทัชได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ถ้าเปลี่ยนกับ HTC งบประมาณ 5 พันกว่าบ่าท ไม่คุ้มค่าโทรศัพท์แล้ว

ค้นเว็บดูวิธีแก้ มี 2 วิธี คือ

  • เปลี่ยนกระจก Digitizer งบ 35 เหรียญ
  • เอาที่เป่าผมเป่าหน้าจอ

วิธีแรกต้องรอนานเกินไป วิธีที่สองลองแล้ว ได้ผลเพียงชั่วครู่ เนื่องจากไม่กล้าให้ความร้อนนาน กลัวว่าจอจะเสีย
จึงทดลองถอดโทรศัพท์ออกมา แล้วให้ความร้อนเฉพาะตัวกระจก Digitizer วิธีการสรุปดังนี้

  • ถอดโทรศัพท์จนเหลือแต่กระจกหน้า คือ Digitizer ดูวิธีการจาก
    http://www.formymobile.co.uk/htclegenddisassembly.php
  • เอากระจก Digitizer ไปนาบกับเตารีด ความร้อนจะไล่ชั้นอากาศที่ทำให้การทัชเพี้ยนออกไปหมด
  • ประกอบกลับ

เสร็จแล้ว ใช้งานได้เหมือนเดิม

หมายเหตุ

  • ปัญหานี้น่าจะเกิดจาก การทำโทรศัพท์ตกแรง ๆ เนื่องจากโครงโทรศัพท์ทำด้วยอลูมิเนียมชิ้นเดียว หนักมาก การตกจึงมีผลทำให้จอภาพสะเทือนมาก และเคลื่อนจากกัน
  • โทรศัพท์ HTC งานประกอบดีมาก การถอดซ่อมเองมีโอกาสที่จะทำลายโทรศัพท์พอ ๆ กับซ่อมสำเร็จ ขอให้ใจเย็น ๆ ในการทำงาน
Topic: