Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: put together, together, put .

Eng-Thai Lexitron Dict : put together, more than 7 found, display 1-7
 1. put together : (PHRV) ; ทำให้รวมกัน ; Syn:lay together
 2. put together : (PHRV) ; รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
 3. put together : (PHRV) ; รวบรวม (สิ่งที่กระจัดกระจาย)
 4. lay together : (PHRV) ; วางไว้ด้วยกัน ; Related:วางใกล้กัน ; Syn:put together
 5. put our/your/their heads together : (IDM) ; ช่วยกันคิด ; Related:รวมหลายความคิดเข้าด้วยกัน ; Syn:lay together
 6. put two and two together : (IDM) ; หาคำตอบให้กับบางสิ่ง
 7. put two and two together : (IDM) ; เข้าใจความหมาย
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : put together, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : put together, more than 7 found, display 1-7
 1. ปะติดปะต่อ : (V) ; put together ; Related:link up, join together ; Def:เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน ; Samp:เราเอากิ่งไม้มาปะติดปะต่อทำกระท่อมเล็กๆ บนต้นไม้ได้สำเร็จ
 2. ผสมผเส : (V) ; put together ; Related:gather together, mix ; Syn:ปนเป, ผสม, ผสมผสาน ; Def:ปนเปกัน ; Samp:แม้แต่คุณป้าภรรยาของแกเองก็ยังผสมผเสหัวเราะตามเขาไปด้วย
 3. ตี : (V) ; whip ; Related:mix, put together ; Def:ทำให้เข้ากัน ; Samp:เมื่อฉันยังเด็ก ฉันจะช่วยแม่ตีไข่เพื่อทำขนมสาลี่ แล้วเอาไปขาย
 4. ปะติดปะต่อ : (V) ; patch ; Related:piece together, put together ; Syn:ประสมประเส ; Def:เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน ; Samp:ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล
 5. พนม : (V) ; put (the palms of the hands) together in salute ; Related:press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; Syn:ประนม ; Def:ทำให้มีรูปเหมือนเป็นพุ่มยอดแหลมเหมือนดอกบัวตูม ; Samp:บ่าวสาวนั่งตรงตั่งที่จัดไว้ วางแขนลงบนหมอน ยื่นมือออกไปพนมตรงขันรองน้ำ
 6. เข้าไม้ : (V) ; put boards together ; Related:joint boards together, connect pieces of wood, dovetail pieces of wood ; Syn:เข้าปากไม้, เข้าลิ้น ; Def:นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท ; Samp:ลุงของเขาเข้าไม้ในการประดิษฐ์เครื่องเรือนได้อย่างแนบเนียนมาก
 7. กระพุ่มมือ : (V) ; put the hands together ; Related:raise both hands palm to palm ; Syn:พนมมือ ; Samp:เขารีบกระพุ่มมือไหว้ทันทีที่เห็นหัวหน้ากอง
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : put together, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : put together, not found

Budhism Thai-Thai Dict : put together, 1 found, display 1-1
 1. กรรมวาจา : คำประกาศกิจในท่ามกลางสงฆ์, การสวดประกาศ แบ่งเป็น ๒ คือ ญัตติ ๑ อนุสาวนา ๑ - the formal words of an act; text of a formal act, i.e. a motion (ญัตติ) together with one or three proclamations (อนุสาวนา) that may follow.

ETipitaka Pali-Thai Dict : put together, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : put together, not found

(0.1030 sec)