Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: raise from, raise, from .

Eng-Thai Lexitron Dict : raise from, more than 7 found, display 1-7
 1. raise someone from the dead : (PHRV) ; ทำให้ฟื้นคืนชีพ ; Syn:call up, raise up
 2. raise up : (PHRV) ; ทำให้ฟื้นคืนชีพ ; Syn:call up, raise from
 3. rise from the dead/grave : (IDM) ; กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ; Related:ฟื้นคืนชีพ ; Syn:call up, raise from
 4. summon up : (PHRV) ; เรียกตัว ; Related:เรียกออกมา, ทำให้ออกมา ; Syn:call up, raise from, raise up, rise from
 5. call up : (PHRV) ; ทำให้มาถึง ; Related:เรียกให้มา ; Syn:raise from, raise up, rise from, summon up
 6. from : (PREP) ; จาก
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : raise from, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : raise from, more than 7 found, display 1-7
 1. เงื้อ : (V) ; raise ; Related:lift, elevate ; Syn:ยก, ยกขึ้น, ง้าง, เงื้อง่า ; Def:ยกขึ้นทำท่าจะทุบจะตีเป็นต้น เช่น เงื้อมือ, อาการที่มือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นทำท่าจะตีหรือฟัน เป็นต้น เช่น เงื้อไม้ เงื้อมีด ; Samp:ผมเงื้อกำปั้นต่อยไปที่ใบหน้าเขาเต็มแรง
 2. เงื้อง่า : (V) ; raise ; Related:lift, elevate ; Syn:เงื้อ, ง้าง, ยก, ยกขึ้น ; Ant:เอาลง, ยกลง ; Def:ยกขึ้นทำท่าจะทุบตี ; Samp:ท่านมหาเบรคแตกลุกขึ้นเงื้อง่ามืออยู่กลางลานวัด
 3. โง : (V) ; raise ; Related:lift up, elevate, rear ; Syn:ยก, โผล่ ; Ant:ก้ม ; Def:ยก (ใช้แก่หัว) เช่น โงหัวไม่ขึ้น ; Samp:แดงโงหัวขึ้นแล้วพูดพึมพำก่อนจะหมดสติ
 4. จาก : (PREP) ; from ; Syn:ตั้งแต่ ; Ant:ถึง, จนกระทั่ง ; Samp:จากเมื่อวานถึงวันนี้ เขาก็ยังทำงานไม่เสร็จ
 5. ชัก 1 : (V) ; raise ; Related:hoist, fly ; Def:ดึงสายเชือกเป็นต้นที่ผูกอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งนั้นเคลื่อนไหวไปตามต้องการเช่นชักว่าว ชักรอก ; Samp:ทุกๆ เช้าที่นี่จะต้องมีการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
 6. ชู : (V) ; raise ; Related:lift, boost, elevate, hold up ; Syn:ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น ; Def:ยกขึ้นสูงกว่าระดับเดิม ; Samp:เขาชูมือขึ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนน
 7. ทาง 1 : (PREP) ; from ; Syn:แถว, แถบ, ถิ่น ; Samp:เขาเป็นคนทางเชียงราย
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : raise from, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : raise from, not found

Budhism Thai-Thai Dict : raise from, 1 found, display 1-1
 1. กามสุข : สุขในทางกาม, สุขที่เกิดจากกามารมณ์ - worldly happiness; happiness arising from sensual pleasures.

ETipitaka Pali-Thai Dict : raise from, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : raise from, not found

(0.0988 sec)