Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: unit, Unit , then it, unit, united, unitary, unite, unity, units, uniting .

Thai-Eng Lexitron Dict : unit, 147 found, display 1-50
 1. เปลาะ : (CLAS) ; unit ; Related:point, problem ; Syn:เรื่อง, ส่วน, ตอน ; Def:ลักษณนามใช้กับคำนามที่เป็นเรื่องหรือกรณีหนึ่งๆ ; Samp:อย่างน้อย เราก็แก้ปัญหาไปได้หลายเปลาะแล้ว
 2. หน่วย : (CLAS) ; unit ; Samp:มูลค่าการส่งออกสามารถเพิ่มขึ้นได้ โดยการทำให้สินค้ามีราคาต่อหน่วยสูงขึ้น
 3. ไร่ : (CLAS) ; unit of area equal to 1, 600 square metres ; Def:ลักษณนามแสดงจำนวนเนื้อที่ 4 งาน หรือ 400 ตารางวา หรือมีอัตราเท่ากับ 1,600 ตารางเมตร ; Samp:เขามีบ้านขนาดอลังการอยู่บนเนื้อที่หลายไร่
 4. องคุลี : (CLAS) ; unit of length equal to the width of a knuckle ; Related:unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger ; Def:ชื่อมาตราวัดแต่โบราณ ยาวเท่ากับข้อปลายของนิ้วกลาง ; Samp:แม่ให้เอาน้ำใส่ในหม้อข้าว 1 องคุลี
 5. กระผีก : (CLAS) ; unit of the capacity ; Def:สี่กระผีกเท่ากับหนึ่งกระเพาะ
 6. ถัง : (N) ; unit capacity equivalent to 20 litres ; Def:ชื่อมาตราตวงเท่ากับ 20 ทะนาน ; Samp:ถ้าบังเอิญคุณเผลอปล่อยให้น้ำไหลจนเกินครึ่งถัง สิ่งที่ต้องกระทำคือการเทน้ำส่วนที่เกินออกจนได้ระดับ
 7. ทองทศ : (CLAS) ; unit of money exchange in the ancient time ; Def:ค่ากำหนดแลกเปลี่ยนของเหรียญทองกระษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 เท่ากับ 1 ใน 10 ของชั่ง = 8 บาท
 8. ทองพัดดึงส์ : (CLAS) ; unit of money exchange (equal to 2.50 baht) ; Def:อัตราแลกเปลี่ยนของเหรียญทองกระษาปณ์ในสมัยรัชการที่ 4 ( 1 ใน 32 ของชั่ง เท่ากับ 2.50 บาท)
 9. ทองพิศ : (CLAS) ; unit of money exchange (equal to 4 baht) ; Def:อัตราแลกเปลี่ยนของเหรียญทองกระษาปณ์ในสมัยรัชการที่ 4 ( 1 ใน 20 ของชั่ง เท่ากับ 4 บาท)
 10. สลึง : (N) ; unit of gold's weight ; Def:ชื่อมาตราชั่งตามวิธีประเพณี สำหรับกำหนดน้ำหนักเท่ากับ 3.75 กรัม ; Samp:แม่สัญญาว่าหากเขาสอบได้ แม่จะซื้อสร้อยทองหนักสองสลึงให้เขา
 11. เส้น : (CLAS) ; unit of length equal to 40 metres ; Def:ชื่อมาตราวัด 20 วา เป็น 1 เส้น ; Samp:บริเวณใกล้องค์พระปฐมเจดีย์มีคลองยาว 448 เส้น ชื่อว่า คลองเจดีย์บูชา
 12. อนุกระเบียด : (CLAS) ; unit of measure of length equal to one-eighth of a Thai inch ; Def:มาตราวัดของไทยมีพิกัดเท่ากับครึ่งกระเบียดหรือ 1 ใน 8 ของนิ้ว ; Samp:ผมขอเพิ่มความยาวอีก 1 อนุกระเบียด
 13. ตำลึง 2 : (CLAS) ; Thai monetary unit of four ticals ; Related:Thai weight unit of four ticals, unit of weight, weight of silver (equal to four baht or 60 grams) ; Def:มาตราเงินตามวิธีประเพณี 4 บาท เท่ากับ 1 ตำลึง ; Samp:วงปี่พาทย์ที่หามา ราคาวันละ 15 ตำลึง ละครเหมาเล่นอยู่วันละ 2 ตำลึง
 14. หน่วยเฉพาะกิจ : (N) ; specific unit ; Related:special work unit (with one particular task), dedicated work unit ; Syn:ทีมเฉพาะกิจ ; Def:หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาหนึ่ง ; Samp:หน่วยเฉพาะกิจของกรมศุลกากรสามารถจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนได้ 7 ลำ ; Unit:หน่วย
 15. หน่วยเฉพาะกิจ : (N) ; specific unit ; Related:special work unit (with one particular task), dedicated work unit ; Syn:ทีมเฉพาะกิจ ; Def:หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาหนึ่ง ; Samp:หน่วยเฉพาะกิจของกรมศุลกากรสามารถจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนได้ 7 ลำ ; Unit:หน่วย
 16. กองหนุน : (N) ; reserve unit ; Related:reinforcements ; Syn:ทหารกองหนุน ; Def:ทหารที่ปลดออกจากประจำการ หรือที่ปลดออกจากกองเกินเมื่ออายุครบกำหนด ; Samp:หลังจากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเขาก็ถูกปลดเป็นทหารกองหนุน ; Unit:กอง
 17. กะรัตหลวง : (N) ; a Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams ; Def:มาตรน้ำหนักตามวิธีประเพณี ใช้สำหรับชั่งเพชรพลอย
 18. คืบ : (CLAS) ; a Thai unit of linear measure ; Def:มาตราวัดตามวิธีประเพณี 1 คืบ เท่ากับ 12 นิ้ว, อักษรย่อว่า ค ; Samp:เขาสร้างพระพุทธรูปที่มีหน้าตักกว้าง 5 คืบ
 19. ซีพียู : (N) ; central processing unit ; Related:CPU ; Samp:ซีพียูเป็นอุปกรณ์ช่วยในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ; Unit:ตัว
 20. แผนกผู้ป่วยหนัก : (N) ; intensive care unit ; Related:ICU ; Syn:ไอซียู
 21. สถาบันครอบครัว : (N) ; family unit ; Samp:โมเสสกล่าวไว้ว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ ; Unit:สถาบัน
 22. หน่วยควบคุม : (N) ; control unit ; Def:หน่วยควบคุมการไหลของข้อมูล ; Samp:หน่วยควบคุมจะรับผิดชอบในการย้ายข้อมูล จากหน่วยความหลัก ไปยังหน่วยคำนวณ ; Unit:หน่วย
 23. หน่วยเงินตรา : (N) ; monetary unit ; Samp:หน่วยเงินตราของไทยคือเงินบาท
 24. หน่วยดาราศาสตร์ : (CLAS) ; astronomical unit ; Def:หน่วยที่ใช้วัดระยะทางในระบบสุริยะ ; Samp:1 หน่วยดาราศาสตร์มีค่าเท่ากับระยะทางเฉลี่ยระหว่างจุดศูนย์กลางของโลกกับจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์
 25. หลี : (N) ; a Chinese unit of weight equal to 37.5 milligrams (used by jewelers)
 26. หุน : (CLAS) ; a Chinese unit of weight ; Def:ชื่อมาตราวัดหรือชั่งของจีน ในมาตราวัด 1 หุน หมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ใน 16 ของนิ้ว ในมาตราชั่ง 5 หุน เท่ากับ 1 เฟื้อง ; Samp:ขอซื้อตะปู 2 หุนสักขีด
 27. ไอซียู : (N) ; intensive care unit ; Related:ICU ; Syn:ห้องดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล
 28. พยุหยาตรา : (N) ; procession of troops ; Related:unit, troops ; Syn:กระบวนทัพ ; Samp:ขบวนพยุหยาตราเคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆ ; Unit:ขบวน
 29. มาตรา : (N) ; system ; Related:unit, standard ; Def:หลักกำหนดการวัดต่างๆ ; Samp:หน่วยวัดระยะทางต่างๆ เหล่านี้จะต้องทอนลงมาเป็นมาตราเมตริก
 30. หน่วย : (N) ; division ; Related:unit, group, department ; Syn:กลุ่ม, คณะ ; Def:จำนวนหรือหมู่ที่นับเป็นหนึ่ง, ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า มักสามารถอยู่ได้โดยลำพัง ; Samp:หน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐถูกทหารอิรักยิงและจับไปจำนวนหนึ่ง
 31. องค์กร : (N) ; organization ; Related:unit, body, organ ; Syn:หน่วยงาน ; Def:ส่วนประกอบย่อยของหน่วยใหญ่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกันและกัน ; Samp:เขาเป็นผู้วางแผนพัฒนาองค์กรแห่งนี้ขึ้นมาด้วยตนเอง ; Unit:องค์กร
 32. พยุหเสนา : (N) ; army ; Related:troops, legions, hordes, unit ; Syn:หมู่เสนา, พยุหแสนยา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา ; Def:หมู่เสนา ; Samp:พระมหากษัตริย์ตรัสเรียกพยุหเสนาให้มาประชุมกันพร้อมหน้า ; Unit:นาย
 33. พยุหแสนยา : (N) ; troops ; Related:army, legions, hordes, unit ; Syn:พยุหเสนา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา ; Def:หมู่เสนา ; Samp:เหล่าพยุหแสนยาต่างถวายความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ ; Unit:นาย
 34. ทะนานหลวง : (CLAS) ; capacity measure equivalent litre ; Related:unit of capacity for rice, the official unit being equivalent to one litre ; Def:ชื่อมาตราตวงตามวิธีประเพณี มีอัตราเท่ากับ 1 ลิตร ; Samp:เขาต้องส่งข้าวหนึ่งพันทะนานหลวงต่อปี
 35. กระชุก : (CLAS) ; table of weight used in the former time ; Related:unit of Thai capacity ; Syn:กระชุ ; Def:มาตราตวงโดยมี 5 สัดเป็น 1 กระชุก
 36. ตะล่อม 2 : (CLAS) ; archaic cubic measure ; Related:ancient Thai measure, measurement rate, scale of measurement, unit of capacity equivalent to four ; Def:อัตราตวงของโบราณ มีพิกัดเท่ากับ 4 เกวียน, และ 5 ตะล่อม เป็น 1 ยุ้ง ; Samp:ข้าว 1 ตะล่อมสามารถเก็บไว้กินได้เป็นปีๆ ; Unit:ตะล่อม
 37. ทะนาน : (CLAS) ; capacity measure ; Related:unit of capacity ; Def:ชื่อมาตราตวงโบราณ 20 ทะนาน เป็น 1 ถัง, มาตราตวงของไทยโบราณเท่ากับ 8 ฟายมือ ; Samp:พระองค์ทรงบัญชาการฝึกความอดทนของทหาร โดยให้เอาทรายใส่หลังแทนข้าวสาร วันแรกใส่ข้าวสาร 1 ทะนาน ต่อไปจนครบ 7 ทะนาน
 38. บทเรียน : (N) ; lesson ; Related:unit of instruction ; Def:เนื้อหาหรือส่วนของเนื้อหาในการเรียนหรือฝึกฝน ; Samp:ผู้เรียนจะเข้าใจบทเรียนทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนได้ ก็ต่อเมื่อผู้เรียนต้องทำแบบฝึกหัดตามไปด้วย ; Unit:บท
 39. แรงม้า : (N) ; horsepower ; Related:unit of mechanical power ; Syn:กำลังม้า ; Def:หน่วยวัดกำลังหรืออัตราของการทำงาน โดยกำหนดว่า 1 แรงม้า คือ อัตราของการทำงาน ได้ 550 ฟุต-ปอนด์ต่อวินาที 1 แรงม้า มีค่าเท่ากับ 745.7 วัตต์ ; Samp:รถแทรกเตอร์ชนิดนี้มีแรงม้าสูงดังนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้ลากไม้ขนาดใหญ่
 40. กรมทหารราบ : (N) ; department of infantry ; Related:military unit, armed force unit ; Def:หน่วยงานหนึ่งในกองทัพบก ; Samp:ทหารเหล่านี้สังกัดอยู่ในกรมทหารราบที่หนึ่ง
 41. กะรัต : (CLAS) ; karat ; Related:carat, a weight-unit for gems equal to 3.0865 grains ; Def:หน่วยมาตราชั่งเพชรพลอย 1 กะรัต เท่ากับ 20 เซนติกรัม หรือ 3.0865 เกรน ; Samp:แหวนหมั้นวงนี้ใช้เพชรหนัก 5 กะรัต ; Unit:กะรัต
 42. เครื่องระบายความร้อน : (N) ; heat extractor ; Related:condensing unit ; Samp:ในบริเวณโดยรอบเครื่องระบายความร้อนประมาณ 1 ฟุต และเหนือเครื่องประมาณ 4 ฟุต ไม่ควรจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากีดขวางทางลมเพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 43. เครื่องระบายความร้อน : (N) ; heat extractor ; Related:condensing unit ; Samp:ในบริเวณโดยรอบเครื่องระบายความร้อนประมาณ 1 ฟุต และเหนือเครื่องประมาณ 4 ฟุต ไม่ควรจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากีดขวางทางลมเพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 44. เครื่องระบายความร้อน : (N) ; heat extractor ; Related:condensing unit ; Samp:ในบริเวณโดยรอบเครื่องระบายความร้อนประมาณ 1 ฟุต และเหนือเครื่องประมาณ 4 ฟุต ไม่ควรจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากีดขวางทางลมเพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 45. เงินบาท : (N) ; baht ; Related:Thai unit of currency ; Def:สกุลเงินที่ใช้ในประเทศไทย ; Samp:หน่วยของเงินตราที่ใช้ในประเทศไทยคือ เงินบาท ; Unit:บาท
 46. บีทียู : (N) ; BTU ; Related:Btu, B.T.U, British thermal unit ; Syn:หน่วยความร้อนบริติช
 47. เฟื้อง : (N) ; an ancient Thai coin ; Related:ancient Thai coin equal to 8 utts, Thai monetary unit equal to 12 stang ; Def:มาตราเงินตามวิธีประเพณี 8 อัฐ เท่ากับ 1 เฟื้อง ; Samp:สมัยนั้นข้าวแพงเป็น 3 ทะนานต่อเฟื้อง
 48. ลี้ : (CLAS) ; li ; Related:Chinese unit of distance, equal to about 300 meters ; Def:มาตราวัดระยะทางของจีน 1 ลี้ ยาวประมาณครึ่งกิโลเมตร ; Samp:ข้าศึกยกทัพมาเป็นระยะทางไกลถึง 25,000 ลี้
 49. หน่วยเงินตรายุโรป : (N) ; Euro ; Related:ECU, European Currency Unit ; Def:หน่วยเงินกลางที่ใช้แทนหน่วยเงินตราของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป
 50. หน่วยเงินตรายุโรป : (N) ; Euro ; Related:ECU, European Currency Unit ; Def:หน่วยเงินกลางที่ใช้แทนหน่วยเงินตราของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป ; Samp:ค่าของหน่วยเงินตรายุโรปจะวัดค่าจากการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินตราต่างประเทศในประชาคมยุโรปตามสัดส่วนของรายได้ประชาชาติ
 51. [1-50] | 51-100 | 101-147

(0.1226 sec)