ThaiTux.info

- Python-Web Demo Page
หน้านี้เป็นหน้าทดสอบ อาจเปลี่ยนเนื้อหาได้ทุกวันครับ
   
Python demo page
Source code of Python word:

แสดงเนื้อ source code ของโปรแกรมในไพธอน โดยใช้พร๊อพเพอตี้ __file__
บางไฟล์อาจค้นไม่พบ เนื่องจากไม่ได้ติดตั้งในเครื่องนี้ครับ