ปรับแต่ง vim ด้วย ~/.vimrc

ปรับแต่งไฟล์ ~/.vimrc ให้ตรงกับความถนัด (ถ้าให้มีผลทั้งระบบก็เป็น /etc/vim/vimrc.local)
$ vi ~/.vimrc

syntax on
ให้ syntax มีสี
set noautoindent
ปิดการเยื้องอัตโนมัติ เนื่องจากค่อนข้างรำคาญเวลาใช้งานหมวดคัดลอกแล้วแปะ
set tabstop=4
ตั้งค่า tab ให้กว้างเท่ากับ 4 อักขระ
set ruler
ให้มีตัวบอกตำแหน่ง แถวและสดมภ์ ทางล่างขวาของจอภาพ
set comments=sO:*\ -,mO:*\ \ ,exO:*/,s1:/*,mb:*,ex:*/,f://
ยกเลิกหมายเหตุอัตโนมัติ

เอามาจาก

Topic: