vi

Topic: 
 

ปรับแต่งไฟล์ ~/.vimrc ให้ตรงกับความถนัด (ถ้าให้มีผลทั้งระบบก็เป็น /etc/vim/vimrc.local)
$ vi ~/.vimrc

syntax on
ให้ syntax มีสี
set noautoindent
ปิดการเยื้องอัตโนมัติ เนื่องจากค่อนข้างรำคาญเวลาใช้งานหมวดคัดลอกแล้วแปะ
set tabstop=4
ตั้งค่า tab ให้กว้างเท่ากับ 4 อักขระ
set ruler
ให้มีตัวบอกตำแหน่ง แถวและสดมภ์ ทางล่างขวาของจอภาพ
set comments=sO:*\ -,mO:*\ \ ,exO:*/,s1:/*,mb:*,ex:*/,f://
 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 : 50-09-06

กลับมาช่วยกันซ่อมสร้างบทความกันใหม่นะครับ

สรุปคำสั่ง vi โดยย่อ จาก vi manual

Subscribe to RSS - vi