กรณีเสียงรบกวนอยู่เป็นพื้นหลัง
  • ให้เลือกช่วงที่เป็นเสียงรบกวนพื้นหลัง -> Effect -> Noise Removal -> Get Noise Profile
  • เลือกทั้งหมด -> Effect -> Noise Removal -> OK
  • กรณีเสียงรบกวนไม่ใช่เสียงที่คงที่ แต่ขี่อยู่บนเสียงพูด
  • เลือกทั้งหมด -> Effect -> Plug ins -> Vocal Remover (for center-panned vocals)...
  • Effect -> Noise Removal -> Get Noise Profile
  • ปิดแทรกนี้ทิ้ง แล้วเปิดใหม่
  • เลือกทั้งหมด -> Effect -> Noise Removal -> OK
  • Topic: 
     

    เป็นโปรแกรมเล็ก ๆ ในการช่วยแปลงไฟล์ HTML เป็น EPUB ทำงานได้ในไฟล์เดียว แต่ยังทำงานได้จำกัด ไม่ได้รองรับข้อกำหนดทุกอย่างของ EPUB โดยเฉพาะ HTML5

     

    งานต้นฉบับสำหรับส่งโรงพิมพ์ สำหรับหน้าที่มีภาพชิดขอบ เราจำเป็นต้องเผื่อขอบให้มากกว่าขนาดกระดาษจริงด้านละ 3 มม. เพื่อกันตัดขอบพลาด ดังนั้นเวลาเตรียมต้นฉบับ ต้องเผื่อขนาดหน้าไว้ +6 มม.เสมอ

    เราจะทำ Inkscape Script Extensions ด้วยไพธอน เพื่อใช้ในการนี้ในการรันแปลงไฟล์ภาพทีละหลาย ๆ ไฟล์ได้

     

    มีงานที่ต้องการทดสอบการแสดงผล ของ Safari/iBooks ใน iPhone/iPad (iOS) และ Mac (OS X) จึงต้องลง OS X เพื่อทดสอบ แอปที่จะใช้ คือ iBooks, iBooks Author และ Xcode ต้องการทรัพยากรเป็น Mavericks (10.9) แต่ Mavericks ไม่มีแผ่นขาย มีขายแต่ Snow Leopard (10.6.3) จึงต้องมีขั้นตอนเยอะหน่อย

    Topic: 
     

    มีงานต้องแปลงบทสวดมนต์จากไทยไปอังกฤษ แต่ยาวมากถึงเกือบ ๓๐๐ บท ทำเสร็จแล้วจึงเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจทานและเพื่อกันไม่ให้ลืม ต่อด้วยขยายความสามารถให้แปลได้หลาย ๆ ภาษา คิดว่าคงจะมีโอกาสใช้งานภายหลัง

    ใครมีโอกาสใช้งาน รบกวนช่วยทดสอบให้ด้วยครับ

    ดาวน์โหลด

    ข้อจำกัด

    • ยังใช้ Python 2 อยู่
    • ไฟล์ตั้งต้นได้แค่ภาษาอังกฤษแบบบาลี ไทยบาลี ไทยแบบง่าย และพม่าบาลี เนือ่งจากภาษาเหล่านี้มีตัวอักษรครบ
    • สำหรับการแปลงเป็นไทยแบบง่าย มีหลายมาตรฐาน ตัดสินใจไม่แยกอักษรควบ ทำให้บางครั้งคำดูแปลก เช่น นิโค๎รธะ และ วิรุโฬ๎ห (แทนที่จะเป็น นิค๎โรธะ และ วิรุฬ๎โห) การแปลงกลับไปมาอาจให้ผลไม่เหมือนเดิม
    • โปรแกรมยาวเกินจำเป็น และบั๊กเยอะแน่นอน อาจต้องแก้ผลลัพธ์ด้วยมือภายหลัง (ถ้ามีเวลาจะกลับมาแก้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น)

    Pages

    Subscribe to ThaiTux.info RSS