ประถม

ไซต์นี้เกิดขึ้นเฉพาะกิจ ในระหว่างรอหาที่สิงสถิตย์ ช่วงที่ thailinuxcafe กำลังปรับปรุง

สำหรับผม ต้องการเขียนบันทึกการติดตั้งและใช้งานของมือใหม่คนนึง เพื่อเอาไว้ดูเองและเผื่อมีคนใครหลงทางมาดูด้วยครับ

ข้อเขียนทั้งหมดของผม ที่ทั้งคัดทั้งลอกทั้งแลบเอง ไม่สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด (เพราะลอกมาเหมือนกัน ;D )

Very First Page

Very first page, HTML tag testing...

Test code

<code>first line</code>
<code>second line</code>
first line second line
<code>first line
second line</code>
first line
second line

this is p  this is code in p then p again


$ this is code&lt;h1>Test "h1"
 2nd line, leading 2 spaces&lt;/h1>

Test "h1" 2nd line, leading 2 spaces
&lt;h2>Test "h2"
 2nd line, leading 2 spaces&lt;/h2>

Test "h2" 2nd line, leading 2 spaces
&lt;h3>Test "h3"
 2nd line, leading 2 spaces&lt;/h3>

Test "h3" 2nd line, leading 2 spaces
&lt;h4>Test "h4"
 2nd line, leading 2 spaces&lt;/h4>

Test "h4" 2nd line, leading 2 spaces
&lt;h5>Test "h5"
 2nd line, leading 2 spaces&lt;/h5>
Test "h5" 2nd line, leading 2 spaces&lt;h6>Test "h6"
 2nd line, leading 2 spaces&lt;/h6>
Test "h6" 2nd line, leading 2 spaces&lt;p>Test "p"
 2nd line, leading 2 spaces&lt;/p>

Test "p" 2nd line, leading 2 spaces
&lt;li>Test "li"
 2nd line, leading 2 spaces&lt;/li>
 • Test "li" 2nd line, leading 2 spaces • &lt;blockquote>Test "blockquote"
   2nd line, leading 2 spaces&lt;/blockquote>
  Test "blockquote" 2nd line, leading 2 spaces  &lt;code>Test "code"
   2nd line, leading 2 spaces&lt;/code>
  Test "code" 2nd line, leading 2 spaces


  &lt;pre>Test "pre"
   2nd line, leading 2 spaces&lt;/pre>
  Test "pre"
   2nd line, leading 2 spaces


  wd's imp.

  บันทึกการเปลี่ยนแปลง

  • คัดลอก theme spreadfirefox เป็น sf_thaitux
  • ใช้ gimp ปรับปรุงหัวโลโก้
   • ลดสีพื้น ไฟล์ /themes/sf_thaitux/images/bg_header_bottom_left.png
   • เปลี่ยนโลโก้ ไฟล์ /themes/sf_thaitux/images/bg_header.png
   • อัปโหลดไอคอน favicon.png ใหม่
  • เพิ่มสไตล์ชีต ไฟล์ /themes/sf_thaitux/style.css
   • tag:code class="grey"
   • ลดขนาดฟอนต์ tag:pre จาก 150% เหลือ 120%
   • ลดขนาดฟอนต์ tag:code จาก 120% เหลือ 100%
  • อันอื่นยังใช้ไม่ค่อยเป็น จะบันทึกตามมาทีหลัง
  Syndicate content