ธรรมะ: ปกิณกะ

 

เกิดบังดับ โลกบังธรรม งามบังผี ดีบังจริง สมมติบังวิมุตติ หลักธรรมบังพระนิพพาน

จาก : หลวงปู่ผู้ให้ (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ - หลวงปู่ท่อนญาณธโร)

พยายามเดา แปลว่า ...
ถ้าเรายังชอบหรือยังติดในความเกิด เราจะมองไม่เห็นความดับ ซึ่งความจริงแล้วมันอยู่ด้วยกัน มาด้วยกัน ในทำนองเดียวกันก็คือ
เมื่อติดโลก ก็ไม่เห็นธรรม ที่ซ่อนอยู่
เมื่อติดในความสวย ก็จะไม่เห็นความไม่สวย ที่ซ่อนอยู่
เมื่อติดในความดี ก็จะมองไม่เห็นความจริง ว่าในความดีก็อาจมีความไม่ดีซ่อนอยู่
เมื่อติดในสมมติ (การกำหมดหมายร่วมกัน) ก็จะไม่เห็นความจริงแท้ของมัน
เมื่อติดในหลักธรรม ก็จะไม่ยอมปล่อยจิตจากหลักธรรม ทำให้มองไม่เห็นนิพพาน ซึ่งก็คือความปล่อยนั่นเอง

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.