python

warning: Creating default object from empty value in /sys1/sysb/var/www/thaitux.info/drupal/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

python: แปลง html เป็น epub

เป็นโปรแกรมเล็ก ๆ ในการช่วยแปลงไฟล์ HTML เป็น EPUB ทำงานได้ในไฟล์เดียว แต่ยังทำงานได้จำกัด ไม่ได้รองรับข้อกำหนดทุกอย่างของ EPUB โดยเฉพาะ HTML5

inkscape: ตัวอย่างสคริปต์ส่วนขยาย สำหรับขยายหน้ากระดาษ

งานต้นฉบับสำหรับส่งโรงพิมพ์ สำหรับหน้าที่มีภาพชิดขอบ เราจำเป็นต้องเผื่อขอบให้มากกว่าขนาดกระดาษจริงด้านละ 3 มม. เพื่อกันตัดขอบพลาด ดังนั้นเวลาเตรียมต้นฉบับ ต้องเผื่อขนาดหน้าไว้ +6 มม.เสมอ

เราจะทำ Inkscape Script Extensions ด้วยไพธอน เพื่อใช้ในการนี้ในการรันแปลงไฟล์ภาพทีละหลาย ๆ ไฟล์ได้

python: ทำโปรแกรมแปลงบาลี

มีงานต้องแปลงบทสวดมนต์จากไทยไปอังกฤษ แต่ยาวมากถึงเกือบ ๓๐๐ บท ทำเสร็จแล้วจึงเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจทานและเพื่อกันไม่ให้ลืม ต่อด้วยขยายความสามารถให้แปลได้หลาย ๆ ภาษา คิดว่าคงจะมีโอกาสใช้งานภายหลัง

ใครมีโอกาสใช้งาน รบกวนช่วยทดสอบให้ด้วยครับ

ดาวน์โหลด

ข้อจำกัด

  • ยังใช้ Python 2 อยู่
  • ไฟล์ตั้งต้นได้แค่ภาษาอังกฤษแบบบาลี ไทยบาลี ไทยแบบง่าย และพม่าบาลี เนือ่งจากภาษาเหล่านี้มีตัวอักษรครบ
  • สำหรับการแปลงเป็นไทยแบบง่าย มีหลายมาตรฐาน ตัดสินใจไม่แยกอักษรควบ ทำให้บางครั้งคำดูแปลก เช่น นิโค๎รธะ และ วิรุโฬ๎ห (แทนที่จะเป็น นิค๎โรธะ และ วิรุฬ๎โห) การแปลงกลับไปมาอาจให้ผลไม่เหมือนเดิม
  • โปรแกรมยาวเกินจำเป็น และบั๊กเยอะแน่นอน อาจต้องแก้ผลลัพธ์ด้วยมือภายหลัง (ถ้ามีเวลาจะกลับมาแก้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น)

python: crop ไฟล์ pdf

มีงานที่จะต้องทำไฟล์เป็น pdf เพื่อส่งโรงพิมพ์
งานนี้ทำจาก Word ในวินโดวส์ พิมพ์ลงไฟล์โดยใช้ไดรฟเวอร์เครื่องพิมพ์ Image Setter แล้วจึงแปลงเป็น pdf ด้วยลินุกซ์ ด้วยคำสั่ง ps2pdf12 โดยเลือกใช้รุ่น 1.2 เพราะต้องการความเข้ากันได้

แต่เนื่องจากขนาดกระดาษของงานเป็นขนาด A5 จึงต้องเลือกพิมพ์เป็น A4 แทน
ปัญหาคือตัวโปรแกรม ps2pdf ซึ่งไปเรียกใช้ ghostscript (gs) อีกทีนึง ไม่สามารถ crop ขนาดจาก A4 เป็น A5 ได้ (จริง ๆ แล้วอาจทำได้ แต่ค้นคำสั่งไม่พบ และโรงพิมพ์ต้องการงานขนาด A5 แบบมีขอบขาวเว้นไว้ด้านละ 3 มม. ซึ่งคงจะใช้คำสั่ง gs ยาก)

python: แปลง Singular/Plural

ใช้แปลงคำนามระหว่าง Singular/Plural รุ่นนี้ใช้ได้กับภาษาอังกฤษและเสปน

ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.bermi.org/downloads

$ wget http://www.bermi.org/downloads/python_inflector-0.1.tar.gz
$ tar xfz python_inflector-0.1.tar.gz
$ cd python_inflector-0.1
$ python

Python 2.5.2 (r252:60911, Jul 31 2008, 07:39:27) 
[GCC 4.3.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import Inflector
>>> inf = Inflector.English()
>>> inf.singularize('oxen')
'ox'
Syndicate content
 

Thai Search

Google Search

Custom Search

Theme

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.