multimedia

 
กรณีเสียงรบกวนอยู่เป็นพื้นหลัง
 • ให้เลือกช่วงที่เป็นเสียงรบกวนพื้นหลัง -> Effect -> Noise Removal -> Get Noise Profile
 • เลือกทั้งหมด -> Effect -> Noise Removal -> OK
 • กรณีเสียงรบกวนไม่ใช่เสียงที่คงที่ แต่ขี่อยู่บนเสียงพูด
 • เลือกทั้งหมด -> Effect -> Plug ins -> Vocal Remover (for center-panned vocals)...
 • Effect -> Noise Removal -> Get Noise Profile
 • ปิดแทรกนี้ทิ้ง แล้วเปิดใหม่
 • เลือกทั้งหมด -> Effect -> Noise Removal -> OK
 •  

  เห็นคำถามเกี่ยวกับการแบ่งไฟล์สื่อออกเป็นหลายส่วนที่ ubuntuclub.com
  ด้วยต้องการคลายเครียด จึงวางแผนลงมือเขียนสคริปต์ โดยคิดให้สคริปต์มีการทำงานดังต่อไปนี้

   

  มีงานต้องแปลงไฟล์เสียงสกุล amr ไปเป็น mp3 เพื่อแจกจ่าย พบปัญหาว่า

  • เมื่อแปลงแล้วจะเกิดเสียง hiss มาก
  • เสียงต้นฉบับเบามาก
  • lame ไม่รู้จัก amr

  ทางแก้ไขคือ

  • ปัญหาเสียง hiss เกิดจากการแปลงด้วยออปชั่นปกติหรือเพิ่มออปชั่นที่ไปเพิ่มคุณภาพเสียง แก้ด้วยการใช้ lame โดยใส่ออปชั่นว่าไม่ต้องพยายามเพิ่มลดอะไรจากต้นฉบับ -q9
  • ปัญหาเสียงเบา แก้ด้วยการ normalize
  • ปัญหา lame ไม่รู้จัก amr แก้ด้วยการแปลงจาก amr เป็น wav ก่อน ด้วย ffmpeg แล้วจึงแปลงเป็น mp3 ด้วย lame
  Topic: 
   

  บันทึกการทำงานเกี่ยวกับไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอ

  Subscribe to RSS - multimedia
   

  Syndicate

  Subscribe to Syndicate

  Who's online

  There are currently 0 users online.