donga's blog

 

เห็นคำถามเกี่ยวกับการแบ่งไฟล์สื่อออกเป็นหลายส่วนที่ ubuntuclub.com
ด้วยต้องการคลายเครียด จึงวางแผนลงมือเขียนสคริปต์ โดยคิดให้สคริปต์มีการทำงานดังต่อไปนี้

Subscribe to RSS - donga's blog
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.