ลองทำฟอนต์ใช้เอง (ต่อ) - Pantaka

ไม่ใช่งานใหม่ แต่เป็นการเอา โลมาบุตร มาชำระล้าง ปรับปรุงเล็กน้อย แต่พอทำไป ๆ มันชักเพี้ยนมาทาง อัมพุช
เลยเปลี่ยนชื่อเสียเลยดีกว่า เพื่อไม่ให้สับสน และไม่ให้ทับซ้อนกับโลมา
ตั้งชื่อว่า ปัณถกะ - Pantaka แปลว่าชำนาญทาง
ทำแล้วรู้สึกว่าอ่านง่ายกว่า วีรชาติ เลยบรรจุเข้าประจำการเป็นฟอนต์หน้าจอแทนวีรชาติ

ดาวน์โหลดไฟล์รวมดังนี้

update

  • 50-07-02 ได้ปรับปรุงวีรชาติ จนฟอนต์วีรชาติอ่านง่ายกว่าแล้ว จึงเอาฟอนต์วีรชาติกลับเข้ามาประจำการเป็นฟอนต์แบบ San-Serif แทนปัณถกะ
Topic: