ลองทำฟอนต์ใช้เอง (ต่อ) - Umpush

Topic: 
 

หลังจากทำฟอนต์ Corada เสร็จแล้ว มีความรู้สึกว่าฟอนต์ Corada ตัวหนา น่าจะมาทำฟอนต์บนจอได้ เลยเอา Corada เดิม มาแปลงเป็น Light เอา Bold ทำเป็น Book แล้วสร้าง Bold ใหม่ ตั้งชื่อว่า อัมพุช - Umpush

สามารถทำเป็นฟอนต์สำหรับหน้าจอก็ได้ หรือจะออกเป็นงานพิมพ์ก็ได้
หากต้องการให้ดูทางหน้าจอภาพได้ง่ายขึ้น เพียงแค่ลดขนาดสระบน-ล่าง และวรรณยุกต์ ลงไปเป็นสัก 90% ก็จะดูทางจอภาพได้ง่ายขี้นแล้วครับ

ดาวน์โหลดได้ดังนี้

อย่าลืมว่า ฟอนต์ทุกตัวที่สร้างไว้ ถูกออกแบบไว้ด้วยการ Hint ของระบบ ดังนั้น จะต้องคอนฟิกฟอนต์ทุกครั้ง ด้วย
$ sudo vi /etc/fonts/conf.d/65-1-ttfonts.conf

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
  <alias>
    <family>serif</family>
    <accept>
      <family>Noraputta</family>
      <family>Angsima</family>
    </accept>
  </alias>
  <alias>
    <family>sans-serif</family>
    <accept>
      <family>Umpush</family>
      <family>Verachart</family>
      <family>Lomaputta</family>
      <family>Bromlila</family>
      <family>Corada</family>
    </accept>
  </alias>
  ...
  <match target="font">
    <test name="family"><string>Umpush</string></test>
    <edit name="autohint" mode="assign"><bool>true</bool></edit>
    <edit name="hinting" mode="assign"><bool>true</bool></edit>
  </match>
</fontconfig>

$ fc-cache -r

ถ้าไม่ประสบเหตุอื่นอีก ฟอนต์นี้คงเป็นฟอนต์สุดท้ายแล้วครับ

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.