debain: Terminal

บันทึกการทำงานกับเทอร์มินัล

debian: XTerm

เทอร์มินัลของ GNOME ดือ gnome-terminal ยังใช้งานภาษาไทยกับ vim ได้ไม่ดีนัก
คือการเลื่อนเคอร์เซอร์ไม่ถูกตำแหน่ง และการคัดลอกข้อความด้วยเมาส์ก็ยังคัดลอกแบบผิด ๆ

การนี้ XTerm ใช้งานได้ดีกว่า แต่หน้าตาโบราณไปหน่อย และสีอักษรบนพื้นดำดูยากสักนิด
เลยทดลองปรับแต่งดูครับ

สำหรับเดเบียนติดตั้งด้วย
$ sudo aptitude install xterm xfonts-thai xfonts-thai-nectec xfonts-thai-poonlap xfonts-thai-vor

สำหรับผม ปรับแต่งให้เป็นพื้นขาว เลียนแบบ gnome-terminal และปรับแต่งตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น และสีเข้มขึ้นเล็กน้อย
$ vi ~/.Xdefaults

!FONT
*VT100.utf8Fonts.font:  -misc-fixed-medium-r-normal--18-120-100-100-c-90-iso10646-1

!COLOR
*VT100*foreground: grey10
*VT100*background: grey98

*VT100*color0: black
*VT100*color1: red2
*VT100*color2: green4
*VT100*color3: yellow3
*VT100*color4: blue4
*VT100*color5: magenta4
*VT100*color6: cyan4
*VT100*color7: gray90
*VT100*color8: gray50
*VT100*color9: red1
*VT100*color10: green3
*VT100*color11: yellow2
*VT100*color12: rgb:5c/5c/ff
*VT100*color13: magenta
*VT100*color14: cyan3
*VT100*color15: white

ให้ระบบรับรู้ค่าใหม่ของเรา
$ xrdb .Xdefaults

เสร็จแล้ว เรียกใช้ด้วยคำสั่ง
$ xterm
เรียบร้อย ใช้งานภาษาไทยได้ดีแล้ว

หมายเหตุ

  • ดูชื่อสี ได้จากไฟล์ /etc/X11/rgb.txt
  • ดูตัวอย่างพารามิเตอร์การปรับตั้งได้ที่ /etc/X11/apt-defaults/ ในไฟล์ XTerm และ XTerm-color

เอามาจาก - Xterm Terminal Emulator Options

debian: screen

เอามาจาก ThaiLinuxCafe - bash tips
---

จิ๊กมาจากบล๊อกคุณพูนลาภเรื่อง คุณเปิด terminal กี่บาน?
ท่านเขียนไว้ดีมาก ๆ

screen เป็น virtual terminal มีประโยชน์มากในการใช้งานผ่าน ssh
ข้อดีคือเวลาเรากลับเข้าไปในงานที่ทำค้างอยู่ มันจะเห็นเหมือนกับเราทำที่จุดนั้นจริง ๆ
สมมุติเราคอมไพล์งานค้างไว้ ถ้ามีข้อผิดพลาด มันจะแสดงให้เห็นข้อผิดพลาดนั้นด้วย
ที่สำคัญคือมันเป็น text mode จึงทำงานเร็วและไม่เปลืองแบนด์วิธ

สั่งเริ่ม screen
$ screen

คีย์ลัดที่ใช้บ่อย
C-a c = สร้างเชลล์ใหม่
C-a n = ไปเทอร์มินัลถัดไป ( ที่ยัง attach อยู่ )
C-a p = ไปเทอร์มินัลก่อนหน้า ( ที่ยัง attach อยู่ )
C-a d = detach เชลล์ปัจจุบัน ( กลับมาด้วยคำสั่ง screen -r )
C-a " = ดูเทอร์มินัลทั้งหมด ( คล้ายคำสั่ง screen -ls )
C-a 0 = ไปเทอร์มินัล 0
C-a 1 = ไปเทอร์มินัล 1
C-a S = แบ่งเทอร์มินัลแบบแนวตั้ง
(*หมายเหตุ C-a คือกด Ctrl+a )

ดูเชลล์ที่มี
$ screen -ls

ไป attach เชลล์ที่ถูก detach
ถ้ามีแค่เชลล์เดียว
$ screen -r
ถ้ามีหลายเชลล์
$ screen -r [pid.]tty[.host]

ปรับแต่งลักษณะของ screen ด้วยไฟล์ ~/.screenrc
$ vi ~/.screenrc

# ไม่เอาข้อความต้อนรับ
startup_message off

# ตั้งค่า scroll มากกว่าค่าปริยาย (100)
defscrollback 1024

# ทำให้มีแถบ status ด้านล่าง
hardstatus on
hardstatus alwayslastline
hardstatus string "%{.bW}%-w%{.rW}%n %t%{-}%+w %=%{..G} %H %{..Y} %m/%d %C%a "

# ใช้ Ctrl+t แทน Ctrl+a
escape ^Ta

ดูเพิ่มเติมได้ที่ gentoo-wiki: TIP Using screen

ถ้าใช้แล้วติดใจ อยากเวียนหัวเพิ่ม ให้ดู man screen


ตัวอย่างการใช้งาน

สมมุติว่าต้องการแก้ธีมของ drupal ที่เครื่อง server1.example.com
เราติดตั้ง drupal ไว้ที่ /var/www/drupal
สมมุติว่าเป็นธีม newsportal เหมือนของ debianclub
ไฟล์ที่ต้องการแก้ไขหลัก ๆ จะมีสองไฟล์ คือ style.css และ page.tpl.php
อยู่ใน /var/www/drupal/themes/newsportal/

เราจะเข้าถึง server1 ด้วยการใช้ ssh ปกติ
$ ssh server1.example.com

สั่งรัน screen
$ screen
กด Space bar ตามปกติ

ตอนนี้เราจะอยู่ในเทอร์มินัล 0 แต่ผมนิยมเว้นเทอร์มินัล 0 ไว้สำหรับงานจิปาถะชั่วคราว
และใช้เทอร์มินัล 1 ในการแก้ไขไฟล์ style.css
และใช้เทอร์มินัล 2 ในการแก้ไฟล์ page.tpl.php

กด C-a c เพื่อสร้างเทอร์มินัล 1
$ cd /var/www/drupal/themes/newsportal
$ vi style.css

กด C-a c เพื่อสร้างเทอร์มินัล 2
$ cd /var/www/drupal/themes/newsportal
$ vi page.tpl.php

หลังจากนี้เราสามารถสลับงานไปมาด้วยการกด C-a สองครั้ง
มันจะสลับไปมาระหว่างเทอร์มินัล 1 และ 2

ถ้าเราปิด ssh โดยไม่ออกจาก screen
เมื่อเข้ามาใหม่ เราสามารถเข้ามาที่งานที่ทำค้างไว้ได้เลย ด้วยคำสั่ง screen -r

หรือถ้าเราทำงานค้างไว้ที่ทำงาน และยังเปิด ssh ค้างอยู่
และเรากลับไปต่องานที่บ้าน เราสามารถช่วงชิง screen ที่ยังค้างอยู่ที่ทำงาน
มาด้วยคำสั่ง screen -d -r

จบแล้วครับ ใครมีทิป screen ดี ๆ แบ่งบ้างนะครับ

Topic: 

screen tip: screenrc และการสั่งงานด้วยบรรทัดคำสั่ง

screen tip: screenrc และการสั่งงานด้วยบรรทัดคำสั่ง

ต้องการให้เมื่อเริ่ม screen ทุกครั้ง จะสั่งเปิด 3 หน้าต่างคือแสดง top, syslog, และ dmesg ตามลำดับ โดยตั้งชื่อ session ว่า norm

ใช้การแก้ไขไฟล์ ~/.screenrc ดังนี้

# vi ~/.screenrc
sessionname norm
screen top
screen 1 tail -f /var/log/syslog
screen 2 tail -f /var/log/dmesg

รัน screen

# screen

จะได้ผลตามต้องการ

ต้องการให้ screen เริ่มงานแบบข้างต้น เฉพาะเมื่อเราต้องการ

จะใช้การทำงานผ่านสคริปต์ ดังนี้
สมมุติตั้งชื่อสคริปต์ว่า screen_monitor.sh

# vi screen_monitor.sh
#!/bin/bash
screen -S norm -md bash
screen -S norm -p0 -X stuff "screen bash
"
screen -S norm -p0 -X stuff "top
"
screen -S norm -p1 -X stuff "screen bash
"
screen -S norm -p1 -X stuff "tail -f /var/log/syslog
"
screen -S norm -p2 -X stuff "screen bash
"
screen -S norm -p2 -X stuff "tail -f /var/log/dmesg
"

เปลี่ยนสิทธิ์และสั่งรัน

# chmod 755 screen_monitor.sh
# ./screen_monitor.sh

จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง เพราะเราสั่งให้ทำงานแบบเบื้องหลัง (-md)

จะเข้าไปสู่ (attach) การทำงานของ screen ได้ด้วยคำสั่ง

# screen -r norm

จบแล้วครับ

Topic: