Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: agitated , then agitate, agitated, unagitated, agitatedly .

Eng-Thai Lexitron Dict : agitated, more than 7 found, display 1-7
 1. calm : (ADJ) ; ที่สงบเงียบ ; Related:ที่มีสถานการณ์สงบ, ที่ไม่มีคลื่นลม ; Syn:quiet, undisturbed, at peace ; Ant:agitated
 2. fretful : (ADJ) ; ซึ่งหงุดหงิด ; Related:ซึ่งหัวเสีย, ซึ่งกลัดกลุ้ม ; Syn:agitated, anxious, worried ; Ant:calm, patient, serene
 3. jittery : (ADJ) ; ที่กระวนกระวายใจ ; Related:ว้าวุ่นใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ ; Syn:anxious, nervous, agitated ; Ant:calm, tranquil
 4. Eng-Thai Lexitron Dict : agitated, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : agitated, more than 7 found, display 1-7
 1. พุ่งพล่าน : (V) ; be agitated ; Related:be perturbed ; Samp:เขาปล่อยความคิดและอารมณ์ให้พุ่งพล่านไป
 2. รัญจวน : (V) ; be agitated ; Related:pine for love, yearn for ; Syn:ป่วนใจ, รำจวน ; Def:กระวนกระวายใจด้วยความกระสันถึง ; Samp:เธอรู้สึกรัญจวนใจยามได้อ่านกวีนิพนธ์โรแมนติก
 3. รำจวน : (V) ; be agitated ; Related:pine for love, yearn for ; Syn:รัญจวน, ป่วนใจ ; Def:กระวนกระวายด้วยความกระสันถึง
 4. น่าตื่นตาตื่นใจ : (ADJ) ; excited ; Related:agitated, thrilled, ruffled ; Syn:น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น ; Ant:จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
 5. น่าตื่นเต้น : (ADJ) ; excited ; Related:agitated, thrilled, ruffled ; Syn:น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ ; Ant:จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ ; Samp:ผู้ชมไม่ควรพลาดการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขัน
 6. น่าระทึกใจ : (ADJ) ; excited ; Related:agitated, thrilled, ruffled ; Syn:น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น ; Ant:จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ ; Samp:ฉันชอบฉากที่น่าระทึกใจตอนที่พระเอกกับนางเอกหนีลงไปใต้น้ำเท่านั้น
 7. น่าเร้าใจ : (ADJ) ; excited ; Related:agitated, thrilled, ruffled ; Syn:น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ ; Ant:จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ ; Samp:การล่องแก่งคราวนี้เป็นการล่องแก่งที่น่าเร้าใจและจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : agitated, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : agitated, not found

Budhism Thai-Thai Dict : agitated, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : agitated, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : agitated, not found

(0.1585 sec)