Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: competitor .

Eng-Thai Lexitron Dict : competitor, 4 found, display 1-4
  1. competitor : (N) ; คู่แข่ง
  2. competitor : (N) ; ผู้แข่งขัน ; Syn:rival, contender, opponent

Thai-Eng Lexitron Dict : competitor, 8 found, display 1-8
  1. คู่แข่ง : (N) ; competitor ; Related:rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition ; Syn:คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน ; Def:ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน, ผู้ที่ชิงดีชิงเด่นกัน ; Samp:นักกีฬาจากจีนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของนักกีฬาญี่ปุ่น
  2. คู่แข่งขัน : (N) ; competitor ; Related:rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition ; Syn:ผู้แข่งขัน, คู่ปรับ, คู่ชิง, คู่ต่อสู้, คู่แข่ง ; Samp:พรรคประชากรไทยคงต้องหืดขึ้นคอเนื่องจากต้องไปเจอคู่แข่งขันประเภทเขี้ยวลากดินทั้งนั้น ; Unit:คน,คู่
  3. ผู้เข้าแข่งขัน : (N) ; competitor ; Related:rival, contender, contestant, challenger, opponent ; Syn:คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง ; Def:ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน ; Samp:มีผู้เข้าแข่งขันร่วมแข่งขันในการวิ่งมาราธอนประมาณ 100 คน ; Unit:คน
  4. ผู้เข้าชิง : (N) ; competitor ; Related:rival, contender, contestant, challenger, opponent ; Syn:คู่แข่งขัน, คู่แข่ง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน ; Def:ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน ; Samp:2 นักวอลเลย์บอลชายหาดชาวไทยสามารถโค่นผู้เข้าชิงชาวอาทิตย์อุทัยทีมอันดับ 5 ของโลกได้ ; Unit:คน
  5. ผู้ประกวด : (N) ; competitor ; Syn:ผู้เข้าประกวด ; Def:ผู้เข้าร่วมประกวด หรือส่งผลงานต่างๆ เข้าประกวด ; Samp:ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 คน จะต้องแสดงความสามารถพิเศษของตนเอง ; Unit:คน
  6. ผู้ร่วมแข่งขัน : (N) ; competitor ; Related:contestant, challenger ; Syn:ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่งขัน ; Def:บุคคลที่เข้าร่วมชิงเอาชนะเพื่อรางวัล, บุคคลที่ต้องการเข้าสู้เอาชนะกัน ; Samp:ปีนี้มีผู้ร่วมแข่งขันจากต่างจังหวัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ; Unit:คน
  7. เสี้ยนหนาม : (N) ; enemy ; Related:competitor, opponent ; Syn:ศัตรู, ปรปักษ์ ; Def:ข้าศึกศัตรูที่จะก่อความเดือดร้อนให้ ; Samp:พระมหากัสสปเถระเห็นว่าถ้าปล่อยให้คัมภีร์นี้เผยแพร่ออกไปจะเป็นเสี้ยนหนามแก่พระศาสนา จำเป็นต้องกำจัดโดยรีบด่วน
  8. คู่ชิง : (N) ; opponent ; Related:rival, challenger, competitor, contestant ; Syn:คู่ต่อสู้ ; Def:ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ ; Samp:การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้ ; Unit:คู่

Royal Institute Thai-Thai Dict : competitor, not found

Budhism Thai-Thai Dict : competitor, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : competitor, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : competitor, not found

(0.0176 sec)