Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: entertainment , then entertain, entertainment .

Eng-Thai Lexitron Dict : entertainment, 14 found, display 1-14
 1. entertainment : (N) ; ความบันเทิง ; Related:ความสนุกสนาน ; Syn:amusement, enjoyment, pleasure
 2. amusement : (N) ; กิจกรรมที่ให้ความบันเทิง ; Related:สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน ; Syn:entertainment
 3. play : (N) ; การเล่น ; Related:การละเล่น, การเล่นสนุก ; Syn:entertainment
 4. fete : (N) ; วันหยุดเพื่อเฉลิมฉลอง ; Related:วันเฉลิมฉลอง ; Syn:ball, entertainment, festival, fair, carnival
 5. entertain : (VT) ; รับพิจารณา ; Related:พินิจพิจารณา ; Syn:consider, contemplate, think
 6. entertain : (VT) ; ทำให้เพลิดเพลิน ; Related:ทำให้สนุกสนาน ; Syn:amuse, delight, please
 7. entertain : (VI) ; ต้อนรับแขก ; Related:ต้อนรับ ; Syn:host
 8. fair 3 : (N) ; สวนสนุก ; Syn:outdoor entertainment
 9. amuse : (VT) ; ทำให้สนุกสนาน ; Related:ทำให้ร่าเริง ; Syn:entertain ; Ant:bore
 10. divert : (VT) ; ทำให้สนุกสนาน ; Related:ทำให้เพลิดเพลิน ; Syn:entertain, beguile, tickle
 11. host 1 : (N) ; พิธีกร ; Related:ผู้จัดรายการ ; Syn:entertain, master of ceremonies
 12. regale : (VT) ; ให้ความเพลิดเพลิน ; Related:ทำให้สนุกสนาน ; Syn:amuse, entertain

Thai-Eng Lexitron Dict : entertainment, more than 7 found, display 1-7
 1. ความบันเทิง : (N) ; entertainment ; Syn:สันทนาการ ; Def:สิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเบิกบาน เช่น การแสดงต่างๆ ; Samp:เขาหลงใหลความบันเทิงในทุกรูปแบบ
 2. มหรสพ : (N) ; entertainment ; Related:amusement ; Def:การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง ; Samp:การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี
 3. มโหรสพ : (N) ; entertainment ; Related:amusement ; Syn:มหรสพ ; Def:การเล่นรื่นเริงมีโขนละครหรือสิ่งคล้ายคลึงกัน ; Samp:ในงานรื่นเริงประจำปีของจังหวัดขอนแก่นมีมหรสพต่างๆ มากมาย ; Unit:ประเภท, ชนิด
 4. เรื่องบันเทิง : (N) ; entertainment ; Related:amusement, leisure activity, enjoyment, fun ; Syn:เรื่องสนุก ; Ant:เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส ; Samp:มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าปัญหาสังคม ; Unit:เรื่อง
 5. สาระบันเทิง : (N) ; entertainment ; Related:amusement, leisure activity, enjoyment, fun, pleasure, recreation ; Samp:หนังสือเหล่านี้ล้วนเป็นสาระบันเทิงสำหรับเด็ก
 6. ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ : (N) ; entertainment expense ; Syn:ค่าเลี้ยงดู ; Def:เงินที่ให้อุดหนุนเพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ; Samp:หล่อนต้องการค่าเลี้ยงดูปูเสื่อไม่มาก แค่พอไม่ให้ลำบากเท่านั้นเอง
 7. สถานบริการ : (N) ; entertainment spot ; Syn:สถานบันเทิง, สถานเริงรมย์ ; Def:สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า ; Samp:สถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ; Unit:แห่ง, ที่
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : entertainment, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : entertainment, not found

Budhism Thai-Thai Dict : entertainment, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : entertainment, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : entertainment, not found

(0.1284 sec)