Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: skill, Skill , then deskill, skilling, skill, skilled, skillful, skillion, skills .

Eng-Thai Lexitron Dict : skill, more than 7 found, display 1-7
 1. skill : (N) ; ฝีมือ
 2. skill : (N) ; ความเชี่ยวชาญ
 3. control : (N) ; ทักษะ ; Syn:skill
 4. knack : (N) ; ความสามารถพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ) ; Syn:skill
 5. artifice : (N) ; ทักษะ ; Syn:skill, ingenuity
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : skill, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : skill, more than 7 found, display 1-7
 1. ความจัดเจน : (N) ; skill ; Related:experience, expert, adeptness, proficiency ; Syn:ความเจนจัด, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความช่ำชอง ; Samp:เธอบรรยายอย่างคล่องแคล่วถึงประสบการณ์และความจัดเจนในเรื่องการ บริหาร-การจัดการ ที่เธอนำมาประยุกต์ใช้
 2. ความเจนจัด : (N) ; skill ; Related:proficiency, ability, expertness ; Syn:ความชำนาญ, ความจัดเจน, ความช่ำชอง ; Samp:นักกีฬาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เพราะความเจนจัดในเกมกีฬา
 3. ความชำนิชำนาญ : (N) ; skill ; Related:expertise, adroitness, proficiency, experience, efficiency ; Syn:ความเชี่ยวชาญ, ความสามารถ, ความชำนาญ, ความจัดเจน ; Samp:หญิงชราผู้นี้ยังมีความชำนิชำนาญในการระบำอยู่
 4. ความถนัด : (N) ; skill ; Related:ability, proficiency, expertness ; Syn:ความชำนาญ, ความสามารถ, ทักษะ ; Samp:นักศึกษาแต่ละคนมีความถนัดและความชอบแตกต่างกันออกไป
 5. ทักษะ : (N) ; skill ; Related:talent, ability, capability ; Syn:ความสามารถ, ความถนัด, ความชำนาญ, ฝีไม้ลายมือ, ความสามารถเฉพาะ ; Samp:ทักษะในการรับรู้จะพัฒนาได้เร็วกว่าทักษะอื่นๆ
 6. ฝีมือ : (N) ; skill ; Related:ability, craftsmanship, proficiency ; Syn:ความสามารถ, ฝีไม้ลายมือ ; Def:ความสามารถในการทำด้วยมือ ; Samp:ฟังนักร้องหนุ่ม ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ครวญเพลงกันมานานพอสมควรแล้ว ได้เวลาที่จะขอชิมฝีมือทำอาหารของเขาบ้าง
 7. ฝีไม้ลายมือ : (N) ; skill ; Related:ability, proficiency ; Syn:ความสามารถ, ฝีมือ ; Def:ความสามารถอันเกิดจากการฝึกฝน ; Samp:เรารู้ชัดมาโดยตลอดว่าฝีไม้ลายมือของอาจารย์ไม่ใช่ประเภทมือสมัครเล่น
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : skill, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : skill, 1 found, display 1-1
 1. ทักษะ : น. ความชํานาญ. (อ. skill).

Budhism Thai-Thai Dict : skill, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : skill, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : skill, not found

(0.1689 sec)