Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: director, Director , then direct, director, directorate, directorial, directorship, directory, directors .

Eng-Thai Lexitron Dict : director, more than 7 found, display 1-7
 1. director : (N) ; ผู้กำกับ (ทางภาพยนตร์) ; Syn:motion-picture director
 2. director : (N) ; วาทยากร (ทางดนตรี) ; Related:ผู้นำวงดนตรี, ผู้ควบคุมวงดนตรี ; Syn:producer, auteur, conductor ; Ant:follower
 3. director : (N) ; กรรมการบริษัท (ทางธุรกิจ) ; Syn:administor, chief, manager
 4. director : (N) ; ผู้อำนวยการ (ทางธุรกิจ) ; Related:ผู้จัดการ, ผู้บริหาร ; Syn:manager, executive, supervisor, head
 5. MD : (ABBR) ; คำย่อของ Doctor of Medicine หรือ Managing Director
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : director, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : director, more than 7 found, display 1-7
 1. ผบ. : (N) ; director ; Related:Dir. ; Syn:ผู้บังคับบัญชา
 2. ผู้กำกับการแสดง : (N) ; director ; Def:บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์หรือละครให้เป็นไปตามบทบาทที่เหมาะสม ; Samp:เขาอยากเป็นผู้กำกับการแสดงมากกว่าเป็นดาราที่อยู่หน้ากล้อง ; Unit:คน
 3. ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ : (N) ; director ; Syn:ผู้กำกับหนัง, ผู้กำกับ, ผู้กำกับภาพยนตร์ ; Samp:ภาพยนตร์จะสนุกหรือไม่ขึ้นอยู่ฝีมือของผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ ; Unit:คน
 4. ผู้อำนวยการ : (N) ; director ; Related:chief, head, leader, administrator ; Ant:พนักงาน, ลูกน้อง ; Samp:ตอนนั้นผมทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการวิจัยภาษาธรรมชาติอยู่ที่ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ ; Unit:คน
 5. ผู้อำนวยการสร้าง : (N) ; director ; Syn:ผู้อำนวยการผลิต ; Samp:ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ทำหน้าที่ทั้งเขียนบทและกำกับการแสดง
 6. ผู้อำนวยการแสดง : (N) ; director ; Related:producer ; Syn:ผู้กำกับการแสดง
 7. Thai-Eng Lexitron Dict : director, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : director, 1 found, display 1-1
 1. กระแสตรง : น. กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ตามแนวทิศเดียวกัน อยู่ตลอดเวลา. (อ. direct current เขียนย่อว่า D.C.).

Budhism Thai-Thai Dict : director, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : director, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : director, not found

(0.2252 sec)