Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: owner , then own, owner, ownership .

Thai-Eng Lexitron Dict : owner, 74 found, display 1-50
 1. เจ้าของ : (N) ; owner ; Related:proprietor, proprietress ; Syn:ผู้ครอบครอง ; Def:ผู้มีสิทธิครอบครอง ใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และจำหน่ายทรัพย์สิน, ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ; Samp:เขาเป็นเจ้าของกิจการสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ; Unit:คน
 2. ธนบดี : (N) ; owner of wealth ; Related:lord of wealth, proprietor, rich man, millionaire ; Def:เจ้าของทรัพย์ หรือผู้มีทรัพย์เป็นทุน
 3. เจ้าของบ้าน : (N) ; house-owner ; Related:home-owner ; Ant:แขก, ผู้มาเยือน ; Def:ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้น ; Samp:เจ้าของบ้านหลายท่านต้องการขายบ้านที่ราคาแพงขึ้นกว่าเดิมที่เคยซื้อ ; Unit:คน
 4. สิทธิ์ขาด : (N) ; only one owner ; Related:single owner ; Def:มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ; Samp:พวกเขาไม่สามารถขอซื้อบ้านท่านเจ้าพระยาเป็นสิทธิ์ขาดได้
 5. เจ้าของเดิม : (N) ; original owner ; Samp:เขาได้ห้องทำงานใหม่ห้องหนึ่งซึ่งเจ้าของเดิมยอมโยกย้ายไปนั่งทำงานที่อื่น
 6. อาวาส : (N) ; possessor ; Related:owner ; Syn:ผู้ครอบครอง, เจ้าของ
 7. เจ้าของกิจการ : (N) ; proprietor ; Related:owner, title-holder ; Def:ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองใช้สอยประโยชน์ ในการงานที่ตนประกอบ ; Samp:ผู้หญิงคนนั้นเป็นเจ้าของกิจการส่งออกเสื้อผ้าไปต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง ; Unit:คน
 8. เจ้าของร้าน : (N) ; shopkeeper ; Related:owner, boss ; Syn:เถ้าแก่ ; Ant:ลูกค้า ; Samp:เจ้าของร้านแถวนี้ไม่ต้องการให้รถจอดข้างหน้าร้าน ; Unit:คน
 9. เถ้าแก่ : (N) ; rich Chinese ; Related:owner, boss, Chinese big businessman ; Syn:เฒ่าแก่ ; Def:เรียกชายจีนที่เป็นผู้ใหญ่และมีฐานะดี ; Samp:เถ้าแก่เคยถามเขาว่าพอจะหากุ้งมังกรกับกุ้งหินได้ไหม ; Unit:คน
 10. นายห้าง : (N) ; proprietor ; Related:shopkeeper, owner ; Syn:เจ้าของห้าง, เถ้าแก่ ; Def:เจ้าของกิจการร้านค้าขนาดใหญ่ ; Samp:นายห้างอนุญาตให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงสงกรานต์ได้ ; Unit:คน
 11. เจ้าบ้าน : (N) ; host ; Related:owner of the house, householder ; Syn:เจ้าของบ้าน ; Def:ผู้ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน ; Samp:เจ้าบ้านทั้งคู่ยืนต้อนรับแขกอยู่ที่ประตู
 12. ตั้วโผ : (N) ; boss of the theatrical troupe (/company) ; Related:manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra ; Syn:โต้โผ ; Def:หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น ; Samp:เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้
 13. ตั้วโผ : (N) ; boss of the theatrical troupe (/company) ; Related:manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra ; Syn:โต้โผ ; Def:หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น ; Samp:เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้
 14. นายทุน : (N) ; capitalist ; Related:upholder, owner of wealth, supporter ; Syn:เจ้าของทุน, ผู้ลงทุน ; Def:ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ ; Samp:บรรดาพ่อเลี้ยงเหล่านี้ล้วนเป็นนายทุนสนับสนุนนักการเมืองในยามเลือกตั้ง ; Unit:คน
 15. กรรมสิทธิ์ : (N) ; ownership ; Related:title, proprietary right ; Syn:เจ้าของ ; Def:ความเป็นเจ้าของทรัพย์ ; Samp:ที่ดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของมิสซังโรมันคาทอลิก
 16. ถือกรรมสิทธิ์ : (V) ; own ; Related:have, possess ; Syn:ครอบครอง ; Def:มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ ; Samp:คนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทย
 17. ถือครอง : (V) ; own ; Related:possess, hold, have ; Syn:ถือสิทธิ์, ครอง, ครอบครอง, เป็นเจ้าของ ; Def:ถือสิทธิเป็นเจ้าของ ; Samp:หลายฝ่ายต่างคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่ดิน ที่อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยได้
 18. สิทธิ์ขาด : (N) ; ownership ; Related:possession ; Syn:กรรมสิทธิ์ ; Def:สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน ; Samp:ลูกชายเขามีสิทธิ์ขาดในที่ดินแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว
 19. ซ้อนกล : (V) ; outwit (somebody with his own trick) ; Related:turn against, beat somebody as his own game ; Def:ใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือกลอุบายที่เหนือกว่าแก้ลำฝ่ายตรงกันข้าม ; Samp:หล่อนซ้อนกลเขาได้อย่างแนบเนียน
 20. ตัดหนทาง : (V) ; destroy one's own pull ; Related:destroy one's own opportunity to make (/learn) a living ; Syn:ตัดทาง, ปิดทาง, ปิดช่องทาง, ตัดช่องทาง ; Ant:เปิดช่องทาง ; Def:ทำให้หมดช่องทาง ; Samp:ลูกน้องที่ทะเลาะกับเจ้านายก็เท่ากับตัดหนทางทำมาหากินของตัวเอง
 21. ลำแข้ง : (N) ; one's own effort ; Related:one's own toil, one's effort, sweat of one's brows ; Def:กำลังของตนไม่ต้องพึ่งใคร ; Samp:ต่อไปนี้ฉันจะต้องพึ่งแต่ลำแข้งและขาของฉันเอง
 22. เลือดเนื้อ : (N) ; one's own flesh and blood ; Related:one's own offspring ; Def:ลูกของตนแท้ๆ ; Samp:แม้เขาจะเลวอย่างไร ผมก็ต้องให้อภัยเขา เพราะเขาคือเลือดเนื้อของผม
 23. ตู่ : (V) ; claim ownership without justification ; Related:make a false claim for another's possession, assume or feign ownership, acquire possession by force or fraud ; Syn:ทึกทัก ; Def:กล่าวอ้างผิดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ้างเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน ; Samp:เขาคงไปอ่านของใครแล้วมาตู่เอาว่าเป็นของผม
 24. กรรมสิทธิ์รวม : (N) ; mutual right of ownership ; Def:กรรมสิทธิ์ของบุคคลหลายคนร่วมกันในทรัพย์สินอันใดอันหนึ่ง ; Samp:เธอและเขาได้รับกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินผืนนี้
 25. คาตา : (ADV) ; with one's own eyes ; Related:before one's eyes ; Syn:ตำตา ; Def:เห็นด้วยตาในขณะนั้น, อย่างเห็นกับตาในเวลานั้นทันที ; Samp:เขาเห็นภาพคนกระโดดตึกคาตา แต่แล้วก็รีบตั้งสติสัมปชัญญะโดยเร็ว
 26. ตามอัตภาพ : (ADV) ; on one's own ; Related:properly, conventionally ; Syn:พอเหมาะพอควร ; Samp:คนในชนบทจำนวนมากยังสามารถมีความเป็นอยู่สุขสบายตามอัตภาพ
 27. ตำตา : (ADV) ; with one's own eyes ; Related:obviously, before one's eyes, noticeably, conspicuously ; Syn:ตำหูตำตา, คาตา, ต่อหน้าต่อตา ; Ant:ลับตา, ลับหูลับตา ; Def:ปรากฏชัดแก่ตา ; Samp:เขาเห็นตำตาว่าเธอกำลังขโมยเงินจากลิ้นชักของเขาไป
 28. ที่ต่ำที่สูง : (N) ; (be mindful of) one's own place ; Samp:ผู้ปกครองจะสอนลูกหลานเสมอว่าต้องมีสัมมาคารวะ คือการรู้จักที่ต่ำที่สูง
 29. น้ำมือ : (N) ; one's own hands ; Syn:มือ ; Def:มือของตัวเองแท้ๆ ; Samp:เขาทำลายความรักความหวังดีทั้งหมดด้วยน้ำมือของเขาเอง
 30. ประมาณตัว : (V) ; estimate one's own ability or strength ; Syn:ประมาณตน ; Def:สำนึกในฐานะของตน ; Samp:เขารู้จักประมาณตัวในการทำธุรกิจเพื่อไม่ให้ขาดทุนย่อยยับ
 31. ปูจ๋า : (N) ; name of a Thai dish made of blue crab whose meat is cooked in its own shell ; Related:deep-fried crab meat and minced pork in crab shell ; Def:ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อปูทะเลและไข่ปรุงกับเครื่อง แล้วนำไปนึ่งหรือทอด ; Samp:ปูจ๋าเป็นอาหารที่ฉันชอบ
 32. เปิบ : (V) ; put rice into one's mouth with one's own fingers ; Syn:เปิบข้าว ; Def:เอานิ้วทั้ง 5 ขยุ้มข้าวเข้าปาก ; Samp:ยายเดินเข้าครัวคดข้าวใส่ชามนั่งเปิบกินกับข้าว
 33. เปิบข้าว : (V) ; put rice into one's mouth with one's own fingers ; Related:eat with the fingers, eat by hand ; Syn:เปิบ ; Samp:คุณยายนั่งเปิบข้าวอยู่คนเดียว
 34. เปิบข้าว : (V) ; put rice into one's mouth with one's own finger ; Syn:เปิบ ; Def:เอานิ้วทั้ง 5 ขยุ้มข้าวเข้าปาก ; Samp:คุณยายนั่งเปิบข้าวอยู่คนเดียวอย่างเอร็ดอร่อย
 35. แพ้ภัยตัว : (V) ; dig one's own grave ; Related:get oneself into trouble, surrender oneself to despair, be self-destructive ; Syn:แพ้ภัยตัวเอง ; Def:เป็นภัยแก่ตัวเอง, เดือนร้อนแก่ตัวเอง ; Samp:ไม่นานเขาก็คงแพ้ภัยตัวเข้าสักวันหนึ่งจนได้
 36. มุบมิบ : (V) ; line one's own pocket by unlawful means ; Related:act in a surreptitious manner, do/agree/behave in secret ; Def:ตกลงกันไม่ให้คนอื่นรู้ ; Samp:เขาสองคนมุบมิบกันหาประโยชน์ให้ตัวเอง
 37. แยกเรือน : (V) ; have one's own family ; Related:be in a separate house ; Syn:แยกบ้าน, แยกครัว ; Def:แยกไปมีครอบครัวของตน ; Samp:ลูกฝรั่งจะจัดให้พ่อแม่อยู่ต่างหาก หรือแยกเรือนไป
 38. ร่วมทุน : (V) ; jointly own business ; Related:share investment ; Syn:ร่วมหุ้น ; Def:ร่วมลงทุน ; Samp:คุณพ่อได้ร่วมทุนกับเพื่อนๆ อีกสองคนเปิดร้านหนังสือ
 39. สร้างเนื้อสร้างตัว : (V) ; earn one's own ; Syn:สร้างตัว, สร้างฐานะ ; Samp:ขอเวลาผมสร้างเนื้อสร้างตัวสัก 2 ปี
 40. เห็นกับตา : (V) ; see with one's own eyes ; Syn:เห็นมากับตา
 41. ออกวัง : (V) ; live in one's own palace ; Def:แยกจากวังหลวงไปอยู่วังส่วนพระองค์
 42. เอาเป็นธุระ : (V) ; take into one own matters ; Def:ถือเป็นเรื่องที่ตนควรทำให้ ; Samp:เมื่อใดที่ประชาชนไม่เอาเป็นธุระ หรือปล่อยให้บ้านเมืองถอยหลัง อนาคตข้างหน้าก็คงจะลำบาก
 43. ความเป็นเจ้าของ : (N) ; possession ; Related:ownership ; Syn:เจ้าของ ; Samp:ที่ดินผืนนี้มีคนแสดงความเป็นเจ้าของจำนวน 5 คน
 44. ครอบครอง : (V) ; possess ; Related:own, belong to, have ; Syn:ถือครอง, ครอง ; Def:เป็นเจ้าของ ; Samp:เขาเข้าครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเมื่อบิดาเขาตาย
 45. เป็นเจ้าของ : (V) ; possess ; Related:own, have, occupy ; Samp:ผู้ชนะจะเป็นเจ้าของเงินรางวัลมหาศาล
 46. มี : (V) ; have ; Related:own, possess ; Def:ถือครองเป็นเจ้าของ ; Samp:เขามีสุนัขอยู่ที่บ้านเกือบ 10 ตัวทั้งหมดเป็นพันธุ์ไทยหลังอาน
 47. มีกรรมสิทธิ์ : (V) ; have a proprietary right ; Related:possess, have possession, own ; Syn:มีสิทธิ์, มีสิทธิ ; Def:มีสิทธิหรือเป็นเจ้าของอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น ; Samp:ชาวนามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองเต็มที่ที่จะสร้างความเจริญมั่งคั่งได้
 48. ส่วนบุคคล : (ADJ) ; individual ; Related:personal, peculiar, characteristic, idiosyncratic, particular, own, unique, distinctive ; Syn:เฉพาะบุคคล ; Samp:ทศวรรษที่ 70 เป็นช่วงที่เริ่มจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ในงานส่วนบุคคลกันบ้างแล้ว
 49. ถือหุ้น : (V) ; hold shares ; Related:own shares ; Syn:มีหุ้น, มีหุ้นส่วน ; Def:มีส่วนแบ่งในธุรกิจ ; Samp:รัฐบาลพยายามผลักดันบรรดาสถาบันการเงินต่างๆ ให้ยอมให้สถาบันการเงินจากต่างประเทศเข้ามาร่วมถือหุ้นมากขึ้น
 50. รับผิด : (V) ; admit one's mistake ; Related:confess, own up, plead guilty ; Syn:ยอมรับผิด, ยอมสารภาพ, รับสารภาพ ; Ant:รับชอบ ; Def:ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป ; Samp:ผู้มีใจเป็นนักกีฬาคือผู้ที่ทำอะไรผิดไป ก็กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้พลาดไป
 51. [1-50] | 51-74

(0.0985 sec)