Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: risk , then risk, risky .

Thai-Eng Lexitron Dict : risk, 24 found, display 1-24
 1. ความเสี่ยง : (N) ; risk ; Related:hazard, peril, jeopardy, chance ; Syn:การเสี่ยง ; Samp:ผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการไฟฟ้ามีความเสี่ยงสูงกว่าอาชีพอื่น
 2. เสี่ยง : (V) ; risk ; Related:stake, bet, gamble, try out ; Syn:ลองดู, เผชิญดู ; Def:ลองเผชิญดู ; Samp:เขาเสี่ยงวัดกระแสความนิยมของชาวกทม. ด้วยการลงสมัคร ส.ส.
 3. เสี่ยงชีวิต : (V) ; risk ; Related:jeopardize ; Syn:เสี่ยง ; Def:เสี่ยงอย่างไม่เห็นแก่ชีวิต ; Samp:เขารู้สึกละอายใจที่เป็นคนขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวในขณะที่พรรคพวกยอมเสี่ยงชีวิตสู้รบและล้มตายไป
 4. เสี่ยงภัย : (V) ; risk ; Related:jeopardize, imperil ; Syn:เสี่ยง, เสี่ยงอันตราย ; Def:ทำลงไปโดยไม่เกรงภัย ; Samp:ประชาชาติมุสลิมเห็นใจชาวอิรักมากขึ้นจึงยินยอมเสี่ยงภัยจากการถูกยุโรปและสหรัฐประณาม
 5. เสี่ยงอันตราย : (V) ; risk ; Related:jeopardize, endanger ; Syn:เสี่ยงภัย ; Def:ทำโดยไม่กลัวอันตราย ; Samp:ลูกจ้างที่ต้องเสี่ยงอันตรายในการทำงานย่อมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายมากเป็นพิเศษ
 6. การเสี่ยงโชค : (N) ; risk-taking ; Def:การเสี่ยงโชคทางการพนันเพื่อหวังโชคลาภ ; Samp:คนไทยนิยมการเสี่ยงโชคด้วยวิธีต่างๆ เช่น การซื้อลอตเตอรี่ เล่นหวย
 7. ปัจจัยเสี่ยง : (N) ; risk factor ; Related:valuation factor, uncertainty factor
 8. ฝ่าอันตราย : (V) ; risk one's life ; Syn:เสี่ยงอันตราย, ฝ่าภยันตราย ; Def:กล้าทนสู้หรือกล้าผ่านอยู่ในที่อันตราย ; Samp:เขาพร้อมที่จะฝ่าอันตรายเพื่อไปช่วยคนรักของเขาให้ได้
 9. อัตราเสี่ยง : (N) ; risk level ; Samp:การหยดน้ำมันมะกอกลงไปในอาหารแทนน้ำมันพืช สามารถลดอัตราการเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้ถึง 50%
 10. ตายดาบหน้า : (V) ; take a risk ; Syn:เสี่ยง ; Def:มุ่งเสี่ยงไปข้างหน้า, เสี่ยงหนีเหตุการณ์ร้ายปัจจุบันไปเผชิญชีวิตข้างหน้า, มีทิฐิมานะที่จะต่อสู้กับเคราะห์กรรมเอาข้างหน้า, เสี่ยงทำไปก่อน แล้วค่อยคิดแก้เหตุการณ์ภายหลัง ; Samp:เขาตัดสินใจไปตายดาบหน้า แม้ว่าที่ที่เขาไปอยู่จะอันตรายมากก็ตาม
 11. กล้าเสี่ยง : (V) ; dare ; Related:risk ; Ant:กลัว ; Def:กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น ; Samp:คุณต้องกล้าเสี่ยงเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะทำอย่างไร
 12. เสี่ยงโอกาส : (V) ; take a chance ; Related:risk ; Syn:เสี่ยงโชค, เสี่ยง ; Samp:ของอย่างนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะ คุณน่าจะลองเสี่ยงโอกาสดู
 13. การผจญภัย : (N) ; adventure ; Related:risk, venture, chance, undertaking ; Syn:การเสี่ยงภัย, การเสี่ยงอันตราย ; Samp:เขาชอบดูหนังที่เกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศ
 14. ภยันตราย : (N) ; danger ; Related:risk, peril, harm and danger, hazard ; Def:ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว ; Samp:ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน
 15. เสี่ยง : (V) ; be possible ; Related:risk, have opportunity ; Def:มีความน่าจะเป็น, มีความเป็นไปได้ ; Samp:เมื่อความหลากหลายทางธรรมชาติถูกทำลายไป พืชพันธุ์ต่างๆ จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากยิ่งขึ้น
 16. ฝ่า 2 : (V) ; go through ; Related:undergo, brave, risk ; Def:กล้าผ่าน (เข้าไปหรือออกมา) หรือฝืนอยู่ในที่อันตราย, ทนรับ, ทนสู้, ทวน เช่น ฝ่ากระแสคลื่น ; Samp:ลูกเรือต้องฝ่าคลื่นลมในทะเลที่ปั่นป่วน
 17. พิษภัย : (N) ; danger ; Related:peril, hazard, risk, harm ; Syn:อันตราย, ผลร้าย ; Samp:กลุ่มเยาวชนจำนวนมากต่างตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคม
 18. ภัย : (N) ; danger ; Related:harm, risk, threat, peril, hazard ; Syn:ภัยพิบัติ, ภยันตราย ; Def:สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน ; Samp:หากเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจจะมีภัยมาถึงตัวเองอย่างแน่นอน
 19. เสี่ยงอันตราย : (ADJ) ; risky ; Related:dangerous ; Syn:เสี่ยงภัย ; Def:ทำโดยไม่กลัวอันตราย ; Samp:หุ่นยนต์สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นใช้ในงานที่เสี่ยงอันตรายเช่นงานในโรงงานผลิตยาฆ่าแมลง
 20. ผจญภัย : (V) ; take adventure ; Related:encounter, face danger, take the risk, dare ; Syn:เสี่ยงภัย, เสี่ยงอันตราย ; Def:ขับเคี่ยวกับภัย ; Samp:คณะลูกเสือไปผจญภัยในป่าเป็นเวลา 3 วันแล้ว
 21. มรณภัย : (N) ; danger of death ; Related:danger, fatal risk, mortal danger, accident/calamity of death ; Def:ภัยที่เกิดจากความตาย, ภัยที่นำมาซึ่งความตาย
 22. วิกฤต : (ADJ) ; critical ; Related:risky, serious, dangerous, perilous ; Syn:วิกฤต ; Def:ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก ; Samp:แม้จะอยู่ในวัยแก่เฒ่า เขาก็ยังจดจำรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้
 23. วิกฤต : (V) ; be critical ; Related:be risky ; Syn:วิกฤติ ; Def:ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก ; Samp:สภาพปัญหาเหล่านี้ นับวันจะวิกฤตขึ้นเรื่อยๆ
 24. ล่อแหลม : (V) ; be dangerous ; Related:be risky, be chancy, be perilous, be dicey, be hazardous, be unsafe ; Syn:เสี่ยง ; Def:อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่ออันตราย ; Samp:ไม่ว่าจะทำอะไรช่างล่อแหลมกับความตายไปเสียทุกอย่าง
 25. [1-24]

(0.0800 sec)