Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: spy , then sp, spier, spies, spy .

Eng-Thai Lexitron Dict : spy, more than 7 found, display 1-7
 1. spy : (N) ; การสืบ ; Related:การสอดแนม ; Syn:espial, observation
 2. spy on : (PHRV) ; เฝ้าดูอย่างลับๆ ; Related:คอยสอดแนม ; Syn:spy upon
 3. spy upon : (PHRV) ; เฝ้าดูอย่างลับๆ ; Related:คอยสอดแนม ; Syn:spy on
 4. spy into : (PHRV) ; สืบ/สอบถามลับๆ
 5. spy out : (PHRV) ; สืบหาลับๆ ; Related:แอบสืบ, ศึกษาลับๆ
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : spy, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : spy, 12 found, display 1-12
 1. จารชน : (N) ; spy ; Related:secret agent ; Syn:สายลับ ; Def:ผู้ที่เข้าไปสืบความลับของประเทศอื่น ; Samp:พ่อค้าเหล่านี้ล้วนเป็นจารชนเข้ามาทำการวางแผนยึดเมืองปัตตานี ; Unit:คน
 2. แมวมอง 2 : (N) ; spy ; Samp:เขามีอาชีพเป็นแมวมองจัดหานักแสดงให้กับละคร
 3. สอดแนม : (V) ; spy ; Related:detect, snoop ; Syn:สืบ ; Def:ลอบเข้าไปสืบความลับ ; Samp:ฉันส่งคนไปสอดแนมในบริษัทของเขาเป็นเวลาร่วมเดือนแล้ว
 4. สายลับ : (N) ; spy ; Related:undercover agent ; Syn:สาย ; Def:ผู้เข้าไปสืบความลับ ; Samp:โซเวียตได้ส่งสายลับสองคนจากมอสโค ลอบเดินทางข้างเขตแดนจีนทางภาคเหนือ ; Unit:คน
 5. สายสืบ : (N) ; spy ; Related:mole, nark ; Syn:สายลับ, สปาย, จารชน, สาย ; Def:เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลของรัฐที่รัฐว่าจ้างให้ไปหาข่าวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ; Samp:ตำรวจบุกผับดังย่านปทุมธานี เพราะสายสืบรายงานว่าจะมีการจัดปาร์ตี้ยาอีขึ้น
 6. สืบราชการลับ : (V) ; spy ; Related:investigate ; Def:แสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราชการซึ่งเป็นความลับ ; Samp:ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักสืบสาวที่ต้องไปสืบราชการลับที่ประเทศนิวซีแลนด์
 7. ไส้ศึก : (N) ; spy ; Related:undercover agent ; Syn:จารชน, สาย, สายลับ ; Def:ผู้ที่นำความลับในหมู่ที่ตัวร่วมด้วยไปบอกแก่คนอื่นที่เป็นปฏิปักษ์ ; Samp:มั่นใจได้ว่าค่ายของเราไม่มีไส้ศึกแน่นอน ; Unit:คน
 8. นักสืบ : (N) ; detective ; Related:spy ; Syn:สายสืบ, สายลับ ; Def:ผู้ชำนาญในการสืบสวน ; Samp:วุฒิศักดิ์ทำงานเป็นนักสืบมา 5 ปีแล้ว เขารักที่จะทำงานนี้ต่อไป ; Unit:คน
 9. สะกด : (V) ; follow ; Related:spy on, track, trail, shadow ; Def:ตามไปติดๆ โดยไม่ให้รู้ตัว ; Samp:หน่วยข่าวกรองหลายหน่วยส่งคนสะกดรอยตามเขาอย่างไม่คลาดสายตา
 10. ตามรอย : (V) ; trail ; Related:hunt, follow, spy on ; Syn:สะกดรอย ; Def:ตามไปติดๆ ไม่ให้รู้ตัว โดยสังเกตจากร่องรอยของสิ่งที่ตาม ; Samp:นายพรานตามรอยเสือป่าเข้าไปในป่าทั้งที่เป็นเวลาใกล้ค่ำ
 11. หอยสังข์ : (N) ; conch ; Related:conch shell ; Def:ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวหลายชนิดในหลายวงศ์ เช่น ชนิด Strombus sp. เปลือกสีขาว ช่องเปิดเรียวงามได้รูปทรง ใช้สำหรับหลั่งน้ำพระพุทธมนต์หรือน้ำเทพมนตร์ ; Samp:หอยสังข์เป็นสัตว์หายากในปัจจุบัน ; Unit:ตัว
 12. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ : (N) ; special detachment ; Related:armed spies, special operating agency, commando ; Syn:นปพ. ; Def:หน่วยปฏิบัติการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการสืบสวนหาข่าว และปฏิบัติการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และในด้านที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

Royal Institute Thai-Thai Dict : spy, not found

Budhism Thai-Thai Dict : spy, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : spy, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : spy, not found

(0.1433 sec)