python: แสดงซอร์สโค๊ดด้วย demo_source.py

จากครั้งก่อน ที่ทำตัวแจงเมธอด ขยายมาเป็นตัวค้นหาและแสดงซอร์สโค๊ด
โดยใช้พร๊อพเพอตี้ __file__

ปกติเราดูซอร์สได้เองอยู่แล้ว แต่การนำมาลงเว็บให้ค้นได้ง่าย ๆ อาจช่วยทำให้เข้าใจการทำงานของโมดูลในไพธอนดียิ่งขึ้นครับ