เกร็ดเว็บกับไพธอน

ลิงก์ควรศึกษา

 • Web Python Tutorial มีเรื่อง cgi กับ mod_python อธิบายพร้อมยกตัวอย่างอ่านง่ายดี (แต่หน้าเว็บใช้ Drupal ;P )

การใช้ไพธอนทำเว็บ มีการใช้มอดูลแบบหลัก ๆ คือ

 • cgi มีในตัวอยู่แล้ว - ช้า กินกำลังซีพียู แต่เสถียร และเขียนง่าย
 • Mod_python ต้องลงเพิ่ม - เร็วกว่า (ตัวเลขที่น่าเชื่อ คือประมาณ 2 เท่าของ cgi สำหรับงานจริง) เขียนง่าย แต่เห็นมีคนบอกว่าไม่ค่อยเสถียร ถ้าใช้กับหลายโปรเซส
 • wsgi มีมาในไพธอนรุ่น 2.5 ถ้าใช้รุ่น 2.4 ต้องลงเพิ่ม - ไม่เด่นเรื่องเร็ว แต่เด่นเรื่องใช้งานได้หลากระบบ มึความยืดหยุ่นสูง แต่เขียนยากกว่า cgi หน่อย
 • fastcgi ต้องลงเพิ่ม - เห็นว่าเร็วมาก และเสถียร แต่มีข้อกำหนดมาก และหาเอกสารยาก
Topic: 

python: เกร็ด cgi

บันทึกเกร็ดเกี่ยวกับการใช้ไพธอนทำเว็บ ด้วย cgi

 • ต้องมีบรรทัด Content-type: text/html\r\n เป็นบรรทัดแรก apache ถึงจะตีความเป็น HTML
  #!/usr/bin/env python
  print "Content-type: text/html\r\n"
  ...
 • ควรบอกระบบว่าไฟล์เราเข้ารหัสแบบไหน เช่นถ้าเป็น utf-8
  #!/usr/bin/env python
  # -*- coding: utf8 -*-
  ...

  จาก Defining Python Source Code Encodings

 • ถ้าเราทำโปรแกรมของเราเป็นแพกเกจ หากยังไม่ได้ทำติดตั้งลงใน site-package แต่ยังเป็นเพียงไดเรกทอรี่อยู่ เวลาอิมพอร์ต ต้องใช้ทั้งสองคำสั่งคือ ทั้ง from ... import * และ import ... เช่นสมมุติแพกเกจเราชื่อ dweb ใช้
  ...
  import dweb
  from dweb import *
  ...
 • การใช้งานกับ apache2 แบบ CGI ธรรมดา พารามิเตอร์ที่ต้องใช้ในไฟล์ htaccess คือ
  $ vi .htaccess
  DirectoryIndex index.py
  Options +Indexes ExecCGI FollowSymLinks MultiViews
  AddHandler cgi-script .py
  AddType application/x-python-code .pyc .pyo
  AddHandler python-program .pyc .pyo
  Topic: 

  python: ข้อผิดพลาดของ cgi กับเนื้อหาเว็บ

  การใช้โมดูล cgi ในการสร้างเว็บ ต้องระวังเรื่องเนื้อหาในเพจให้ดี
  ให้ระวังคือ

  • อย่าให้มีแท็ก <head> หลุดเข้ามาในส่วนของ <body>
  • ระวังแท็ก <link rel="..." src="..." /> ต้องมีค่าให้เรียบร้อย ค่าใน src ห้ามมั่ว

  ไม่งั้นฟังก์ชั่น cgi.FieldStorage จะทำงานผิดพลาดไปหมด ดีบักยากด้วย เพราะแสดงผลออกมาถูก แต่การทำงานภายในผิดหมด

  Topic: 

  python: วิธีใช้งาน Cookie

  เอามาจาก ug's Python CGI scripts: cookie.py

  การเซ็ต Cookie
  สร้างไฟล์ชื่อ setcookie.py

  #!/usr/bin/env python
  import Cookie
  
  c1 = Cookie.SimpleCookie()
  # Create a cookie in c1
  # This will be temporary and will disappear when the session is closed
  c1["cracker"] = "hello"
  # The RFC says you should always set this but it seems to work ok without it
  c1["cracker"]["version"] = 1
  
  # Create another one
  c1["bisquit"] = "whatever"
  # Make the browser store it for one hour
  c1["bisquit"]["max-age"] = 3600 # Time to keep, in seconds
  c1["bisquit"]["expires"] = 3600 # Obsolete, but Netscape still seems to require it
  c1["bisquit"]["version"] = 1
  
  # Print the headers that sets the cookies
  print c1
  
  # Show html page
  print "Content-type: text/html\r\n"
  print "<h1>Cookie is set</h1>"
  

  สั่งรันจากบราวเซอร์หนึ่งครั้ง Cookie จะถูกเก็บเข้าในเครื่องของ Client

  การรับ Cookie
  สร้างไฟล์ชื่อ getcookie.py

  #!/usr/bin/env python
  import Cookie, os
  
  # Show html page
  print "Content-type: text/html\r\n"
  print "<h1>Get cookie</h1>"
  
  try:
    cookie = os.environ["HTTP_COOKIE"]
    print "HTTP_COOKIE="+cookie
    print "<p>"
    c2 = Cookie.SimpleCookie()
    c2.load(os.environ["HTTP_COOKIE"])
    print "<pre>"
    print c2
    print "</pre>"
  
    print 'c2["bisquit"].value =', c2["bisquit"].value, "<br />\n"
    print 'c2["cracker"].value =', c2["cracker"].value
  except:
    print "No cookies were received"
  

  สั่งรันจากบราวเซอร์ จะเห็นตัวแปร bisquit และ cracker ที่เราใส่ไว้

  Topic: 

  python: ตัวอย่างฟังก์ชั่น Info

  อ่าน Dive Into Python เห็นตัวอย่างฟังก์ชั่น Info
  เลยประยุกต์มาทำบนเว็บครับ

  เผื่อจะขยายไปเป็น search help

  Topic: 

  python: ทำ syntax hightlight

  ทดลองทำ syntax highlight โดยลอกจาก โมดูล GeSHiFilter ของ drupal ซึ่งเอามาจากโค๊ด PHP ที่ GeSHi อีกทีนึง แก้ปรับสี css นิดเดียว
  ทดลองดูซอร์สได้ดังนี้

  ตอนนี้ทำได้แค่ไพธอนภาษาเดียว และน่าจะยังมีบั๊กอยู่เยอะ จะค่อย ๆ ปรับปรุงไปเรื่อย ๆ ครับ

  ยังไม่รู้ว่าโค๊ดของโมดูลหลัก dweb จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับ แต่ตอนนี้โพสต์แบบนี้ไปก่อน

  python: อ่านเนื้อความจากเว็บ

  เราสามารถใช้ python อ่านเนื้อหาจากเว็บได้โดยใช้โมดุล urllib

  เอาตัวอย่างจาก Dive into Python - 11.2. How not to fetch data over HTTP

  >>> import urllib
  >>> data = urllib.urlopen('http://diveintomark.org/xml/atom.xml').read()  1
  >>> print data
  <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
  <feed version="0.3"
   xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
   xml:lang="en">
   <title mode="escaped">dive into mark</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://diveintomark.org/"/>
   <-- rest of feed omitted for brevity -->

  ด้วยวิธีนี้เราสามารถนำเข้าไฟล์สตรีมทั้งหลายได้โดยสะดวก

  python: สร้างสคริปต์เก็บเนื้อหาเว็บเพจ

  จากตอนก่อน เราสามารถนำมาสร้างสคริปต์ง่าย ๆ เอาไว้เก็บเนื้อหาของหน้าเว็บได้ดังนี้
  $ vi d.getweb.py

  #!/usr/bin/env python
  # SAVE CONTENT OF WEB PAGE TO FILE
  import sys, os, urllib
  
  def usage(progname):
    print "Usage: %s URL FILENAME" % (progname)
    print "Save content of web page to file."
  
  
  def cannotopenfile(filename="",readwrite="r"):
    if readwrite=="r":
      msg=" reading"
    else:
      msg=" writing"
  
    print "Cannot open file %s for %s." % (filename, readwrite)
  
  
  def genfilename(filename="",ext="new"):
    if filename=="":
      return ""
    if ext.lower()!="new" and ext.lower()!="bak":
      ext="bak"
    if os.path.exists(filename+"."+ext):
      i=0
      while os.path.exists(filename+"."+ext+str(i)) and (i < 1000):
        i=i+1
      if i>999:
        return ""
      return filename+"."+ext+str(i)
    else:
      return filename+"."+ext
    #
  
  if __name__=="__main__":
    progname=os.path.basename(sys.argv[0])
    try:
      url=sys.argv[1]
      filename=sys.argv[2]
    except:
      usage(progname)
      sys.exit(1)
    #
    try:
      if os.path.exists(filename):
        bakfile=genfilename(filename,"bak")
        os.rename(filename,bakfile)
    except: 
      cannotopenfile(filename,"w")
      sys.exit(1)
    #  
    try:
      data=urllib.urlopen(url).read()
    except:
      print "Cannot open %s." % (url)
      sys.exit(1)
    #  
    f=open(filename,"w")
    f.write(data)
    f.close()
    print "Save %s to %s success." % (url, filename)

  เรียกใช้งานด้วยคำสั่ง
  ./d.getweb.py http://WEB.TO.GET FILENAME.EXT

  python: แสดงซอร์สโค๊ดด้วย demo_source.py

  จากครั้งก่อน ที่ทำตัวแจงเมธอด ขยายมาเป็นตัวค้นหาและแสดงซอร์สโค๊ด
  โดยใช้พร๊อพเพอตี้ __file__

  ปกติเราดูซอร์สได้เองอยู่แล้ว แต่การนำมาลงเว็บให้ค้นได้ง่าย ๆ อาจช่วยทำให้เข้าใจการทำงานของโมดูลในไพธอนดียิ่งขึ้นครับ

  debian: ลอง django

  ลอง django

  django: ทดลองติดตั้ง

  เที่ยวนี้เอาแบบดิบ ๆ เลย

  ติดตั้ง Django

  http://www.djangoproject.com/documentation/install/

  Install Python
  # apt-get install python
  +++ mime-support python python-minimal python2.4 python2.4-minimal

  Install Apache and mod_python
  # apt-get install apache2 libapache2-mod-python
  +++ apache2 apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-common libapache2-mod-python libapr1 libaprutil1 libexpat1 libmagic1 libpcre3 libpq4 libsqlite3-0 python-central

  How to use Django with mod_python

  http://www.djangoproject.com/documentation/modpython/

  Django requires Apache 2.x and mod_python 3.x, and you should use Apache's prefork MPM, as opposed to the worker MPM.
  # apt-get install apache2-mpm-prefork
  --- apache2-mpm-worker
  +++ apache2-mpm-prefork

  Get your database running
  Django works with PostgreSQL (recommended), MySQL and SQLite.
  # apt-get install postgresql-8.1
  +++ openssl postgresql-8.1 postgresql-client-8.1 postgresql-client-common postgresql-common ssl-cert

  แก้ปัญหาการจัดเรียงภาษาไทยของ postgresql
  ตรวจ locales ให้มีภาษาไทย
  # dpkg-reconfigure locales
  <<<--- (*) th_TH TIS-620
  <<<--- (*) th_TH.UTF-8 UTF-8

  inintdb ใหม่ให้เรียงตามภาษาไทย โดยจะสร้างไดเรคทอรี่ของข้อมูลใหม่ ให้อยู่ที่ /server1/var/lib/postgresql/8.1/main
  # /etc/init.d/postgresql-8.1 stop
  # mkdir -p /server1/var/lib/postgresql/8.1/main
  # chown -R postgres:postgres /server1/var/lib/postgresql
  # su postgres
  $ /usr/lib/postgresql/8.1/bin/initdb -D /server1/var/lib/postgresql/8.1/main --locale=th_TH.UTF-8 --pgdata=/server1/var/lib/postgresql/8.1/main
  $ cd /server1/var/lib/postgresql/8.1/main
  $ ln -sf /etc/postgresql-common/root.crt .
  $ ln -sf /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem server.crt
  $ ln -sf /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key server.key
  $ exit
  # cd /etc/postgresql/8.1/main
  # rm pgdata
  # ln -sf /server1/var/lib/postgresql-8.1/main pgdata
  # /etc/init.d/postgresql-8.1 start

  ปรับให้ผู้ใช้ในระบบสามารถเข้ามาใช้งานโดยใช้รหัสผ่านของระบบ
  # vi /etc/postgresql/8.1/main/pg_hba.conf

  ...
  # TYPE DATABASE  USER    CIDR-ADDRESS     METHOD
  host  all    all    192.168.1.0/24    md5
  ...

  สร้างผู้คุมฐานข้อมูล
  # su postgres
  $ psql template1
  template1=# CREATE USER superx SUPERUSER PASSWORD 'superx';
  template1=# \q
  $ exit

  ติดตั้ง phppgadmin
  # apt-get install phppgadmin
  +++ libapache2-mod-php4 libzzip-0-12 php4-common php4-pgsql phppgadmin wwwconfig-common

  # dpkg-reconfigure phppgadmin
  Which web server would you like to reconfigure automatically?
  <<<--- Apache2

  # vi /etc/apache2/conf.d/phppgadmin

  # deny from all
  allow from all

  # /etc/init.d/apache2 restart

  If you're using PostgreSQL, you'll need the psycopg package
  # apt-get install python-psycopg python-psycopg2
  +++ python-egenix-mxdatetime python-egenix-mxtools python-psycopg python-psycopg2

  Install the Django code

  Download Django-0.95.tar.gz from our download page.
  # cd /usr/src
  # tar xfz Django-0.95.tar.gz
  # cd Django-0.95

  Note that the last command will automatically download and install setuptools if you don't already have it installed. This requires a working Internet connection.
  # apt-get install python-setuptools
  +++ python-setuptools

  # python setup.py install

  เสร็จ Django

  เรียน Django

  http://www.sitepoint.com/article/build-to-do-list-30-minute

  จะสร้างไดเรคทอรี่ของเว็บ โดยให้ webmaster เป็นเจ้าของ
  # useradd -m -g www-data webmaster
  # su webmaster
  $ cd
  $ mkdir django
  $ cd django

  Diving In
  จะสร้างโปรเจคต์ ชื่อ gtd
  $ django-admin.py startproject gtd
  $ cd gtd

  รันเซิร์ฟเวอร์ที่พอร์ต 8000 ไอพี 192.168.1.5
  $ python manage.py runserver 192.168.1.5:8000

  ทดสอบโดย เอาบราวเซอร์ไปที่ http://192.168.1.5:8000/

  หยุดเซิร์ฟเวอร์ด้วย Ctrl-C

  จะสร้างแอปพลิเกชั่น todo
  $ python manage.py startapp todo
  $ cd todo
  $ vi models.py

  class List(models.Model):
   title = models.CharField(maxlength=250, unique=True)
   def __str__(self):
    return self.title
   class Meta:
    ordering = ['title']
   class Admin:
    pass
  
  import datetime
  
  PRIORITY_CHOICES = (
   (1, 'Low'),
   (2, 'Normal'),
   (3, 'High'),
  )
  
  class Item(models.Model):
   title = models.CharField(maxlength=250)
   created_date = models.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)
   priority = models.IntegerField(choices=PRIORITY_CHOICES, default=2)
   completed = models.BooleanField(default=False)
   todo_list = models.ForeignKey(List)
   def __str__(self):
    return self.title
   class Meta:
    ordering = ['-priority', 'title']
   class Admin:
    pass
  

  $ cd ..

  $ su postgres
  postgres@server1$ psql template1
  template1=# CREATE DATABASE "django" WITH ENCODING='UTF8';
  template1=# \q
  postgres@server1$ exit

  $ vi settings.py

  ...
  DATABASE_ENGINE = 'postgresql'
  DATABASE_NAME = 'django'
  DATABASE_USER = 'USER1'
  DATABASE_PASSWORD = 'USER1PASSWORD'
  ...
  DATABASE_PORT = '5432'
  ...
  TIME_ZONE = 'Asia/Bangkok'
  ...
  INSTALLED_APPS = (
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.sites',
    'gtd.todo',
  )

  $ python manage.py syncdb
  You just installed Django's auth system, which means you don't have any superusers defined.
  Would you like to create one now? (yes/no):
  <<<--- yes
  Username (Leave blank to use 'webmaster'):
  <<<--- {DEFAULT}
  E-mail address:
  <<<--- webmaster@example.com
  Password:
  <<<--- {WEBMASTER-PASSWORD}
  Password (again):
  <<<--- {WEBMASTER-PASSWORD}

  $ vi settings.py

  ...
  INSTALLED_APPS = (
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.sites',
    'gtd.todo',
    'django.contrib.admin',
  )

  $ vi urls.py

  ...
     (r'^admin/', include('django.contrib.admin.urls')),
  ...

  $ python manage.py syncdb

  เริ่มรัน
  $ python manage.py runserver 192.168.1.5:8000

  เอาบราวเซอร์ไปที่ http://192.168.1.5:8000/admin
  Username:
  <<<--- webmaster
  Password:
  <<<--- {WEBMASTER-PASSWORD}

  ลองเพิ่มผู้ใช้และกรุ๊ปดู

  Deliving into Views

  $ cd todo
  $ vi views.py

  ...
  from django.shortcuts import render_to_response
  from gtd.todo.models import List
  
  def status_report(request):
   todo_listing = []
   for todo_list in List.objects.all():
    todo_dict = {}
    todo_dict['list_object'] = todo_list
    todo_dict['item_count'] = todo_list.item_set.count()
    todo_dict['items_complete'] = todo_list.item_set.filter(completed=True).count()
    todo_dict['percent_complete'] = int(float(todo_dict['items_complete']) / todo_dict['item_count'] * 100)
    todo_listing.append(todo_dict)
   return render_to_response('status_report.html', { 'todo_listing': todo_listing })
  

  Writing the Template

  $ mkdir templates
  $ cd templates
  $ vi status_report.html

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>To-do List Status Report</title>
   </head>
   <body>
    <h1>To-do list status report</h1>
  {% for list_dict in todo_listing %}
    <h2>{{ list_dict.list_object.title }}</h2>
    <ul>
     <li>Number of items: {{ list_dict.item_count }}</li>
     <li>Number completed: {{ list_dict.items_complete }} ({{ list_dict.percent_complete }}%)</li>
    </ul>
  {% endfor %}
   </body>
  </html>
  

  Making it Work

  $ cd ../..
  $ vi settings.py

  ...
  TEMPLATE_DIRS = (
    # Put strings here, like "/home/html/django_templates".
    # Always use forward slashes, even on Windows.
    '/home/webmaster/django/gtd/todo/templates',
  )
  

  $ vi urls.py

  ...
  urlpatterns = patterns('',
    # Example:
    # (r'^gtd/', include('gtd.apps.foo.urls.foo')),
  
    # Uncomment this for admin:
    (r'^admin/', include('django.contrib.admin.urls')),
    (r'^report/$', 'gtd.todo.views.status_report'),
  )
  

  $ python manage.py runserver 192.168.1.5:8000

  ลองดูที่บราวเซอร์ http://192.168.1.5:8000/report

  เรียบร้อย

  django: เกร็ด

  ในการติดตั้งของ django เขาใช้พอร์ต 8000 เป็นค่าปริยาย
  ทำนองเดียวกัน apache ก็ใช้พอร์ต 80 เป็นค่าปริยาย
  หากต้องการไปรัน django ที่พอร์ต 80 ต้องทำดังนี้

  แก้ไข /etc/apache2/ports.conf ให้ไปใช้พอร์ตอื่น สมมุติว่าเป็น 8088
  $ sudo vi /etc/apache2/ports.conf

  Listen 8088

  เวลาสั่งรัน django ต้องใช้สิทธิ์รูตในการรัน (พอร์ตที่ต่ำกว่า 1000)
  $ sudo python manage.py runserver 192.168.1.5:80

  Topic: 

  django: ลองทำ Blog

  เอามาจาก Falling Bullets - Blog - WordPress Clone in 27 Seconds (Part 1 of 40)

  เราชื่อ webmaster
  # su webmaster

  เราตั้งให้ไฟล์ของเราอยู่ใน ~/django
  $ cd ~/django

  ก่อนเริ่ม ให้ลบ database ชื่อ mysite ที่เราเคยทำไว้ออกก่อน
  แล้วจึงค่อยสร้างใหม่แบบว่าง ๆ
  $ psql template1 -U superx
  Password for user superx <<<--- SUPERX-PASSWORD
  template1=# DROP DATABASE mysite;
  template1=# CREATE DATABASE mysite;
  template1=# \q

  เริ่มสร้างโปรเจกต์
  $ django-admin.py startproject mysite
  $ cd mysite

  แก้ไข settings.py ให้เรียบร้อย
  $ vi settings.py

  ...
  DATABASE_ENGINE = 'postgresql'
  DATABASE_NAME = 'mysite'
  DATABASE_USER = 'superx'
  DATABASE_PASSWORD = 'SUPERX-PASSWORD'
  DATABASE_PORT = '5432'
  ...
  TIME_ZONE = 'Asia/Bangkok'
  ...

  สร้างแอปพลิเกชั่นชื่อ blog
  $ django-admin.py startapp blog

  แก้ไข models.py เพื่อสร้าง table
  $ vi blog/models.py

  from django.db import models
  
  class Tag(models.Model):
    name = models.CharField(maxlength=50, core=True)
    slug = models.SlugField(prepopulate_from=("name",))
  
    class Admin:
      pass
  
    def __str__(self):
      return self.name
  
    def get_absolute_url(self):
      return "/blog/tags/%s/" % (self.slug)
  
  class Entry(models.Model):
    title = models.CharField(maxlength=200)
    slug = models.SlugField(
      unique_for_date='pub_date',
      prepopulate_from=('title',),
      help_text='Automatically built from the title.'
    )
    summary = models.TextField(help_text="One paragraph. Don't add <p> tag.")
    body = models.TextField()
    pub_date = models.DateTimeField()
    tags = models.ManyToManyField(Tag, filter_interface=models.HORIZONTAL)
  
    class Meta:
      ordering = ('-pub_date',)
      get_latest_by = 'pub_date'
  
    class Admin:
      list_display = ('pub_date', 'title')
      search_fields = ['title', 'summary', 'body']
  
    def __str__(self):
      return self.title
  
    def get_absolute_url(self):
      return "/blog/%s/%s/" % (self.pub_date.strftime("%Y/%b/%d").lower(), self.slug)

  แก้ไข urls.py ให้สามารถเรียกไดเรกทอรี่เลียนแบบ Wordpress
  $ vi urls.py

  from django.conf.urls.defaults import *
  from mysite.blog.models import Entry
  
  blog_dict = {
    'queryset': Entry.objects.all(),
    'date_field': 'pub_date',
  }
  
  urlpatterns = patterns('',
    (r'^blog/(?P<year>\d{4})/(?P<month>[a-z]{3})/(?P<day>\w{1,2})/(?P<slug>[-\w]+)/$', 'django.views.generic.date_based.object_detail', dict(blog_dict, slug_field='slug')),
    (r'^blog/?$', 'django.views.generic.date_based.archive_index', blog_dict),
  )

  รัน syncdb ครั้งนึง เพื่อสร้าง table
  $ python manage.py syncdb
  ...
  Would you like to create one now? (yes/no): <<<--- yes
  Username (Leave blank to use 'webmaster'): <<<--- [ENTER]
  E-mail address: <<<--- webmaster@example.com
  Password: <<<--- WEBMASTER-PASSWORD
  Password (again): <<<--- WEBMASTER-PASSWORD
  Superuser created successfully.
  ...

  แก้ไข settings.py ให้มาใช้ template ของเรา
  $ vi settings.py

  ...
  TEMPLATE_DIRS = (
    # Put strings here, like "/home/html/django_templates".
    # Always use forward slashes, even on Windows.
    "/home/webmaster/django/mysite/templates"
  )
  ...

  สร้าง template หลัก ชื่อ base.html ในไดเรกทอรี่ ~/django/mysite/templates
  $ mkdir templates
  $ vi templates/base.html

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
  <head>
    <title>My Site - {% block title %}{% endblock %}</title>
  
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  </head>
  <body>
    <div id="header">
      <h1><a href="/">My Interweb Tubes Blog</a></h1>
  
      <h2>It's not a truck!</h2>
  
      <ul id="nav">
        <li><a href="/">Home</a></li>
        <li><a href="/blog/">Blog</a></li>
        <li><a href="#">Photos</a></li>
        <li><a href="/links/">Links</a></li>
        <li><a href="/portfolio/">Work</a></li>
        <li><a href="/colophon/">Colophon</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div id="content">
      {% block content %}
  
      {% endblock %}
    </div>
  </body>
  </html>

  สร้าง template ย่อย สำหรับดู Entry archive
  $ mkdir templates/blog
  $ vi templates/blog/entry_archive.html

  {% extends "base.html" %}
  
  {% block title %}Latest Blog Entries{% endblock %}
  
  {% block content %}
    <h1>Latest Blog Entries</h1>
  
    <ol id="object-list">
      {% for object in latest %}
        <li>
          <h2><a href="{{ object.get_absolute_url }}">{{ object.title|escape }}</a></h2>
          <p class="post-date">{{ object.pub_date|date:"F j, Y" }}</p>
          <p class="summary">{{ object.summary }}</p>
        </li>
      {% endfor %}
    </ol>
  {% endblock %}

  และอีกอันสำหรับดูรายละเอียด
  $ vi templates/blog/entry_detail.html

  {% extends "base.html" %}
  
  {% block title %}Blog - {{ object.title|escape }}{% endblock %}
  
  {% block content %}
    <h1>{{ object.title|escape }}</h1>
  
    <dl>
      <dt>Posted On:</dt>
      <dd>{{ object.pub_date|date:"F j, Y" }}</dd>
      <dt>Tags:</dt>
      <dd>
        {% for tag in object.tags.all %}
          <a href="{{ tag.get_absolute_url }}">{{ tag.name }}</a>{% if not forloop.last %}, {% endif %}
        {% endfor %}
      </dd>
    </dl>
  
    {{ object.body }}
  {% endblock %}

  แก้ไข settings.py อีกครั้ง ให้รับโมดูล blog และโมดูล admin
  $ vi settings.py

  ...
  INSTALLED_APPS = (
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.sites',
    'mysite.blog',
    'django.contrib.admin',
  )
  

  syncdb อีกครั้ง
  $ python manage.py syncdb

  เสร็จแล้ว ลองรันได้เลยด้วยคำสั่ง
  $ python manage.py runserver 192.168.1.5:8000

  สร้างเนื้อหา blog ได้จาก http://192.168.1.5:8000/admin
  โดยล๊อกอินในชื่อ webmaster และสร้างเนื้อหาในหมวด blog

  ดูเนื้อหาที่สร้างแล้วที่ http://192.168.1.5:8000/blog

  django: ใช้กับ apache2 บนเดเบียน

  ลองติดตั้ง django เพื่อใช้งานกับ apache2 บนเดเบียน

  เที่ยวนี้ทำไปบันทึกไป จึงไม่มีกำหนดเสร็จครับ

  งานของ admin เจ้าของเซิร์ฟเวอร์
  เอา django มาก่อน
  # aptitude install subversion
  # svn co http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk/

  ติดตั้ง django สู่ระบบ
  # cd trunk
  # python setup.py install

  ลบซอร์ส หากไม่ต้องการดูโค๊ดของ django
  # cd ..
  # rm -rf trunk

  กันเหนียวให้ apache2 เปิดมอดูล env (ส่วนใหญ่จะเปิดมาอยู่แล้วมั้ง)
  # a2enmod env

  ติดตั้ง mod_python และเปิดให้ใช้งาน
  # aptitude install libapache2-mod-python
  # a2enmod mod_python

  งานของเรา เจ้าของเว็บ
  สมมุติว่า admin ติดตั้ง ให้ DocumentRoot ของ apache2 สำหรับโดเมน www.example.com อยู่ที่ไดเรกทอรี่ของเรา /home/user1/www
  และเราจะให้หน้าของ django ไปอยู่ที่ http://www.example.com/dj

  มาที่ไดเรกทอรี่ของเราก่อน
  $ cd ~/www

  เริ่มโปรเจคต์ใหม่ชื่อ dj
  $ django-admin.py startproject dj

  ไปที่ไดเรคทอรี่ dj และเตรียมการให้ apache2 โดยการสร้างไฟล์ .htaccess
  $ cd dj
  $ vi .htaccess

  SetHandler python-program
  PythonHandler django.core.handlers.modpython
  SetEnv SERVER_ADMIN webmaster@example.com
  SetEnv DJANGO_SETTINGS_MODULE dj.settings
  PythonDebug On
  PythonPath "['/home/user1'] + sys.path"
  RewriteEngine On
  RewriteBase /dj/

  เสร็จแล้ว ดูที่หน้า www.example.com/dj ได้ดังนี้
  ตัวอย่างติดตั้ง django กับ apache2 ครั้งที่ 1

  เพิ่มเติม
  สำหรับการทำงานให้เต็มรูปแบบ ต้องสร้างหน้า admin ด้วย
  การที่จะทำให้หน้า admin ทำงานได้สมบูรณ์ ต้องสร้างลิงก์โยงจากทรัพยากรของซอร์สมาที่ไดเรกทอรี่รากของ apache2 ด้วย
  สมมุติถ้าใช้ไพธอน 2.4 บนเดเบียน
  $ cd ~/www
  $ ln -sf /usr/lib/python2.4/site-packages/django/contrib/admin/media/ .

  สร้างหน้า admin โดยการลบคอมเมนต์ในไฟล์ dj/urls.py
  $ cd dj
  $ vi urls.py

  ...
     (r'^admin/', include('django.contrib.admin.urls')),
  ...

  แต่ถ้าหากเราจะให้เพจของ django อยู่ในหน้า www.example.com/dj เราต้องแก้ไฟล์ด้วย

  ...
     (r'^dj/admin/', include('django.contrib.admin.urls')),
  ...

  แต่...ก่อนจะใช้งานหน้า admin ได้ เราต้องสร้างฐานข้อมูลก่อน สมมุติว่าจะใช้กับ postgresql
  สร้างฐานข้อมูลไว้รองรับ ตั้งชื่อว่า djdb
  $ createdb djdb

  Password: >>> --- USER1_PASSWORD

  ปรับตั้งไฟล์ settings.py ให้ django รับรู้ฐานข้อมูลและให้เรียกใช้มอดูล admin
  $ vi settings.py

  ...
  DATABASE_ENGINE = 'postgresql'
  DATABASE_NAME = 'djdb'
  DATABASE_USER = 'user1'
  DATABASE_PASSWORD = 'USER1_PASSWORD'
  ...
  TIME_ZONE = 'Asia/Bangkok'
  ...
  LANGUAGE_CODE = 'th'
  ...
  INSTALLED_APPS = (
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.sites',
    'django.contrib.admin',
  )

  สั่งปรับปรุงฐานข้อมูล
  $ python manage.py syncdb

  Creating table auth_message
  Creating table auth_group
  Creating table auth_user
  Creating table auth_permission
  Creating table django_content_type
  Creating table django_session
  Creating table django_site
  Creating table django_admin_log
  
  You just installed Django's auth system, which means you don't have any superusers defined.
  Would you like to create one now? (yes/no): >>>--- yes
  Username (Leave blank to use 'user1'): >>>--- ENTER
  E-mail address: >>>--- user1@example.com
  Password: >>>--- USER1_PASSWORD
  Password (again): >>>--- USER1_PASSWORD
  Superuser created successfully.
  Installing index for auth.Message model
  Installing index for auth.Permission model
  Installing index for admin.LogEntry model
  

  เสร็จแล้ว ดูจาก URL:http://www.example.com/dj/admin จะได้ดังนี้
  หน้าจอ admin

  อ้างอิง

  django+apache2: สร้างแอพลิเคชั่น blog

  คราวนี้ทำบล๊อกจาก Falling Bullets - Blog - WordPress Clone in 27 Seconds (Part 1 of 40)

  โดย

  • ใช้งานกับ apache2 ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  • เรียกใช้งานภายใต้ไดเรกทอรี่ http://www.example.com/dj
   (ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เวลาอ้างถึงหน้าหลักมันจะอ้างยาก หากเราต้องการเปลี่ยนไดเรกทอรี่มาเป็น root มันต้องตามเปลี่ยนในโค๊ดด้วย ลองดูจากตัวอย่างได้
   ที่ควรทำจริง ๆ คืออ้าง URL ใหม่ โดยใช้ไปอยู่ที่ root แทน จะยุ่งน้อยกว่า เช่น http://dj.example.com เป็นต้น)

   แต่ของเราเที่ยวนี้เอาแบบอยู่ภายใต้ไดเรคทอรี่ /dj ไปก่อน
  • ใช้ฐานข้อมูล postgresql ที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • root ของ apache2 อยู่ที่ /home/user1/www
  • ชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูลคือ user1 รหัสผ่านคือ USER1_PASSWORD มีสิทธิ์ในการสร้างฐานข้อมูล
  • โครงการ (project) ชื่อ dj เหมือนเดิม ฉะนั้นไดเรกทอรี่ของโครงการจะไปอยู่ที่ /home/user1/www/dj
  • การติดตั้งพื้นฐาน ดูจาก django: ใช้กับ apache2 บนเดเบียน
  • เนื้อความในนี้อาจมีข้อความติดพันมาจากการทดลองจากคราวก่อน ๆ ดังนั้นถ้างง ฝากย้อนขึ้นไปดูคราวก่อน เริ่มตั้งแต่ /node/424 ลงมา

  สร้างแอพลิเคชั่นชื่อ blog ในไดเรคทอรี่ dj จากครั้งก่อน
  $ cd ~/www/dj
  $ python manage.py startapp blog

  สร้างตารางฐานข้อมูลด้วย models.py ให้มี 2 ตาราง คือเก็บแท็ก และเก็บเนื้อเรื่อง
  $ vi blog/models.py

  from django.db import models
  
  class Tag(models.Model):
    name = models.CharField(maxlength=50, core=True)
    slug = models.SlugField(prepopulate_from=("name",))
  
    class Admin:
      pass
  
    def __str__(self):
      return self.name
  
    def get_absolute_url(self):
      return "/dj/blog/tags/%s/" % (self.slug)
  
  class Entry(models.Model):
    title = models.CharField(maxlength=200)
    slug = models.SlugField(
      unique_for_date='pub_date',
      prepopulate_from=('title',),
      help_text='Automatically built from the title.'
    )
    summary = models.TextField(help_text="One paragraph. Don't add &lt;p&gt; tag.")
    body = models.TextField()
    pub_date = models.DateTimeField()
    tags = models.ManyToManyField(Tag, filter_interface=models.HORIZONTAL)
  
    class Meta:
      ordering = ('-pub_date',)
      get_latest_by = 'pub_date'
  
    class Admin:
      list_display = ('pub_date', 'title')
      search_fields = ['title', 'summary', 'body']
  
    def __str__(self):
      return self.title
  
    def get_absolute_url(self):
      return "/dj/blog/%s/%s/" % (self.pub_date.strftime("%Y/%b/%d").lower(), self.slug)
  

  แก้ไข urls.py ให้สามารถเรียกไดเรกทอรี่เลียนแบบ Wordpress หรือเรียกแบบปกติ
  $ vi urls.py

  from django.conf.urls.defaults import *
  from dj.blog.models import Entry
  
  blog_dict = {
    'queryset': Entry.objects.all(),
    'date_field': 'pub_date',
  }
  
  urlpatterns = patterns('',
    # Example:
    # (r'^dj/', include('dj.foo.urls')),
  
    # Uncomment this for admin:
    (r'^dj/admin/', include('django.contrib.admin.urls')),
    (r'^dj/report/$', 'dj.todo.views.status_report'),
    (r'^dj/blog/(?P<year>\d{4})/(?P<month>[a-z]{3})/(?P<day>\w{1,2})/(?P<slug>[-\w]+)/$', 'django.views.generic.date_based.object_detail', dict(blog_dict, slug_field='slug')),
    (r'^dj/blog/?$', 'django.views.generic.date_based.archive_index', blog_dict),
  )
  

  รัน syncdb ครั้งนึง เพื่อสร้างและปรับปรุงตาราง
  $ python manage.py syncdb

   title = models.CharField(maxlength=250, unique=True)
   title = models.CharField(maxlength=250)

  ต่อไปเป็นเรื่องอินเทอร์เฟสแสดงหน้าตา

  (เที่ยวนี้แปลกไปนิดนึง เพราะเขาเรียกแสดงผลผ่านฟังก์ชั่นมาตรฐานของ django โดยไม่ได้ใช้ views ของเรา เลยต้องวางไดเรกทอรี่ไว้เป็นมาตรฐาน คือเอา templates ไว้ที่ root ของโครงการ)

  แก้ไข settings.py ให้มาใช้ template ของเรา รวมทั้งบอกให้เปิดมอดูล blog ที่เราเพิ่งสร้างขึ้น
  $ vi settings.py

  ...
  TEMPLATE_DIRS = (
    # Put strings here, like "/home/html/django_templates" or "C:/www/django/templates".
    # Always use forward slashes, even on Windows.
    # Don't forget to use absolute paths, not relative paths.
    '/home/user1/www/dj/todo/templates',
    '/home/user1/www/dj/templates',
  )
  
  INSTALLED_APPS = (
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.sites',
    'django.contrib.admin',
    'dj.todo',
    'dj.blog',
  )
  

  สร้างเทมเพลตโดยการสร้างไดเรกทอรี่ชื่อ templates ไว้ที่ root ของโครงการ
  ในไดเรกทอรี่ templates จะมีไฟล์ base.html เอาไว้ดูหน้าหลักซึ่งเป็นพวกเมนูต่าง ๆ
  และสร้างไดเรกทอรี่ย่อยชื่อ templates/blog อีกที จะมีไฟล์ entry_archive.html ไว้ดูหัวข้อบล๊อก และ entry_detail.html ไว้ดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
  $ mkdir -p templates/blog
  $ vi templates/base.html

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
  <head>
    <title>My Site - {% block title %}{% endblock %}</title>
  
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  </head>
  <body>
    <div id="header">
      <h1><a href="/">My Interweb Tubes Blog</a></h1>
  
      <h2>It's not a truck!</h2>
  
      <ul id="nav">
        <li><a href="/dj/">Home</a></li>
        <li><a href="/dj/blog/">Blog</a></li>
        <li><a href="#">Photos</a></li>
        <li><a href="/dj/links/">Links</a></li>
        <li><a href="/dj/portfolio/">Work</a></li>
        <li><a href="/dj/colophon/">Colophon</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div id="content">
      {% block content %}
  
      {% endblock %}
    </div>
  </body>
  </html>

  $ vi templates/blog/entry_archive.html

  {% extends "base.html" %}
  
  {% block title %}Latest Blog Entries{% endblock %}
  
  {% block content %}
    <h1>Latest Blog Entries</h1>
  
    <ol id="object-list">
      {% for object in latest %}
        <li>
          <h2><a href="{{ object.get_absolute_url }}">{{ object.title|escape }}</a></h2>
          <p class="post-date">{{ object.pub_date|date:"F j, Y" }}</p>
          <p class="summary">{{ object.summary }}</p>
        </li>
      {% endfor %}
    </ol>
  {% endblock %}

  $ vi templates/blog/entry_detail.html

  {% extends "base.html" %}
  
  {% block title %}Blog - {{ object.title|escape }}{% endblock %}
  
  {% block content %}
    <h1>{{ object.title|escape }}</h1>
  
    <dl>
      <dt>Posted On:</dt>
      <dd>{{ object.pub_date|date:"F j, Y" }}</dd>
      <dt>Tags:</dt>
      <dd>
        {% for tag in object.tags.all %}
          <a href="{{ tag.get_absolute_url }}">{{ tag.name }}</a>{% if not forloop.last %}, {% endif %}
        {% endfor %}
      </dd>
    </dl>
  
    {{ object.body }}
  {% endblock %}

  เรียกปรับปรุงตารางอีกครั้ง
  python manage.py syncdb

   title = models.CharField(maxlength=250, unique=True)
   title = models.CharField(maxlength=250)
   name = models.CharField(maxlength=50, core=True)
   title = models.CharField(maxlength=200)
  Creating table blog_entry
  Creating table blog_tag
  Installing index for blog.Entry model
  Installing index for blog.Tag model

  เสร็จแล้ว เรียกผ่าน URL:http://www.example.com/dj/blog ได้ดังนี้
  เรียก blog 1

  django+apache2: สร้างแอพลิเคชั่น todo

  จากครั้งก่อน django: ใช้กับ apache2 บนเดเบียน (มีการปรับปรุงให้เนื้อหาสมบูรณ์ขึ้นในหน้าเก่าด้วย)

  ตอนนี้เราจะมาสร้างแอพลิเคชั่นชื่อ "to do" จาก sitepoint.com - Django Djumpstart: Build a To-do List in 30 Minutes

  โดย

  • ใช้งานกับ apache2 ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  • เรียกใช้งานภายใต้ไดเรกทอรี่ http://www.example.com/dj
   (ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เวลาอ้างถึงหน้าหลักมันจะอ้างยาก หากเราต้องการเปลี่ยนไดเรกทอรี่มาเป็น root มันต้องตามเปลี่ยนในโค๊ดด้วย ลองดูจากตัวอย่างได้
   ที่ควรทำจริง ๆ คืออ้าง URL ใหม่ โดยใช้ไปอยู่ที่ root แทน จะยุ่งน้อยกว่า เช่น http://dj.example.com เป็นต้น)

   แต่ของเราเที่ยวนี้เอาแบบอยู่ภายใต้ไดเรคทอรี่ /dj ไปก่อน
  • ใช้ฐานข้อมูล postgresql ที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • root ของ apache2 อยู่ที่ /home/user1/www
  • ชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูลคือ user1 รหัสผ่านคือ USER1_PASSWORD มีสิทธิ์ในการสร้างฐานข้อมูล
  • โครงการ (project) ชื่อ dj เหมือนเดิม ฉะนั้นไดเรกทอรี่ของโครงการจะไปอยู่ที่ /home/user1/www/dj

  เริ่มเลย

  สร้างแอพลิเคชั่นชื่อ "to do" เอาไว้สำหรับดูว่าจะทำงานอะไรบ้าง
  $ cd ~/www/dj
  $ python manage.py startapp todo

  สร้างฐานข้อมูลผ่านโปรแกรมชื่อ todo/models.py
  โดยเราจะสร้างเป็น 2 ตาราง โดยแต่ละตารางจะเป็นคลาสใน model.py
  คือคลาส List สำหรับดูหัวข้อ และคลาส Item สำหรับเก็บรายละเอียดของข้อมูลของงานที่จะทำ
  $ vi todo/models.py

  ...
  #TABLE List
  class List(models.Model):
   title = models.CharField(maxlength=250, unique=True)
   def __str__(self):
    return self.title
   class Meta:
    ordering = ['title']
   class Admin:
    pass
  
  
  #TABLE Item
  import datetime
  
  PRIORITY_CHOICES = (
   (1, 'Low'),
   (2, 'Normal'),
   (3, 'High'),
  )
  
  class Item(models.Model):
   title = models.CharField(maxlength=250)
   created_date = models.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)
   priority = models.IntegerField(choices=PRIORITY_CHOICES, default=2)
   completed = models.BooleanField(default=False)
   todo_list = models.ForeignKey(List)
   def __str__(self):
    return self.title
   class Meta:
    ordering = ['-priority', 'title']
   class Admin:
    pass
  

  ถึงตอนนี้ต้องมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว หากยังไม่ได้สร้างฐานข้อมูล ให้ย้อนไปดูคราวก่อน
  ปรับตั้งให้ django รับรู้ถึงการเพิ่มตาราง ผ่านไฟล์ settings.py
  $ vi settings.py

  ...
  INSTALLED_APPS = (
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.sites',
    'django.contrib.admin',
    'dj.todo',
  )

  สั่งสร้างตาราง/ปรับปรุงฐานข้อมูล
  $ python manage.py syncdb

   title = models.CharField(maxlength=250, unique=True)
   title = models.CharField(maxlength=250)
  Creating table todo_item
  Creating table todo_list
  Installing index for todo.Item model
  

  ต่อไปเป็นการสร้างอินเทอร์เฟสผ่านไฟล์ชื่อ todo/views.py
  ในไฟล์นี้เราจะสร้างฟังก์ชั่นในการแสดงรายงานสถานะของงานชื่อว่า status_report
  $ vi todo/views.py

  ...
  from django.shortcuts import render_to_response
  from dj.todo.models import List
  
  def status_report(request):
   todo_listing = []
   for todo_list in List.objects.all():
    todo_dict = {}
    todo_dict['list_object'] = todo_list
    todo_dict['item_count'] = todo_list.item_set.count()
    todo_dict['items_complete'] = todo_list.item_set.filter(completed=True).count()
    todo_dict['percent_complete'] = int(float(todo_dict['items_complete']) / todo_dict['item_count'] * 100)
    todo_listing.append(todo_dict)
   return render_to_response('status_report.html', { 'todo_listing': todo_listing })

  เอาตารางมาใช้จากคลาส List ใน todo/models.py

  ไฟล์ views.py นี้เป็นฟังก์ชั่นการทำงานล้วน ๆ ซึ่งเราจะต้องสร้างเทมเพลตในการแสดงผลอีกทีหนึ่ง
  ในการสร้างเทมเพลต เราจะสร้างไดเรคทอรี่ย่อยชื่อ templates ไว้ใน todo เพื่อเอาไว้บรรจุไฟล์เทมเพลต คือไฟล์ HTML ในที่นี้ตั้งชื่อว่า status_report.html
  $ mkdir todo/templates
  $ vi todo/templates/status_report.html

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>To-do List Status Report</title>
   </head>
   <body>
    <h1>To-do list status report</h1>
  {% for list_dict in todo_listing %}
    <h2>{{ list_dict.list_object.title }}</h2>
    <ul>
     <li>Number of items: {{ list_dict.item_count }}</li>
     <li>Number completed: {{ list_dict.items_complete }} ({{ list_dict.percent_complete }}%)</li>
    </ul>
  {% endfor %}
   </body>
  </html>

  สังเกตุว่าคำสั่งจะอยู่ในบล๊อก {% COMMAND %} และตัวแปรจะอยู่ในบล๊อก {{ VARIABLE }} โดยตัวแปรที่ใช้ ใช้เสมือนเราอยู่ภายในมอดูล todo.views.status_report ซึ่งเราต้องกลับไปบอก django ในไฟล์ urls.py

  ต้องกลับไปบอก django ว่าโครงการของเรามีเทมเพลตด้วย และเทมเพลตเราอยู่ที่ไหน ผ่าน settings.py
  $ vi settings.py

  ...
  TEMPLATE_DIRS = (
    # Put strings here, like "/home/html/django_templates" or "C:/www/django/templates".
    # Always use forward slashes, even on Windows.
    # Don't forget to use absolute paths, not relative paths.
    '/home/user1/www/dj/todo/templates',
  )

  และกำหนดให้ apache2 มาเรียกใช้ todo เมื่อเข้า URL:/dj/report/ ผ่าน urls.py
  $ vi urls.py

  ...
  urlpatterns = patterns('',
    # Example:
    # (r'^dj/', include('dj.foo.urls')),
  
    # Uncomment this for admin:
    (r'^dj/admin/', include('django.contrib.admin.urls')),
    (r'^dj/report/$', 'dj.todo.views.status_report'),
  )

  ตอนนี้ดูได้แล้ว ผ่าน URL:http://www.example.com/dj/report
  หน้าจอแรก todo

  ตอนนี้ยังไม่มีอะไร เพราะเรายังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไป
  ถึงตอนนี้เราสามารถใส่เนื้อหาใหม่เข้าไปได้ ผ่านทางหน้า admin
  โดยต้องเพิ่ม List ก่อน ทาง URL:http://www.example.com/dj/admin/todo/list/add
  ตามด้วย Item ทาง URL:http://www.example.com/dj/admin/todo/item/add
  พอเข้าหน้า report ใหม่ ก็จะเห็นรายการตามต้องการ

  django: ตกแต่งให้ใช้งานได้

  รายการเพิ่มเติมสำหรับ django รุ่น svn (ระหว่าง 0.96-)

  • ต้องติดตั้ง docutils เพิ่ม เพื่อให้สามารถดูเอกสารในหน้า admin ได้
   สำหรับเดเบียนคำสั่งคือ
   $ sudo aptitude install python-docutils
  • หน้า admin สวยงามก็จริงอยู่ แต่ตัวหนังสือเล็กไปหน่อยสำหรับผู้เฒ่ากับจอใหญ่ ๆ
   เดเบียนปรับแก้ดังนี้ (อย่าลืมสำรองไฟล์ไว้ก่อนด้วยนะครับ)
   $ sudo vi /usr/lib/python2.4/site-packages/django/contrib/admin/media/css/global.css
   body { margin:0; padding:0; font-size:84%; font-family:"Lucida Grande","DejaVu Sans","Bitstream Vera Sans",Verdana,Arial,sans-serif; color:#333; background:#fff; }
   
   /* LINKS */
   a:link, a:visited { color: #5b80b2; text-decoration:none; }
   a:hover { color: #036; }
   a img { border:none; }
   
   /* GLOBAL DEFAULTS */
   p, ol, ul, dl { margin:.2em 0 .8em 0; }
   p { padding:0; line-height:140%; }
   
   h1,h2,h3,h4,h5 { font-weight:bold; }
   h1 { font-size:1.4em; color:#666; padding:0 6px 0 0; margin:0 0 .2em 0; }
   h2 { font-size:1.3em; margin:1em 0 .5em 0; }
   h2.subhead { font-weight:normal;margin-top:0; }
   h3 { font-size:1.2em; margin:.8em 0 .3em 0; color:#666; font-weight:bold; }
   h4 { font-size:1.1em; margin:1em 0 .8em 0; padding-bottom:3px; }
   h5 { font-size:1em; margin:1.5em 0 .5em 0; color:#666; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px; }
   
   ul li { list-style-type:square; padding:1px 0; }
   ul.plainlist { margin-left:0 !important; }
   ul.plainlist li { list-style-type:none; }
   li ul { margin-bottom:0; }
   li, dt, dd { font-size:.9em; line-height:1.2em; }
   dt { font-weight:bold; margin-top:4px; }
   dd { margin-left:0; }
   
   form { margin:0; padding:0; }
   fieldset { margin:0; padding:0; }
   
   blockquote { font-size:.9em; color:#777; margin-left:2px; padding-left:10px; border-left:5px solid #ddd; }
   code, pre { font-family:"Bitstream Vera Sans Mono", Monaco, "Courier New", Courier, monospace; background:inherit; color:#666; font-size:.9em; }
   pre.literal-block { margin:10px; background:#eee; padding:6px 8px; }
   code strong { color:#930; }
   hr { clear:both; color:#eee; background-color:#eee; height:1px; border:none; margin:0; padding:0; font-size:1px; line-height:1px; }
   
   /* TEXT STYLES & MODIFIERS */
   .small { font-size:.9em; }
   .tiny { font-size:.8em; }
   p.tiny { margin-top:-2px; }
   .mini { font-size:.7em; }
   p.mini { margin-top:-3px; }
   .help, p.help { font-size:.8em !important; color:#999; }
   p img, h1 img, h2 img, h3 img, h4 img, td img { vertical-align:middle; }
   .quiet, a.quiet:link, a.quiet:visited { color:#999 !important;font-weight:normal !important; }
   .quiet strong { font-weight:bold !important; }
   .float-right { float:right; }
   .float-left { float:left; }
   .clear { clear:both; }
   .align-left { text-align:left; }
   .align-right { text-align:right; }
   .example { margin:10px 0; padding:5px 10px; background:#efefef; }
   .nowrap { white-space:nowrap; }
   
   /* TABLES */
   table { border-collapse:collapse; border-color:#ccc; }
   td, th { font-size:.9em; line-height:1.2em; border-bottom:1px solid #eee; vertical-align:top; padding:5px; font-family:"Lucida Grande", Verdana, Arial, sans-serif; }
   th { text-align:left; font-size:1em; font-weight:bold; }
   thead th, 
   tfoot td { color:#666; padding:2px 5px; font-size:.9em; background:#e1e1e1 url(../img/admin/nav-bg.gif) top left repeat-x; border-left:1px solid #ddd; border-bottom:1px solid #ddd; } 
   tfoot td { border-bottom:none; border-top:1px solid #ddd; }
   thead th:first-child,
   tfoot td:first-child { border-left:none !important; }
   thead th.optional { font-weight:normal !important; }
   fieldset table { border-right:1px solid #eee; }
   tr.row-label td { font-size:.7em; padding-top:2px; padding-bottom:0; border-bottom:none; color:#666; margin-top:-1px; }
   tr.alt { background:#f6f6f6; }
   .row1 { background:#EDF3FE; }
   .row2 { background:white; }
   
   /* SORTABLE TABLES */
   thead th a:link, thead th a:visited { color:#666; display:block; }
   table thead th.sorted { background-position:bottom left !important; }
   table thead th.sorted a { padding-right:13px; }
   table thead th.ascending a { background:url(../img/admin/arrow-down.gif) right .4em no-repeat; }
   table thead th.descending a { background:url(../img/admin/arrow-up.gif) right .4em no-repeat; }
   
   /* ORDERABLE TABLES */
   table.orderable tbody tr td:hover { cursor:move; }
   table.orderable tbody tr td:hover { cursor:move; }
   table.orderable tbody tr td:first-child { padding-left:14px; background-image:url(../img/admin/nav-bg-grabber.gif); background-repeat:repeat-y; }
   table.orderable-initalized .order-cell, body>tr>td.order-cell { display:none; }
   
   /* FORM DEFAULTS */
   input, textarea, select { margin:2px 0; padding:2px 3px; vertical-align:middle; font-family:"Lucida Grande", Verdana, Arial, sans-serif; font-weight:normal; font-size:.9em; }
   textarea { vertical-align:top !important; }
   input[type=text], input[type=password], textarea, select, .vTextField { border:1px solid #ccc; }
   
   /* FORM BUTTONS */
   input[type=submit], input[type=button], .submit-row input { background:white url(../img/admin/nav-bg.gif) bottom repeat-x; padding:3px; color:black; border:1px solid #bbb; border-color:#ddd #aaa #aaa #ddd; }
   input[type=submit]:active, input[type=button]:active { background-image:url(../img/admin/nav-bg-reverse.gif); background-position:top; }
   input[type=submit].default, .submit-row input.default { border:2px solid #5b80b2; background:#7CA0C7 url(../img/admin/default-bg.gif) bottom repeat-x; font-weight:bold; color:white; }
   input[type=submit].default:active { background-image:url(../img/admin/default-bg-reverse.gif); background-position:top; }
   
   /* MODULES */
   .module { border:1px solid #ccc; margin-bottom:5px; background:white; }
   .module p, .module ul, .module h3, .module h4, .module dl, .module pre { padding-left:10px; padding-right:10px; }
   .module blockquote { margin-left:12px; }
   .module ul, .module ol { margin-left:1.5em; }
   .module h3 { margin-top:.6em; }
   .module h2, .module caption { margin:0; padding:2px 5px 3px 5px; font-size:.9em; text-align:left; font-weight:bold; background:#7CA0C7 url(../img/admin/default-bg.gif) top left repeat-x; color:white; }
   .module table { border-collapse: collapse; }
   
   /* MESSAGES & ERRORS */ 
   ul.messagelist { padding:0 0 5px 0; margin:0; }
   ul.messagelist li { font-size:1em; display:block; padding:4px 5px 4px 25px; margin:0 0 3px 0; border-bottom:1px solid #ddd; color:#666; background:#ffc url(../img/admin/icon_success.gif) 5px .3em no-repeat; }
   .errornote { font-size:1em !important; display:block; padding:4px 5px 4px 25px; margin:0 0 3px 0; border:1px solid red; color:red;background:#ffc url(../img/admin/icon_error.gif) 5px .3em no-repeat; }
   ul.errorlist { margin:0 !important; padding:0 !important; }
   .errorlist li { font-size:1em !important; display:block; padding:4px 5px 4px 25px; margin:0 0 3px 0; border:1px solid red; color:white; background:red url(../img/admin/icon_alert.gif) 5px .3em no-repeat; }
   td ul.errorlist { margin:0 !important; padding:0 !important; }
   td ul.errorlist li { margin:0 !important; } 
   .error { background:#ffc; }
   .error input, .error select { border:1px solid red; }
   div.system-message { background: #ffc; margin: 10px; padding: 6px 8px; font-size: .8em; }
   div.system-message p.system-message-title { padding:4px 5px 4px 25px; margin:0; color:red; background:#ffc url(../img/admin/icon_error.gif) 5px .3em no-repeat; }
   .description { font-size:1em; padding:5px 0 0 12px; }
   
   /* BREADCRUMBS */
   div.breadcrumbs { background:white url(../img/admin/nav-bg-reverse.gif) 0 -10px repeat-x; padding:2px 8px 3px 8px; font-size:.9em; color:#999; border-top:1px solid white; border-bottom:1px solid #ccc; text-align:left; }
   
   /* ACTION ICONS */
   .addlink { padding-left:12px; background:url(../img/admin/icon_addlink.gif) 0 .2em no-repeat; }
   .changelink { padding-left:12px; background:url(../img/admin/icon_changelink.gif) 0 .2em no-repeat; }
   .deletelink { padding-left:12px; background:url(../img/admin/icon_deletelink.gif) 0 .25em no-repeat; }
   a.deletelink:link, a.deletelink:visited { color:#CC3434; }
   a.deletelink:hover { color:#993333; }
   
   /* OBJECT TOOLS */
   .object-tools { font-size:.8em; font-weight:bold; font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; padding-left:0; float:right; position:relative; margin-top:-2.4em; margin-bottom:-2em; }
   .form-row .object-tools { margin-top:5px; margin-bottom:5px; float:none; height:2em; padding-left:3.5em; }
   .object-tools li { display:block; float:left; background:url(../img/admin/tool-left.gif) 0 0 no-repeat; padding:0 0 0 8px; margin-left:2px; height:16px; }
   .object-tools li:hover { background:url(../img/admin/tool-left_over.gif) 0 0 no-repeat; }
   .object-tools a:link, .object-tools a:visited { display:block; float:left; color:white; padding:.1em 14px .1em 8px; height:14px; background:#999 url(../img/admin/tool-right.gif) 100% 0 no-repeat; }
   .object-tools a:hover, .object-tools li:hover a { background:#5b80b2 url(../img/admin/tool-right_over.gif) 100% 0 no-repeat; }
   .object-tools a.viewsitelink, .object-tools a.golink { background:#999 url(../img/admin/tooltag-arrowright.gif) top right no-repeat; padding-right:28px; }
   .object-tools a.viewsitelink:hover, .object-tools a.golink:hover { background:#5b80b2 url(../img/admin/tooltag-arrowright_over.gif) top right no-repeat; }
   .object-tools a.viewsitelink:hover, .object-tools a.golink:hover { background:#5b80b2 url(../img/admin/tooltag-arrowright_over.gif) top right no-repeat; }
   .object-tools a.addlink { background:#999 url(../img/admin/tooltag-add.gif) top right no-repeat; padding-right:28px; }
   .object-tools a.addlink:hover { background:#5b80b2 url(../img/admin/tooltag-add_over.gif) top right no-repeat; }
   
   /* OBJECT HISTORY */
   table#change-history { width:100%; }
   table#change-history tbody th { width:16em; }
   

   คราวหน้า ถ้าจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เพียงเปลี่ยนเฉพาะบรรทัดแรกจาก 84% ไปเป็นตัวเลขอื่นก็ปรับเฉพาะตัวนี้ตัวเดียว
   เมื่อแปลงแล้วได้ภาพดังนี้
   ปรับปรุง css ของหน้า admin

  Topic: