Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: artist , then art, artist, artistry, artiste .

Thai-Eng Lexitron Dict : artist, 40 found, display 1-40
 1. ช่างเขียน : (N) ; artist ; Related:painter ; Syn:จิตรกร ; Def:ผู้เขียนภาพ ; Samp:ทุกคนในครอบครัวนี้มีอาชีพเป็นช่างเขียน ; Unit:คน
 2. ศิลปิน : (N) ; artist ; Syn:นักแสดง ; Unit:คน
 3. ศิลปิน : (N) ; artist ; Related:vocalist, singer ; Def:ผู้มีศิลปะในการแสดงออก โดยมากเกี่ยวกับเรื่องร้องรำทำเพลง ; Samp:อาร์เอสต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผลงานของศิลปินอยู่ตลอดเวลาเพราะเพลงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ; Unit:คน
 4. ศิลปิน : (N) ; artist ; Related:vocalist, singer ; Def:ผู้มีศิลปะในการแสดงออก โดยมากเกี่ยวกับเรื่องร้องรำทำเพลง ; Samp:อาร์เอสต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผลงานของศิลปินอยู่ตลอดเวลาเพราะเพลงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ; Unit:คน
 5. ช่างแต่งหน้า : (N) ; make-up artist
 6. จิตรกร : (N) ; painter ; Related:artist, creator of art ; Syn:ช่างวาดเขียน, ช่างวาดภาพ ; Samp:ด้วยเหตุที่จิตรกรเป็นคนพื้นบ้านที่จังหวัดนครปฐมจึงได้พบเห็นบรรยากาศอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก ; Unit:คน
 7. งานศิลปะ : (N) ; art ; Def:สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการใช้ฝีมือทางการช่างซึ่งแสดงออกถึงอารมณ์ ; Samp:เขาชื่นชมอยู่กับงานศิลปะได้เป็นวันๆ อย่างไม่เบื่อหน่ายเลย ; Unit:ชิ้น
 8. ศิลป์ : (N) ; art ; Related:arts, artistic work, craft ; Syn:ศิลป ; Def:ฝีมือทางการช่าง, การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์เห็น โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป์ ; Samp:ผ้าม่านสีแดงมีตัวหนังสือสีขาวติดอยู่อย่างมีศิลป์ สวยงาม เป็นระเบียบ
 9. ศิลป์ : (N) ; art ; Syn:ศิลป
 10. ศิลปะ : (N) ; art ; Syn:ศิลป์
 11. ศิลปะ : (N) ; art ; Related:arts, artistic work, craft ; Syn:ศิลป, ศิลป์ ; Def:ฝีมือทางการช่าง, การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์เห็น โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป์ ; Samp:พระพุทธรูปเป็นผลงานทางศิลปะชนิดหนึ่งที่เรียกว่าประติมากรรม
 12. กระดาษอาร์ต : (N) ; art paper ; Related:coated paper ; Def:กระดาษหนาเนื้อดีและเป็นมัน สำหรับใช้พิมพ์ภาพสีได้ ; Samp:กระดาษอาร์ตเป็นกระดาษอย่างดีที่ใช้พิมพ์หนังสือ ; Unit:แผ่น
 13. งานศิลปกรรม : (N) ; art work ; Syn:งานศิลปะ ; Samp:ประติมากรรมรูปเคารพเป็นงานศิลปกรรมเพื่อแสดงความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักใหญ่
 14. ธนูศิลป์ : (N) ; art of archery ; Def:การฝึกหัดยิงธนู
 15. วงการศิลปะ : (N) ; art circles ; Related:creative circles ; Syn:แวดวงศิลปะ ; Def:หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ; Samp:เขากลายเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าของวงการศิลปะภายในเวลาอันรวดเร็ว ; Unit:วงการ
 16. วรรณศิลป์ : (N) ; art created language ; Def:ศิลปะในการแต่งหนังสือ, ศิลปะทางวรรณกรรม ; Samp:นราเป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่มีฝีมือทางวรรณศิลป์
 17. ศิลปนิยม : (N) ; art appreciation ; Def:ความนิยมชมชอบในทางศิลปะ ; Samp:เขาศึกษาคุณค่าของศิลปนิยมอย่างจริงจังตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่ม
 18. ศิลปวัฒนธรรม : (N) ; art and cultural
 19. หอศิลป์ : (N) ; art galleries ; Def:ห้องหรือตึกที่ใช้สำหรับแสดงงานทางศิลปะ ; Samp:ขอเชิญชมการแสดงวงเครื่องสาย ณ หอศิลป์ เย็นวันศุกร์นี้ ; Unit:แห่ง
 20. อาร์ต : (N) ; art paper ; Syn:กระดาษอาร์ต ; Def:กระดาษมัน หนา เนื้อดี ; Samp:กระดาษอาร์ตเป็นกระดาษอย่างดีใช้พิมพ์หนังสือ
 21. ศิลปกรรม : (N) ; work of art ; Related:art objects, art work, artistic work ; Def:สิ่งที่เป็นศิลปะ, สิ่งที่ผลิตสร้างขึ้นเป็นศิลปะ ; Samp:ศิลปกรรมทุกชนิดของไทยมีความละเอียด ประณีต บรรจง เป็นศิลปะแบบอุดมคติ
 22. นาฏศิลป์ : (N) ; dancing art ; Related:acting art, playing art ; Syn:การฟ้อนรำ, นาฏกรรม ; Def:ศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนรำ ; Samp:ทางวิทยาลัยต้องการครูสอนนาฏศิลป์เป็นจำนวนมาก ; Unit:ชนิด, แบบ
 23. แม่ไม้ : (N) ; martial art of Thai boxing ; Related:Muay Thai art ; Def:ท่าแม่แบบของศิลปะป้องกันตัว ; Samp:ชาวต่างชาตินิยมเรียนศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยมากขึ้น
 24. ครอบครู : (N) ; Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils ; Syn:พิธีครอบครู ; Def:พิธีประสิทธิ์ประสาทวิชาทางศิลปะ ; Samp:ท่านมีงานสักมากมายจนสักไม่ทัน ต้องให้พระลูกศิษย์ที่ได้รับการครอบครูมาแล้วสักแทน
 25. ทัศนศิลป์ : (N) ; visual art ; Def:การสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติผ่านการรับรู้ นำมาสู่ศิลปะทางภาพลักษณ์
 26. ธนุรเวท : (N) ; science or art of archery ; Syn:วิชายิงธนู, ธนู, ธวิทยา
 27. ธนุรเวท : (N) ; science or art of archery ; Syn:วิชายิงธนู
 28. ศิลปกรรม : (N) ; work of art
 29. ศิลปร่วมสมัย : (N) ; contemporary art
 30. ศิลปสมัยใหม่ : (N) ; modern art
 31. ศิลปะการป้องกันตัว : (N) ; martial art ; Syn:วิชาป้องกันตัว ; Samp:ผู้หญิงทุกคนควรเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวไว้ เพื่อช่วยตนเองยามตกอยู่ในอันตราย
 32. ศิลปะการป้องกันตัว : (N) ; martial art ; Syn:วิชาป้องกันตัว ; Samp:ผู้หญิงทุกคนควรเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวไว้ เพื่อช่วยตนเองยามตกอยู่ในอันตราย
 33. ศิลปะดั้งเดิม : (N) ; primitive art
 34. ศิลปะพื้นบ้าน : (N) ; folk art ; Samp:ศิลปะพื้นบ้านเป็นสิ่งที่จรรโลงสังคมอย่างหนึ่ง ; Unit:ประเภท, ชนิด
 35. ศิลปะร่วมสมัย : (N) ; contemporary art ; Samp:ปัจจุบันงานประติมากรรมของไทยได้เข้าสู่ยุคของศิลปะร่วมสมัยแล้ว
 36. ศิลปการ 2 : (N) ; craftsmanship ; Related:artistry ; Syn:การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
 37. งานฝีมือ : (N) ; craft ; Related:art, skill, technique use of the hands ; Def:งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก ; Samp:ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย
 38. การช่าง : (N) ; craftsmanship ; Related:workmanship, technique, artistry ; Samp:พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456
 39. ผู้แสดง : (N) ; performer ; Related:actor, actress, artiste, presenter, renderer ; Syn:ตัวละคร, ดารา, นักแสดง, ศิลปิน ; Ant:ผู้ชม ; Def:ผู้เล่นหรือผู้ร่วมในการละเล่นหรือการแสดงต่างๆ ให้คนดู ; Samp:ในการแสดงนาฏศิลป์เขมรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ มีผู้แสดงรวมทั้งหมดถึง 52 คน ; Unit:คน,ท่าน
 40. เวทย์มนตร์ : (N) ; magic ; Related:black art, witchcraft, necromancy, wizardry, sorcery, incantation, spell, charm ; Syn:อาคม, คาถา, คาถาอาคม ; Def:คำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมแล้วให้สำเร็จความประสงค์ ; Samp:เขาเกิดความกลัวขึ้นจึงได้ท่องเวทมนตร์ที่เคยร่ำเรียนมาเพื่อป้องกันตัว
 41. [1-40]

(0.1143 sec)