Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: banter , then banter, bantering .

Eng-Thai Lexitron Dict : banter, 6 found, display 1-6
 1. banter : (N) ; การล้อเล่น ; Related:การพูดหยอกเย้า, การเย้าแหย่
 2. drivel : (N) ; คำพูดไร้สาระ ; Syn:chatter, banter, twaddle
 3. josh : (VI) ; พูดเล่น ; Related:เย้าแหย่, ล้อเล่น, หยอกเล่น ; Syn:chaff, banter
 4. bantering : (ADJ) ; ซึ่งหยอกเล่นอย่างเป็นมิตร

Thai-Eng Lexitron Dict : banter, 10 found, display 1-10
 1. กระซิกกระซี้ : (V) ; banter ; Related:jest, tease, take liberties with each other ; Def:ซิกซี้ยียวน ; Samp:เธอกระซิกกระซี้กับเขาตลอดวัน
 2. สัพยอก : (V) ; banter ; Related:chaff, josh, kid, rag, razz, rib ; Syn:เย้า, หยอก, เย้าหยอก, หยอกเย้า, หยอกล้อ ; Def:เล่นหรือล้ออย่างไม่ได้คิดจริงจัง ; Samp:เขาชอบสัพยอกเธอ เพราะเธอไม่โกรธเขาอย่างจริงจังเหมือนคนอื่น
 3. เย้าแหย่ : (V) ; tease ; Related:banter, pull one's leg, goad, joke, trick, kid ; Syn:กระเซ้า, แหย่เย้า ; Def:แกล้งทำให้โกรธหรืออายเพื่อความสนุก ; Samp:พี่รงค์ชอบที่จะเย้าแหย่กับเพื่อนนักเรียน
 4. ล้อ 2 : (V) ; tease ; Related:banter, kid, ridicule, joke, make fun of ; Syn:ยั่ว, เย้า, หยอกเย้า, สัพหยอก, หยอก, เกี้ยว, หยอกเอิน, หยอกล้อ, เย้าหยอก, กระเซ้า, ล้อเล่น, เล่นหัว ; Def:แสดงกิริยาวาจาหยอกเย้า เย้าแหย่ให้เขาเกิดรำคาญให้ได้อายหรือให้ได้โกรธเป็นต้น ; Samp:ใครต่อใครต่างล้อรูปร่างของเธอกันว่าราวกับช้างน้ำหรือสาวซูโม่มวยปล้ำ
 5. ความยั่วยวน : (N) ; temptation ; Related:fascination, banter, allure, seductiveness, attraction ; Syn:ความยั่วยวนใจ ; Samp:การแต่งตัวของหญิงสาวก่อให้เกิดความยั่วยวนต่อสายตาของเพศชาย
 6. ซิกซี้ : (V) ; chuckle ; Related:tease, banter ; Syn:กระซิกกระซี้, ระริก, ระริกระรี้ ; Def:หัวเราะเย้าหยอกกัน ; Samp:หล่อนไม่เคยต้องซิกซี้กับใครเลย นับตั้งแต่เกิดมา
 7. เย้า 2 : (V) ; tease ; Related:pull someone's leg, taunt, banter, joke, kid, jest, rib ; Syn:หยอก, สัพยอก, เย้าหยอก ; Def:พูดเป็นนัยโดยตั้งใจจะล้อ ; Samp:นิรมลเย้าขึ้นมาจนยงยุทธ์ชะงัก
 8. เย้าหยอก : (V) ; play with ; Related:kid, banter, pull one's leg, tease ; Syn:หยอกเย้า, สัพยอก ; Def:แกล้งเล่นๆ ด้วยกายหรือวาจา ; Samp:สามีอุ้มและเย้าหยอกกับลูกได้ชั่วขณะหนึ่ง ก็ส่งคืนให้เธอ
 9. ล้อเล่น : (V) ; tease ; Related:kid, chaff, ridicule, banter ; Syn:หยอกล้อ, หยอก, ยั่วเล่น ; Ant:เอาจริง ; Def:แสดงกิริยาเย้าแหย่ไม่ได้คิดจริงจัง ; Samp:น้องคงแค่อยากล้อเล่นเท่านั้นเอง ไม่น่าไปดุว่าแรงๆ ขนาดนั้น
 10. เล่นหัว : (V) ; play ; Related:sport, banter ; Syn:หยอกล้อ, หยอกเย้า, หยอกเอิน ; Samp:เด็กคนนี้ไม่ยอมเล่นหัวกับใครเลย

Royal Institute Thai-Thai Dict : banter, not found

Budhism Thai-Thai Dict : banter, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : banter, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : banter, not found

(0.1276 sec)