Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: dim , then bedim, dim, dime, dimly, dom .

Thai-Eng Lexitron Dict : dim, 53 found, display 1-50
 1. ทึมๆ : (ADJ) ; dim ; Related:dull, obscure, dark, faint, obscure, unlighted ; Syn:ครึ้ม, มัวซัว, ทึม ; Ant:สดใส, สว่าง
 2. ฝ้า : (ADJ) ; dim ; Related:hazy, misty, foggy, vague, indistinct ; Syn:ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง ; Def:ขุ่นมัวไม่ผ่องใส ; Samp:นางมองดูลูกเดินจากไปด้วยดวงตาที่ฝ้าฟางเพราะหยาดน้ำตา
 3. ฝ้าฟาง : (ADJ) ; dim ; Related:misty, hazy, vague, indistinct ; Syn:พร่ามัว ; Samp:เขากอดคอไอ้ดาวไว้แน่น ดวงตาฝ้าฟางของมันหม่นหมอง น้ำลายแตกฟองฟูมปาก
 4. ฟาง : (ADJ) ; dim ; Related:blurred ; Syn:ฝ้าฟาง, มัว ; Def:ที่เห็นไม่ถนัด, ทำให้เห็นไม่ถนัด ; Samp:คุณตารำคาญดวงตาที่ฝ้าฟางลงทุกวัน ทำอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเมื่อก่อน
 5. มัวซัว : (ADJ) ; dim ; Related:indistinct, gloomy, dull ; Syn:ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว ; Def:มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ) ; Samp:ดวงไฟแรงเทียนต่ำเหนอะหนาด้วยคราบฝุ่นหยากไย่เปล่งแสงมัวซัว ; Unit:ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า
 6. มัวซัว : (ADJ) ; dim ; Related:indistinct, gloomy, dull ; Syn:ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว ; Def:มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ) ; Samp:ดวงไฟแรงเทียนต่ำเหนอะหนาด้วยคราบฝุ่นหยากไย่เปล่งแสงมัวซัว ; Unit:ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า
 7. มืดมัว : (V) ; dim ; Related:overcast, blur, cloud, obscure ; Syn:ขมุกขมัว, มัวซัว, ครึ้ม, มืดครึ้ม ; Ant:สว่างไสว, ชัดแจ้ง, สดใส ; Def:มีแสงน้อย ; Samp:ท้องฟ้ามืดมัวเพราะฝนกำลังจะตก
 8. รางๆ : (ADJ) ; dim ; Related:vague, indistinct, unclear ; Syn:ราง, จาง, เรื่อๆ ; Def:ไม่กระจ่าง ; Samp:อีเก้งพาลูกน้อยซึ่งยังคงมีจุดขาวรางๆ ตามข้างตัว เดินเที่ยวหาลูกมะขามป้อมกินอยู่บนเนิน
 9. ริบหรี่ : (ADJ) ; dim ; Related:faint, dusky ; Syn:ริบรี่ ; Ant:เจิดจ้า, สว่างไสว ; Def:เกือบดับ, สว่างน้อยๆ ; Samp:เขานั่งสมาธิต่อหน้าแสงเทียนริบหรี่
 10. เลือนราง : (ADJ) ; dim ; Related:vague, indistinct ; Syn:มัว ; Ant:ชัดเจน, แจ่ม ; Samp:ดาวคืนแรมสว่างพอที่จะมองเห็นเส้นทางอันเลือนรางกลางทุ่ง
 11. สลัว : (ADJ) ; dim ; Related:dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear ; Syn:มัว ; Ant:สว่าง ; Def:ลักษณะที่มีแสงน้อย ; Samp:ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม
 12. หลัว : (ADJ) ; dim ; Related:hazy, obscure ; Syn:มัว, สลัว ; Ant:สว่างไสว ; Samp:วันนี้ฟ้าหลัวทั้งวัน
 13. หลัว : (ADJ) ; dim ; Syn:มัว, สลัว ; Ant:สว่างไสว ; Samp:ภายนอกฟ้าหลัวทำให้เขารู้สึกอ้างว้าง
 14. ตาพร่า : (V) ; dim (eyes) ; Related:blur, dizzy, dazed, unable to see distinctly ; Syn:ตาฟาง, ตามัว, ตาฝ้า ; Ant:ตาใส, ตาดี ; Def:อาการที่ตามองเห็นไม่ชัดเจน, มองเห็นเป็นภาพมัวๆ ; Samp:แสงไฟจากรถคันหน้าสาดเข้าตาทำให้เราตาพร่าไปหมดเกือบมองไม่เห็นทางข้างหน้า
 15. ฟ้าหลัว : (N) ; dim weather ; Def:อากาศมัวเนื่องจากในอากาศขณะนั้นมีอนุภาคที่มองไม่เห็นปะปนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ควันหรือฝุ่นละออง ; Samp:วันนี้เกิดฟ้าหลัวเนื่องจากมีหมอกหนาทึบปกคลุมอยู่มาก
 16. คลุมเครือ : (V) ; be dim ; Related:be dull, be cloudy, be overcast, be gloomy ; Def:ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้ (ใช้แก่ลักษณะอากาศ) ; Samp:อากาศคลุมเครือตลอดวัน จะมืดก็ไม่มืด จะสว่างก็ไม่สว่าง
 17. ฝ้าฟาง : (V) ; be dim ; Related:be hazy, be misty ; Syn:พร่ามัว ; Samp:น้ำลายในคอของย่าเริ่มเหนียวหนืด ดวงตาค่อยๆ ฝ้าฟางลงจนบอดสนิท
 18. เลือน : (V) ; become dim ; Related:be unclear, be indistinct ; Syn:หลงเลือน, ลางเลือน ; Def:จำได้ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มแจ้ง ; Samp:พวกเขาห่างกันไปหลายปีความจำของทั้งสองฝ่ายจึงเลือนไป
 19. เลือนราง : (V) ; be dim ; Related:be vague, be indistinct ; Syn:มัว ; Ant:ชัดเจน, แจ่ม ; Samp:ความจำของผมชักจะเลือนรางเสียแล้ว
 20. สลัว : (V) ; be dim ; Related:be dull, be hazy, be obscure, be indistinct, blur, be misty, be unclear ; Syn:มัว ; Ant:สว่าง ; Def:มีแสงน้อย ; Samp:เมื่อแสงสลัวลง สีแปลกประหลาดจะเกิดมากขึ้น
 21. จางๆ : (ADJ) ; faded ; Related:dim ; Syn:ซีดๆ, จาง ; Ant:สด, เข้ม ; Samp:จมูกผมได้กลิ่นจางๆ ของเนื้อ แล้วค่อยมีกลิ่นแรงขึ้นเมื่อผมเดินเข้าไปเรื่อยๆ
 22. ทึบแสง : (V) ; opaque ; Related:dim
 23. รุบรู่ : (ADJ) ; indistinct ; Related:dim ; Ant:หรุบรู่, หรุบหรู่ ; Def:มีแสงมัวจนมองอะไรไม่เห็นถนัดชัดเจน ; Samp:คืนเดือนหงายจันทร์ฉายแสงเต็มดวงโผล่พ้นขอบฟ้ารุบรู่อยู่หลังเขา
 24. คลุ้ม 1 : (ADJ) ; cloudy ; Related:dim, dark, murky ; Syn:มืดมัว, ครึ้ม ; Def:ที่มีลักษณะมืดมัวไม่แจ่มใส ; Samp:ข้าพเจ้าเห็นเสาเรือกระโดกกระเดกไปมาอยู่แทบท้องฟ้าอันมืดคลุ้ม
 25. ฝ้ามัว : (ADJ) ; hazy ; Related:dim, misty, vague, indistinct ; Syn:พร่ามัว ; Samp:ดวงตาอันฝ้ามัวของปู่ มองลอดแว่นทองเหลืองรูปวงกลม เพ่งผ่านแสงสลัวของโคมไฟ
 26. เลือน : (ADJ) ; blurred ; Related:dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear ; Syn:มัว, เลือนราง ; Def:ที่มองเห็นไม่ชัดเจน ; Samp:ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ
 27. เลือน : (ADJ) ; blurred ; Related:dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear ; Syn:มัว, เลือนราง ; Def:ที่มองเห็นไม่ชัดเจน ; Samp:ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ
 28. เลือนลาง : (ADJ) ; vague ; Related:dim, indistinct, obscure ; Syn:ลางเลือน ; Samp:ความคิดที่จะเห็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ดูจะเป็นเพียงแค่ความฝันเลือนลางเท่านั้น
 29. หรุบรู่ : (ADJ) ; murky ; Related:dim, obscure, hazy ; Syn:หรุบหรู่ ; Ant:สว่าง ; Def:มีแสงมัวจนมองอะไรเห็นไม่ถนัด ; Samp:ข้างนอกแดดหรุบรู่กำลังจะลับโลก
 30. หรุบหรู่ : (ADJ) ; murky ; Related:dim, obscure, hazy ; Syn:สลัว, หรุบรู่ ; Ant:สว่าง ; Def:มีแสงมัวจนมองอะไรเห็นไม่ถนัด ; Samp:ดวงจันทร์อันหรุบหรู่และกลุ่มเมฆสีขาวทำให้แลดูเหมือนขนแขนอันยาวเหยียด
 31. ตะคุ่ม : (ADJ) ; indistinct ; Related:faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear ; Syn:ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, สลัว ; Def:ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด ; Samp:เขามองออกไปนอกกระท่อมตอนนี้เห็นแต่เงาตะคุ่มของแนวไม้ส่ายไหวไปมาน่ากลัว
 32. ตะคุ่มๆ : (ADJ) ; indistinct ; Related:faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear ; Syn:สลัว, ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ ; Def:ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด ; Samp:เขามองในระยะไกลเห็นภูเขาเป็นเงาตะคุ่มๆ อยู่ข้างหน้า
 33. ทึม : (ADJ) ; dark ; Related:obscure, unlighted, dim, dusky, murky, gloomy, shadowy, somber, cloudy ; Syn:มัวซัว, สลัว, หมอง ; Ant:สดใส, สว่าง
 34. พยับ : (ADJ) ; dark ; Related:gloomy, dusky, dim ; Syn:ครึ้ม, มืดมัว ; Ant:จ้า, สว่าง
 35. อ่ำ : (ADJ) ; darken ; Related:gloomy, dim, murk, overcast ; Syn:มืด, มัว ; Ant:สว่าง ; Def:มืดคลุ้ม
 36. ขี้เท่อ : (ADJ) ; dull ; Related:stupid, dumb, dense, dime, thick, dim-witted, dead from the neck up ; Syn:โง่, เซ่อ ; Ant:ฉลาด ; Def:ที่ไม่ฉลาด, ที่รู้ไม่เท่าทัน ; Samp:คนขี้เท่ออย่างเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้หรอก ต้องมีคนคอยแนะนำ
 37. ขี้เท่อ : (ADJ) ; dull ; Related:stupid, foolish, blunt, dim-witted, thick, unintelligent, dozy ; Syn:โง่, เซ่อ ; Def:ที่ไม่ฉลาด, ที่รู้ไม่เท่าทัน ; Samp:ฉันไม่เอาคนหัวขี้เท่อมาร่วมทำงานด้วยหรอก
 38. จาง : (V) ; fade ; Related:be dim ; Syn:ซีด ; Ant:สด, เข้ม ; Samp:สีรูปภาพที่เก็บเอาไว้นานจางจนเกือบมองไม่เห็น
 39. เบื๊อก : (ADJ) ; foolish ; Related:stupid, idiotic, silly, dim-witted ; Syn:เซ่อ, ทึ่ม ; Samp:เขาถูกเพื่อนด่าว่าไอ้เบื๊อกเป็นประจำ
 40. ปัญญานิ่ม : (ADJ) ; stupid ; Related:foolish, dull, silly, dim-witted ; Syn:โง่, เซ่อ ; Ant:ฉลาด ; Samp:เด็กคนนี้เป็นคนสมองทึบปัญญานิ่ม สั่งให้ทำอะไรมักจะไม่ได้ความ
 41. สมองทึบ : (ADJ) ; dull ; Related:thick-headed, stupid, dim-witted ; Syn:โง่, เขลา ; Ant:สมองใส ; Samp:ผมเป็นคนสมองทึบ จึงไม่มีภูมิความรู้ที่จะหยิบออกมาอวด
 42. รางๆ : (ADV) ; dimly ; Related:faintly, vaguely, indistinctly ; Syn:ราง, จาง, เรื่อๆ ; Def:ไม่กระจ่าง ; Samp:ปล่องไฟจากโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวพ่นควันโขมง จนแลเห็นหลังคาตึกรางๆ
 43. เลือนราง : (ADV) ; dimly ; Related:vaguely, indistinctly ; Syn:มัว ; Ant:ชัดเจน, แจ่ม ; Samp:โมจำเสียงพ่อได้เลือนรางเต็มที
 44. คลุ้ม 1 : (V) ; be cloudy ; Related:be dim, be dark, be murky ; Syn:มืดมัว, ครึ้ม ; Def:มีลักษณะมืดมัวไม่แจ่มใส ; Samp:คืนนี้ฟ้าคลุ้มลงอย่างรวดเร็วกว่าทุกวัน
 45. ฝ้ามัว : (V) ; be hazy ; Related:be dim, be misty ; Samp:ตาของย่า แม้จะฝ้ามัวไปบ้าง แต่มันก็ไม่ถึงกับขุ่นเลยทีเดียว
 46. มัวซัว : (V) ; be dull ; Related:be dim, be indistinct, be gloomy ; Syn:ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว ; Def:มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ) ; Samp:ท้องฟ้าเริ่มมัวซัวลงด้วยหมอกควัน ; Unit:ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า
 47. มัวซัว : (V) ; be dull ; Related:be dim, be indistinct, be gloomy ; Syn:ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว ; Def:มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ) ; Samp:ท้องฟ้าเริ่มมัวซัวลงด้วยหมอกควัน ; Unit:ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า
 48. ลบเลือน : (V) ; fade away ; Related:be dim, dissolve, vanish ; Syn:เลือน, หายไป ; Def:เสื่อมจากสภาพเดิมจนเห็นหรือจำได้แต่รางๆ ; Samp:เธอไม่ต้องการให้ชื่อของเธอลบเลือนไปจากความทรงจำของทุกคน
 49. หมอง : (V) ; become dull ; Related:be dim, be gloomy ; Syn:หม่น, มัว ; Ant:ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า ; Samp:แสงดาวหมองไปเพราะแสงไฟจากตึกใหญ่สาดข่ม
 50. รำไร : (ADV) ; indistinctly ; Related:dimly, faintly, obscurely ; Syn:รางๆ ; Ant:ชัดแจ้ง ; Def:เห็นไม่ชัดในระยะไกล ; Samp:ตะวันรอนสีหมากสุกลอยเรี่ยยอดไม้ ทอดเงารำไร
 51. [1-50] | 51-53

(0.1281 sec)