Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: inquiry , then inquire, inquiring, inquiry .

Eng-Thai Lexitron Dict : inquiry, more than 7 found, display 1-7
 1. inquiry : (N) ; การไต่สวน ; Syn:investigation, query
 2. question : (N) ; การถาม ; Syn:inquiry, inquiring, interrogatory
 3. inquest : (N) ; การสอบสวนคดี ; Related:การพิจารณาคดี, ผู้สอบสวนคดี ; Syn:inquiry, investigation
 4. questionnaire : (N) ; แบบสอบถาม ; Syn:inquiry, poll, census, survey
 5. interrogation : (N) ; การซักถาม ; Related:การซักไซ้, การไต่ถาม ; Syn:questioning, inquiry ; Ant:reply
 6. interrogatory : (N) ; ู้คำถาม ; Syn:question, inquiry ; Ant:answer
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : inquiry, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : inquiry, more than 7 found, display 1-7
 1. พนักงานสอบสวน : (N) ; inquiry official ; Syn:เจ้าหน้าที่สอบสวน ; Def:เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจ และหน้าที่ทำการสอบสวน ; Samp:การตั้งข้อกล่าวหาในคดีต่างๆ เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่สามารถกระทำได้ตามพยานหลักฐานของตำรวจ ; Unit:คน
 2. การสืบสวน : (N) ; investigation ; Related:enquiry, inquiry, examination, research ; Syn:การสอบสวน, การไต่สวน, การไต่ถาม, การสืบค้น, การซัก, การพิสูจน์, การพิเคราะห์ ; Def:การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ; Samp:ตำรวจรายงานความคืบหน้าของการสืบสวนคดีค้ายาบ้ารายใหญ่ที่จับได้ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้
 3. คำถาม : (N) ; question ; Related:problem, query, interrogatory, interrogation, inquiry, subject ; Syn:ปริศนา, ปัญหา ; Ant:คำตอบ ; Def:ข้อความแสดงการถาม ; Samp:นักข่าวเตรียมคำถามไว้ถามนายกรัฐมนตรีหลายข้อ ; Unit:ข้อ
 4. ไต่สวน : (V) ; inquire ; Related:hold an in query, investigate, interrogate ; Syn:สอบสวน, ทวนความ ; Def:ถามไปทีละขั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ; Samp:ตำรวจกำลังไต่สวนผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนอยู่
 5. ร้องถาม : (V) ; inquire ; Related:question ; Syn:ถาม ; Ant:ตอบ ; Samp:ผู้เสียหายจะร้องถามใครได้บ้างว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
 6. สืบถาม : (V) ; inquire ; Related:ask, enquire ; Syn:สอบถาม, สืบ, ไต่ถาม, ถาม ; Def:สอบถามเรื่องราวความเป็นมาให้ได้คำตอบ ; Samp:ตำรวจสืบถามการฆาตกรรมจากชาวบ้านแถวนั้นเป็นอันดับแรกก่อน
 7. สืบรู้ : (V) ; inquire ; Related:probe, go into, explore, investigate, inspect, look into ; Def:เสาะหาข้อเท็จจริงจนรู้ ; Samp:เขาสืบรู้หมดแล้วว่าพวกมันมีการต่อรองกันอย่างไร
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : inquiry, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : inquiry, not found

Budhism Thai-Thai Dict : inquiry, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : inquiry, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : inquiry, not found

(0.0996 sec)