Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: look after, after, look, Look .

Thai-Eng Lexitron Dict : look after, 302 found, display 1-50
 1. ปรนนิบัติ : (V) ; look after ; Related:take care, minister, serve, wait on, tend ; Syn:เอาใจใส่, ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้ ; Samp:คนพื้นเมืองทั่วไปที่จะเน้นการให้ผู้หญิงทำหน้าที่แม่บ้านแม่เรือนปรนนิบัติสามีดูแลลูกเป็นสำคัญ
 2. เฝ้าดูแล : (V) ; look after ; Related:take care of, watch over, keep an eye on ; Syn:เอาใจใส่, ใส่ใจ ; Def:เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ; Samp:เธอเฝ้าดูแลอาการป่วยของคุณยายอย่างใกล้ชิด
 3. ช่วยดูแล : (V) ; take care of ; Related:look after ; Syn:ดูแล, เอาใจใส่ ; Samp:เธอช่วยดูแลน้องๆ ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ไปต่างจังหวัด
 4. ปฏิบัติ : (V) ; minister ; Related:look after ; Syn:ปรนนิบัติรับใช้, ดูแล, ปรนนิบัติ ; Samp:ลูกทุกคนต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาเพื่อทดแทนบุญคุณ
 5. เฝ้าไข้ : (V) ; keep vigil over a sick ; Related:nurse, look after ; Syn:ปรนนิบัติ, ดูแล, พยาบาล ; Def:ปรนนิบัติคนเจ็บ คอยดูแลพยาบาลผู้ป่วยไข้ ; Samp:พยาบาลเฝ้าไข้คนป่วยตลอดทั้งคืน
 6. รักษ์ : (V) ; take care of ; Related:keep, watch over, tend, look after ; Syn:รักษา, ดูแล
 7. อภิบาล : (V) ; take care of ; Related:guard, protect, look after ; Syn:บำรุงรักษา, ปกครอง ; Samp:ข้าพเจ้าได้ท่านเจ้าคุณที่บ้าน คอยอภิบาลดูแลรักษาไม่ให้ตกไปในทางเสื่อมเสีย
 8. อภิบาล : (V) ; take care of ; Related:guard, protect, look after ; Syn:บำรุงรักษา, ปกครอง ; Samp:ข้าพเจ้าได้ท่านเจ้าคุณที่บ้าน คอยอภิบาลดูแลรักษาไม่ให้ตกไปในทางเสื่อมเสีย
 9. เป็นหูเป็นตา : (V) ; look after things (for someone) ; Related:act for ; Def:ช่วยคอยสังเกตการณ์ หรือช่วยดูแลรักษาแทน ; Samp:ชาวบ้านเป็นหูเป็นตาแทนตำรวจดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน
 10. เลี้ยงดู : (V) ; look after somebody/something ; Related:provide for, bring up, rear, raise, take care of ; Syn:เลี้ยง ; Def:ดูแล, เอาใจใส่, บำรุง, ปรนปรือด้วยอาหารการกินเป็นต้น ; Samp:แม่เกือบทุกคนเลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง และมีความพอใจให้ลูกดูดนม
 11. คุ้ม 3 : (V) ; protect ; Related:look after, watch over, guard
 12. ดูแลเอาใจใส่ : (V) ; take care of ; Related:look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster ; Syn:เอาใจใส่ดูแล ; Samp:ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
 13. เลี้ยงดู : (V) ; support ; Related:look after, take care of, sustain ; Def:รับว่าเป็นเมียและให้ที่อยู่กิน ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ; Samp:เมื่อเขาได้หล่อนเป็นเมียแล้วเขาก็ไม่เลี้ยงดู
 14. สอดส่อง : (V) ; be on the lookout for ; Related:look after, watch closely, pay close attention to, keep an eye on ; Ant:เพิกเฉย ; Def:ตรวจดูทั่วๆ ไป ; Samp:ครูต้องคอยสอดส่องนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี
 15. ผดุงรักษา : (V) ; maintain ; Related:support, look after, take care ; Syn:รักษา, บำรุงรักษา ; Def:รักษาให้คงสภาพ, รักษาไว้ไม่ให้ถูกทำลาย ; Samp:คนไทยทุกคนมีหน้าที่ผดุงรักษาสมบัติของชาติไว้
 16. เฝ้าไข้ : (V) ; keep vigil over a sick ; Related:nurse, look after, take care of ; Def:คอยดูแลผู้ป่วย ; Samp:บริษัท แคร์เซ็นเตอร บริการเฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุโดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม
 17. พยาบาล : (V) ; nurse ; Related:care for, look after, minister to, tend ; Def:ปรนนิบัติ ดูแลผู้ป่วย ; Samp:นพจ้างญาติผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อให้พยาบาลลูกเวลากลางคืน
 18. เลี้ยงดู : (V) ; foster ; Related:bring up, cherish, look after, nurture, raise, provide for ; Syn:เลี้ยง ; Def:เลี้ยงอย่างเอาใจใส่ ; Samp:พ่อแม่เลี้ยงดูลูกด้วยความรัก
 19. เหลียวแล : (V) ; care for ; Related:pay attention to, look after, take interest in ; Syn:เอาใจใส่, แลเหลียว ; Ant:ละเลย, ปล่อยปะละเลย ; Samp:ในบ้านหลังนั้นว่างเปล่า ไม่มีใครเหลียวแล แม้แต่เด็กน้อยๆ ก็ยังนอนหลับปุ๋ยอยู่ในรถเข็น
 20. อนุบาล : (V) ; take care of ; Related:rear, nourish, look after, tend ; Syn:เลี้ยง, ระวัง, รักษา ; Samp:คอกอนุบาลลูกเป็ดควรยกพื้นสูงจากพื้นพอประมาณ
 21. อุปถัมภ์ค้ำชู : (V) ; support ; Related:help, take care of, look after, sustain ; Syn:ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู ; Samp:เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้
 22. เครื่องทอผ้า : (N) ; look ; Related:weaving machine ; Syn:หูก ; Def:เครื่องสำหรับทอผ้า ; Samp:เจ้านายสั่งเครื่องทอผ้ามาใหม่อีก 10 เครื่อง เพื่อผลิตให้ทันกับยอดสั่งซื้อ ; Unit:เครื่อง
 23. มอง : (V) ; look ; Related:eye, gaze, glance, stare, peer ; Syn:ดู, แลดู, มองดู ; Def:มุ่งใช้สายตาดูสิ่งหนึ่ง ; Samp:ฉันมองร่างเด็กผอมเกร็งตัวดำอย่างสมเพช
 24. ยล : (V) ; look ; Related:gaze, regard, stare, scrutiny, contemplation, visual search, glance ; Syn:มองดู ; Samp:ผู้เข้ารอบประกวดนางสาวไทยโชว์ชุดว่ายน้ำให้สื่อมวลชนยลโฉมเป็นครั้งแรก
 25. หลัง : (ADV) ; after ; Related:past ; Ant:ก่อน ; Def:ตรงข้ามกับก่อน (ใช้แก่เวลาที่ผ่านพ้นไปแล้ว) ; Samp:หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อิตาลีมีแต่ความเสื่อมทราม ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมล้าหลัง
 26. หลังจาก : (ADV) ; after ; Syn:ภายหลัง ; Ant:ก่อนหน้า ; Samp:คนส่วนใหญ่หลังจากนั่งหลังตรงไปได้สักระยะหนึ่ง ก็จะนั่งหลังโกงเหมือนเดิม
 27. หลังจากที่ : (ADV) ; after ; Syn:ภายหลังที่ ; Ant:ก่อนที่, ก่อนหน้าที่ ; Samp:หลังจากที่เขาทรายชกชนะ คณะกรรมการก็จัดงานเลี้ยงขึ้นอย่างใหญ่โต
 28. หลังจากนี้ : (CONJ) ; after ; Related:afterwards, later, next ; Syn:ต่อจากนี้, ภายหลังจากนี้ ; Ant:ก่อนหน้านี้, ก่อนหน้า ; Samp:ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังกระเตื้องขึ้น และหวังว่าหลังจากนี้อีก 4-5 ปี เศรษฐกิจจะกลับมาดีเหมือนเดิม
 29. เฝ้ามอง : (V) ; look at ; Related:look, glance, take a look/glance ; Syn:เฝ้าดู, สอดส่อง ; Def:มุ่งดูอย่างเอาใจใส่ ; Samp:เขาเฝ้ามองที่รั้วบ้านเธอทุกเช้า หวังจะได้เห็นเธอออกจากบ้าน
 30. รักษาสุขภาพ : (V) ; maintain one's health ; Related:keep healthy, look after oneself ; Ant:ทำลายสุขภาพ ; Samp:ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีและทำงานให้ดี ชาติบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคง
 31. ครั้นแล้ว : (CONJ) ; after that ; Related:after which, then, hence, whereupon, afterwards, and then ; Syn:ต่อจากนั้น, ดังนั้น ; Samp:เสียงแหลมดังเหมือนนกหวีดดังอยู่ประมาณ 15 นาที ครั้นแล้วมันก็เงียบหายไป
 32. ควักค้อน : (V) ; look askance at ; Related:look at dissatisfiedly, give a cold stare, look up with disdain ; Syn:ค้อน, ค้อนควัก ; Def:ค้อนจนหน้าคว่ำ ; Samp:มันควักค้อนฉันจนตาเหลือกแล้วก็เดินหายไปเลย
 33. ชายตาดู : (V) ; look sideways ; Related:look from the corner of the eyes, cast a sidelong glance at ; Syn:ชายตาแล ; Def:ชำเลืองมอง, ดูทางหางตา ; Samp:เธอชายตาดูผมอย่างไม่ค่อยใส่ใจเท่าใดนัก
 34. ดูรา : (INT) ; look you! ; Related:look hear, hear me, listen to me ; Syn:ดูกร, ดูก่อน, ดูซิ, ดูแน่ะ
 35. ดูเล่น : (V) ; look at something for fun ; Related:look for amusement, look at something for pleasure
 36. ตาโต : (V) ; look with shock ; Related:look with astonishment, look with surprise ; Syn:ตาพอง, ตาลุก ; Def:อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะความโลภหรืออยากได้ ; Samp:โจรตาโตเมื่อเห็นเงินจำนวนมากในลิ้นชัก
 37. โปร่งตา : (V) ; look bright and airy ; Related:look pleasant, have a clean look ; Samp:ห้องนี้ในตอนกลางวันจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาทำให้ห้องดูโปร่งตา
 38. โปร่งตา : (V) ; look bright and airy ; Related:look pleasant, have a clean look ; Samp:ห้องนี้ในตอนกลางวันจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาทำให้ห้องดูโปร่งตา
 39. หน้าเศร้า : (V) ; look sad ; Related:look unhappy, look gloomy ; Ant:หน้าบาน ; Def:หน้าหมอง, หน้าสลดเพราะความทุกข์ ; Samp:ฉันมัวแต่ทุกข์โศกกับความรู้สึกของตัวเองจนไม่ได้สังเกตว่าพ่อหน้าเศร้า
 40. ตาโต : (V) ; look with excitement ; Related:(eyes) widen, look with joy/glee ; Def:อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะความตื่นเต้นดีใจ ; Samp:ดวงดอมตาโตเมื่อได้ยินเรื่องเที่ยว
 41. พร้อมพร้อ : (V) ; look shabby ; Related:look scruffy ; Syn:ซอมซ่อ ; Def:ไม่งดงาม ; Samp:ที่รัสเซียไม่มีบริษัทประกันภัยให้ประกันรถหาย รถยนต์ที่วิ่งบ้างจอดบ้างจึงเก่าพร้อมพร้อนัก
 42. หน้าตาย : (ADJ) ; look undisturbed ; Related:look indifferent ; Syn:หน้าเฉย ; Ant:หน้าเป็น ; Def:มีสีหน้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ; Samp:พวกตลกหน้าตายพวกนี้ แค่อยู่เฉยๆ ก็เรียกเสียงหัวเราะได้แล้ว
 43. หน้าตื่น : (V) ; look startled ; Related:look puzzled ; Syn:ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตื่นตระหนก ; Def:แสดงสีหน้าตกใจ ดีใจ หรือแปลกใจ ; Samp:เด็กน้อยหน้าตื่น เมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
 44. หน้าตูม : (ADJ) ; look sullen ; Related:look morose ; Ant:หน้าบาน ; Def:มีหน้าไม่เบิกบาน ; Samp:คนหน้าตูมที่เดินมาหลังเวทีพาให้ผู้คนบริเวณนั้นพากันหลีกทางให้เป็นแถว
 45. เหลียวหลัง : (V) ; look back ; Related:look behind ; Syn:หันกลับ, เหลียวดู ; Def:หันมาดูข้างหลัง ; Samp:ผมเหลียวหลังไปดูเห็นรถตำรวจติดตามมา
 46. อยู่เหย้าเฝ้าเรือน : (V) ; be always at home ; Related:always stay at home and look after things ; Samp:ในสมัยโบราณผู้หญิงต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน จึงมีโอกาสทอผ้ามากกว่าผู้ชาย
 47. กวาดสายตา : (V) ; look around ; Related:sweep with one's gaze, glance one's eye over ; Syn:กวาดตา, ส่ายตา ; Samp:ตำรวจกวาดสายตาไปทั่วห้องขัง
 48. กินรูป : (V) ; look smaller than reality ; Related:mistake a small size for a large size ; Syn:ซ่อนรูป ; Def:มีลักษณะให้เห็นขนาดย่อมกว่าตัวจริง ใหญ่ดูเป็นเล็ก ; Samp:หุ่นของเธอกินรูปจึงดูไม่ค่อยอ้วน
 49. คาดหน้า : (V) ; look down upon ; Related:show contempt, hold in contempt ; Syn:ตราหน้า ; Def:หมายหน้าเป็นเชิงดูหมิ่น ; Samp:ทุกคนคาดหน้าไว้ว่าเขาต้องเรียนไม่จบ
 50. [1-50] | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-302

(0.1299 sec)