Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: look out, look, Look, out, Out .

Thai-Eng Lexitron Dict : look out, 732 found, display 1-50
 1. เยี่ยม : (V) ; poke ; Related:show, look out ; Syn:ชะโงก, โผล่ออก
 2. ระวัง : (V) ; be careful ; Related:be on the lookout for, watch out for, be vigilant, be cautious, beware of, look out, be on one's guard, be heedful ; Syn:คอยดู ; Def:เอาใจใส่โดยไม่ประมาท, กันไว้ไม่ให้เกิดเสื่อมเสีย ; Samp:ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆ ระวังไวรัสคอมพิวเตอร์หน่อยนะ
 3. เครื่องทอผ้า : (N) ; look ; Related:weaving machine ; Syn:หูก ; Def:เครื่องสำหรับทอผ้า ; Samp:เจ้านายสั่งเครื่องทอผ้ามาใหม่อีก 10 เครื่อง เพื่อผลิตให้ทันกับยอดสั่งซื้อ ; Unit:เครื่อง
 4. มอง : (V) ; look ; Related:eye, gaze, glance, stare, peer ; Syn:ดู, แลดู, มองดู ; Def:มุ่งใช้สายตาดูสิ่งหนึ่ง ; Samp:ฉันมองร่างเด็กผอมเกร็งตัวดำอย่างสมเพช
 5. ยล : (V) ; look ; Related:gaze, regard, stare, scrutiny, contemplation, visual search, glance ; Syn:มองดู ; Samp:ผู้เข้ารอบประกวดนางสาวไทยโชว์ชุดว่ายน้ำให้สื่อมวลชนยลโฉมเป็นครั้งแรก
 6. เฝ้ามอง : (V) ; look at ; Related:look, glance, take a look/glance ; Syn:เฝ้าดู, สอดส่อง ; Def:มุ่งดูอย่างเอาใจใส่ ; Samp:เขาเฝ้ามองที่รั้วบ้านเธอทุกเช้า หวังจะได้เห็นเธอออกจากบ้าน
 7. เกินตัว : (ADV) ; out of one's power ; Related:out of one's ability, out of one's capability ; Syn:เกินกำลัง, เกินความสามารถ ; Def:มากกว่าหรือยิ่งกว่าความสามารถที่มีอยู่ ; Samp:นักศึกษาใช้จ่ายเกินตัวจนทำให้อยากได้รายได้เพิ่มมากขึ้น แม้จะผิดศีลธรรมก็ตาม
 8. ควักค้อน : (V) ; look askance at ; Related:look at dissatisfiedly, give a cold stare, look up with disdain ; Syn:ค้อน, ค้อนควัก ; Def:ค้อนจนหน้าคว่ำ ; Samp:มันควักค้อนฉันจนตาเหลือกแล้วก็เดินหายไปเลย
 9. ชายตาดู : (V) ; look sideways ; Related:look from the corner of the eyes, cast a sidelong glance at ; Syn:ชายตาแล ; Def:ชำเลืองมอง, ดูทางหางตา ; Samp:เธอชายตาดูผมอย่างไม่ค่อยใส่ใจเท่าใดนัก
 10. ดูรา : (INT) ; look you! ; Related:look hear, hear me, listen to me ; Syn:ดูกร, ดูก่อน, ดูซิ, ดูแน่ะ
 11. ดูเล่น : (V) ; look at something for fun ; Related:look for amusement, look at something for pleasure
 12. ตาโต : (V) ; look with shock ; Related:look with astonishment, look with surprise ; Syn:ตาพอง, ตาลุก ; Def:อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะความโลภหรืออยากได้ ; Samp:โจรตาโตเมื่อเห็นเงินจำนวนมากในลิ้นชัก
 13. โปร่งตา : (V) ; look bright and airy ; Related:look pleasant, have a clean look ; Samp:ห้องนี้ในตอนกลางวันจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาทำให้ห้องดูโปร่งตา
 14. โปร่งตา : (V) ; look bright and airy ; Related:look pleasant, have a clean look ; Samp:ห้องนี้ในตอนกลางวันจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาทำให้ห้องดูโปร่งตา
 15. ลับหูลับตา : (ADJ) ; out of sight ; Related:out of range, invisible ; Syn:ไกลหูไกลตา, ลับตา ; Ant:เปิดเผย ; Def:ที่ไม่มีใครสามารถเห็นได้ ; Samp:เขาเก็บของสำคัญไว้ในที่ลับหูลับตาคนเป็นอย่างดี
 16. หน้าเศร้า : (V) ; look sad ; Related:look unhappy, look gloomy ; Ant:หน้าบาน ; Def:หน้าหมอง, หน้าสลดเพราะความทุกข์ ; Samp:ฉันมัวแต่ทุกข์โศกกับความรู้สึกของตัวเองจนไม่ได้สังเกตว่าพ่อหน้าเศร้า
 17. ไกลหูไกลตา : (ADV) ; out of sight ; Related:out of earshot ; Syn:ห่างไกล ; Ant:ใกล้หูใกล้ตา ; Samp:เมื่อลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตาพ่อแม่ ย่อมเป็นธรรมดาที่พ่อแม่ต้องกังวลถึงความเป็นอยู่ของลูก
 18. ตาโต : (V) ; look with excitement ; Related:(eyes) widen, look with joy/glee ; Def:อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะความตื่นเต้นดีใจ ; Samp:ดวงดอมตาโตเมื่อได้ยินเรื่องเที่ยว
 19. พร้อมพร้อ : (V) ; look shabby ; Related:look scruffy ; Syn:ซอมซ่อ ; Def:ไม่งดงาม ; Samp:ที่รัสเซียไม่มีบริษัทประกันภัยให้ประกันรถหาย รถยนต์ที่วิ่งบ้างจอดบ้างจึงเก่าพร้อมพร้อนัก
 20. หน้าตาย : (ADJ) ; look undisturbed ; Related:look indifferent ; Syn:หน้าเฉย ; Ant:หน้าเป็น ; Def:มีสีหน้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ; Samp:พวกตลกหน้าตายพวกนี้ แค่อยู่เฉยๆ ก็เรียกเสียงหัวเราะได้แล้ว
 21. หน้าตื่น : (V) ; look startled ; Related:look puzzled ; Syn:ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตื่นตระหนก ; Def:แสดงสีหน้าตกใจ ดีใจ หรือแปลกใจ ; Samp:เด็กน้อยหน้าตื่น เมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
 22. หน้าตูม : (ADJ) ; look sullen ; Related:look morose ; Ant:หน้าบาน ; Def:มีหน้าไม่เบิกบาน ; Samp:คนหน้าตูมที่เดินมาหลังเวทีพาให้ผู้คนบริเวณนั้นพากันหลีกทางให้เป็นแถว
 23. เหลียวหลัง : (V) ; look back ; Related:look behind ; Syn:หันกลับ, เหลียวดู ; Def:หันมาดูข้างหลัง ; Samp:ผมเหลียวหลังไปดูเห็นรถตำรวจติดตามมา
 24. ล้าสมัย : (ADJ) ; out-of-date ; Related:obsolete, old-fashioned, out-moded, outdated ; Syn:โบราณ, เชย ; Ant:ทันสมัย ; Def:ที่ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน ; Samp:เขาเห็นว่า สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว
 25. สอบค้น : (V) ; check ; Related:look up, find out, ascertain ; Syn:ตรวจค้น, ค้น ; Samp:คณะกรรมการฯ ได้สอบค้นเอกสารการสะกดคำภาษาถิ่นอีสานจากพจนานุกรมต่างๆ
 26. กวาดสายตา : (V) ; look around ; Related:sweep with one's gaze, glance one's eye over ; Syn:กวาดตา, ส่ายตา ; Samp:ตำรวจกวาดสายตาไปทั่วห้องขัง
 27. กินรูป : (V) ; look smaller than reality ; Related:mistake a small size for a large size ; Syn:ซ่อนรูป ; Def:มีลักษณะให้เห็นขนาดย่อมกว่าตัวจริง ใหญ่ดูเป็นเล็ก ; Samp:หุ่นของเธอกินรูปจึงดูไม่ค่อยอ้วน
 28. ไกลตา : (ADV) ; out of sight ; Def:อยู่ห่างไกลจากช่วงสายตาที่มองเห็น
 29. ไกลลิบ : (ADV) ; out of sight of ; Syn:ไกลลิบลับ ; Ant:ใกล้ ; Def:อย่างสุดสายตาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ; Samp:เขาสังเกตเห็นไฟกระพริบอยู่ไกลลิบ ไม่นานก็ใกล้เข้ามา
 30. ข้าวนาปรัง : (N) ; out-of-season rice ; Related:off-season rice ; Def:ข้าวที่ปลูกในฤดูแล้งนอกฤดูทำนา ; Samp:พื้นที่ที่ได้รับน้ำตลอดปีสามารถทำการเพาะปลูกข้าวได้ 2 ครั้ง คือ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง
 31. คาดหน้า : (V) ; look down upon ; Related:show contempt, hold in contempt ; Syn:ตราหน้า ; Def:หมายหน้าเป็นเชิงดูหมิ่น ; Samp:ทุกคนคาดหน้าไว้ว่าเขาต้องเรียนไม่จบ
 32. คิดตก : (V) ; look at the bright side of things ; Related:not take to heart, take philosophically ; Syn:ปล่อยวาง ; Def:พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ
 33. คุ้นๆ : (V) ; look familiar ; Related:be used to, be accustomed, be acquainted ; Samp:หนังเรื่องนี้เรื่องชีวิตครอบครัวที่แสดงภาพชีวิตครอบครัวไทยๆ ที่เคยคุ้นๆ กันอยู่
 34. คุ้นหน้า : (V) ; look familiar ; Related:be familiar with the face of ; Ant:แปลกหน้า ; Def:เคยเห็นหน้าอยู่เป็นประจำ ; Samp:เขารู้สึกคุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้มาก
 35. เงย : (V) ; look up ; Related:lift, raise one's head ; Syn:แหงน, เงยหน้า, แหงนหน้า ; Ant:ก้ม, ก้มหน้า ; Def:ยกหน้าขึ้น ; Samp:ผู้ทำงานเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลจะต้องก้มเงยและนั่งอยู่ตลอดทำให้มีอาการปวดเมื่อยคอ หลังและแขนได้
 36. เงยหน้า : (V) ; look up ; Related:lift, raise one's head ; Syn:เงย, แหงน, แหงนหน้า ; Ant:ก้ม, ก้มหน้า ; Samp:พอได้ยินเสียงทุกคนก็เงยหน้าขึ้นมามองทันทีมองทันที
 37. เงยหน้าอ้าปาก : (V) ; look up ; Related:improve, be better ; Syn:ลืมตาอ้าปาก ; Ant:จนลง, แย่ลง ; Def:มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน ; Samp:นโยบายของรัฐบาลไม่ได้ทำให้เกษตรกรผู้ยากไร้ของเราเงยหน้าอ้าปากขึ้นมาได้
 38. ชินตา : (V) ; look familiar ; Related:appear familiar ; Syn:คุ้นตา, คุ้น ; Samp:สิงห์เทวสถานนี้ปรากฎในหนังสือศิลปะพิมพ์ขายไปทั่วโลก หลายคนคงจะชินตาบ้างแล้ว
 39. ดูกร : (INT) ; Look here! ; Related:Here me! ; Syn:ดูก่อน, ดูรา, ดูซิ, ดูแน่ะ
 40. ดูก่อน : (INT) ; Look here! ; Related:Here me! ; Syn:ดูกร, ดูรา, ดูซิ, ดูแน่ะ
 41. ดูดี : (V) ; look good ; Related:have good appearance ; Ant:ดูไม่ดี, ดูแย่ ; Samp:ใครมั่นใจว่ารูปหล่อ ดูดี เชิญมาคุยกันก่อนนะคะ
 42. ดูถูกดูแคลน : (V) ; look down upon ; Related:underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront ; Syn:ดูถูก, เหยียดหยาม ; Def:แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี ; Samp:เมื่อไหร่พวกเขาถึงจะเลิกดูถูกดูแคลนความคิดความอ่านของเราสักที
 43. ตรวจดู : (V) ; look into ; Related:examine, check ; Syn:ตรวจ, ตรวจสอบ, สังเกต, พิจารณา ; Samp:อาจารย์ตรวจดูผมนักเรียนชายทุกวันพุธ
 44. ตาพอง 1 : (V) ; look with shock and envy ; Related:(eyes) widen ; Syn:ตาโต, ตาลุก, ตาลุกวาว ; Def:อาการที่ตาเบิกกว้างหรือลุกโพลงเพราะความอยากได้ ; Samp:เธอตาพองทันทีที่เห็นเงินกองโตวางอยู่ตรงหน้า
 45. ตามหา : (V) ; look for someone ; Def:เที่ยวติดตามหรือสืบเสาะให้พบ ; Samp:ชาวบ้านช่วยกันตามหาเด็กที่หายไป
 46. ถอดสี : (V) ; look pale ; Related:blanch, turn white or ashen ; Syn:ซีด, หน้าซีด ; Def:แสดงอาการหวาดหวั่นครั่นคร้ามให้เห็น ; Samp:หน้าของเธอถอดสีด้วยความกลัว
 47. ทอดตา : (V) ; look around ; Syn:แลไป, แลดู ; Def:มองดูในระยะไกล ; Samp:เมื่อทอดตาดูไปข้างหน้าก็เห็นป่าดอยหลวงอยู่ลิบๆ
 48. ทอดพระเนตร : (V) ; look at (of Royalty) ; Syn:ดู, ชม, มองดู, เพ่ง, จ้อง, พิศ, ทัศนา ; Samp:พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรวิว บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 49. เที่ยวหา : (V) ; look for ; Related:go around looking for, search (for), seek for ; Syn:ตามหา
 50. [1-50] | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-732

(0.1348 sec)