Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: rouse , then arouse, rouser, rouse, rousing, roust .

Eng-Thai Lexitron Dict : rouse, more than 7 found, display 1-7
 1. rouse : (VT) ; ปลุก ; Related:ปลุกให้ตื่น ; Syn:arouse, wake
 2. rouse : (VI) ; ตื่น ; Related:ตื่นขึ้นมา ; Syn:wake up
 3. rouse from : (IDM) ; ปลุกให้ตื่น
 4. rouse to : (IDM) ; กระตุ้นให้เกิด ; Related:เร่ง
 5. bestir : (VT) ; กระตุ้นให้ทำ ; Syn:rouse
 6. awake : (VT) ; กระตุ้น ; Related:ทำให้ตื่นตัว ; Syn:rouse, arouse
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : rouse, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : rouse, more than 7 found, display 1-7
 1. เร้า : (V) ; stimulate ; Related:arouse, rouse, encourage, evoke, stir up, provoke, spur, incite ; Syn:กระตุ้น, ปลุกใจ ; Samp:เกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนได้
 2. กระตุ้น : (V) ; stimulate ; Related:activate, arouse, rouse, provoke, spur ; Syn:เร้า ; Samp:ยาบางชนิดจะกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนมากกว่าปกติ
 3. ปลุกเร้า : (V) ; encourage ; Related:urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up ; Syn:กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า ; Def:ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว ; Samp:ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น
 4. ปลุกปั่น : (V) ; agitate ; Related:incite, stir up, rouse, instigate, kindle ; Syn:ก่อกวน ; Def:ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่คณะ, ยุยงให้แตกแยกกัน, ทำให้ปั่นป่วน ; Samp:หัวคะแนนของพรรคตรงข้ามได้ลอบปลุกปั่นชาวบ้านไม่ให้เลือกคนในพรรคนั้นเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 5. ปั่นหัว : (V) ; agitate ; Related:instigate, incite, rouse ; Syn:ยุแหย่ ; Def:ยุให้ผิดใจกัน ; Samp:ไทยเราก็ถูกอเมริกาปั่นหัวให้ต่อต้านกลุ่มผู้ก่อกรร้ายโดยเฉพาะนักการเมือง นักการศึกษาและข้าราชการ
 6. ย้อมใจ : (V) ; encourage ; Related:embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce ; Syn:ปลุกใจ, ชุบใจ, บำรุงใจ ; Def:ทำให้ใจชุ่มชื่น ; Samp:เขาย้อมใจตนเองโดยการดื่มเหล้า เพื่อให้กล้าพูดกับหล่อน
 7. เร้าอารมณ์ : (V) ; arouse ; Related:incite, stimulate, kindle ; Def:กระตุ้นจิตใจให้คึกคัก หรือกระตือรือร้น
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : rouse, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : rouse, not found

Budhism Thai-Thai Dict : rouse, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : rouse, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : rouse, not found

(0.1316 sec)