Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: spy upon, upon, spy .

Eng-Thai Lexitron Dict : spy upon, more than 7 found, display 1-7
 1. spy upon : (PHRV) ; เฝ้าดูอย่างลับๆ ; Related:คอยสอดแนม ; Syn:spy on
 2. spy on : (PHRV) ; เฝ้าดูอย่างลับๆ ; Related:คอยสอดแนม ; Syn:spy upon
 3. spy : (N) ; การสืบ ; Related:การสอดแนม ; Syn:espial, observation
 4. upon : (PREP) ; บน ; Related:เหนือ ; Syn:on
 5. spy into : (PHRV) ; สืบ/สอบถามลับๆ
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : spy upon, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : spy upon, more than 7 found, display 1-7
 1. จารชน : (N) ; spy ; Related:secret agent ; Syn:สายลับ ; Def:ผู้ที่เข้าไปสืบความลับของประเทศอื่น ; Samp:พ่อค้าเหล่านี้ล้วนเป็นจารชนเข้ามาทำการวางแผนยึดเมืองปัตตานี ; Unit:คน
 2. แมวมอง 2 : (N) ; spy ; Samp:เขามีอาชีพเป็นแมวมองจัดหานักแสดงให้กับละคร
 3. สอดแนม : (V) ; spy ; Related:detect, snoop ; Syn:สืบ ; Def:ลอบเข้าไปสืบความลับ ; Samp:ฉันส่งคนไปสอดแนมในบริษัทของเขาเป็นเวลาร่วมเดือนแล้ว
 4. สายลับ : (N) ; spy ; Related:undercover agent ; Syn:สาย ; Def:ผู้เข้าไปสืบความลับ ; Samp:โซเวียตได้ส่งสายลับสองคนจากมอสโค ลอบเดินทางข้างเขตแดนจีนทางภาคเหนือ ; Unit:คน
 5. สายสืบ : (N) ; spy ; Related:mole, nark ; Syn:สายลับ, สปาย, จารชน, สาย ; Def:เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลของรัฐที่รัฐว่าจ้างให้ไปหาข่าวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ; Samp:ตำรวจบุกผับดังย่านปทุมธานี เพราะสายสืบรายงานว่าจะมีการจัดปาร์ตี้ยาอีขึ้น
 6. สืบราชการลับ : (V) ; spy ; Related:investigate ; Def:แสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราชการซึ่งเป็นความลับ ; Samp:ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักสืบสาวที่ต้องไปสืบราชการลับที่ประเทศนิวซีแลนด์
 7. ไส้ศึก : (N) ; spy ; Related:undercover agent ; Syn:จารชน, สาย, สายลับ ; Def:ผู้ที่นำความลับในหมู่ที่ตัวร่วมด้วยไปบอกแก่คนอื่นที่เป็นปฏิปักษ์ ; Samp:มั่นใจได้ว่าค่ายของเราไม่มีไส้ศึกแน่นอน ; Unit:คน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : spy upon, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : spy upon, not found

Budhism Thai-Thai Dict : spy upon, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : spy upon, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : spy upon, not found

(0.0895 sec)