Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: thrash , then thrash, thrasher, thrashing .

Eng-Thai Lexitron Dict : thrash, more than 7 found, display 1-7
 1. thrash : (N) ; การเฆี่ยน ; Related:การหวด, การโบย, การฟาด ; Syn:beat
 2. thrash : (VT) ; นวดข้าว ; Related:ฟาดข้าว ; Syn:thresh
 3. thrash : (VI) ; ตีขาในน้ำ
 4. thrash : (VT) ; เฆี่ยน ; Related:หวด, โบย, ฟาด ; Syn:beat
 5. thrash : (VT) ; ทำให้แพ้อย่างสิ้นเชิง ; Related:ทำให้พ่ายแพ้, ทำให้แพ้, ตีพ่ายแพ้
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : thrash, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : thrash, 7 found, display 1-7
 1. ฟาด : (V) ; thrash ; Related:strike, beat, whip, flog, lash ; Syn:ตี, หวด ; Def:หวดหรือเหวี่ยงลงไปอย่างเต็มกำลัง ; Samp:พ่อเอาไม้ตะพดฟาดลงบนร่างกายของเขาหลายๆ ครั้งติดกัน
 2. เฆี่ยน : (V) ; flog ; Related:whip, beat, scourge, thrash, lash ; Syn:ตี, เฆี่ยนตี ; Def:ตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเป็นต้นเป็นการลงโทษ ; Samp:แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับไปอดอาหารและเฆี่ยนตีเขาก็จะไม่บอกความลับของชาติ
 3. เฆี่ยนตี : (V) ; flog ; Related:whip, beat, scourge, thrash, lash ; Syn:เฆี่ยน, ตี ; Samp:เขาเฆี่ยนตีคนใช้ราวกับเป็นทาสในเรือนเบี้ย
 4. ตี : (V) ; hit ; Related:beat, strike, flog, thrash ; Def:เอามือหรือไม้เป็นต้นฟาดหรือเข่นลงไป ; Samp:แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับตัวได้ และนำไปขังไว้ให้อดอาหาร ทั้งเฆี่ยน ทั้งตี แต่เขาก็ไม่ยอมบอกความลับของชาติ
 5. โบย : (V) ; flog ; Related:whip, lash, thrash ; Syn:เฆี่ยน, เฆี่ยนตี ; Def:เฆี่ยนตีด้วยหวาย ; Samp:ท่านขุนลงมือโบยผู้เป็นภรรยาด้วยตัวเอง เพราะแค้นใจที่เมียตัวเล่นชู้กับชายอื่น
 6. ลงแส้ : (V) ; whip ; Related:beat, flog, scourge, lash, thrash ; Syn:โบยแส้ ; Samp:ม้าตัวนั้นถูกลงแส้เพื่อให้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1
 7. หวด 1 : (V) ; whip ; Related:beat, thrash, lash ; Syn:ฟาด, โบย, เฆี่ยน ; Def:ตีลงไปแรงๆ ; Samp:ไม้เรียวของพ่อหวดไม่ถูกก้นลูกชายเลย

Royal Institute Thai-Thai Dict : thrash, not found

Budhism Thai-Thai Dict : thrash, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : thrash, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : thrash, not found

(0.1186 sec)