Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: thrust , then thru, thrust .

Eng-Thai Lexitron Dict : thrust, more than 7 found, display 1-7
 1. thrust : (VI) ; ผลัก ; Related:ดัน, ยัน ; Syn:poke, push, stab, pierce
 2. thrust : (VT) ; ผลัก ; Related:ดัน, ยัน ; Syn:poke, push, stab, pierce
 3. thrust against : (PHRV) ; ดันตรงที่ ; Related:ทิ่มไปที่
 4. thrust against/into : (PHRV) ; ทุบ ; Related:ตี, ต่อย
 5. thrust aside : (PHRV) ; ผลักไปด้านข้าง ; Related:ดันเข้าข้าง ; Syn:elbow aside, push aside, shoulder aside
 6. thrust at : (PHRV) ; แทง ; Related:ทิ่ม
 7. thrust away : (PHRV) ; ผลักไส ; Related:เสือก, ผลักอย่างแรง, ดันอย่างแรง ; Syn:push back
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : thrust, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : thrust, 13 found, display 1-13
 1. เสียด : (V) ; thrust into painfully ; Related:penetrate painfully ; Def:เจ็บแทงเข้าไปในเนื้อ ; Samp:หวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่า รถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี
 2. ทิ่ม : (V) ; stab ; Related:thrust, pierce, prick, poke ; Syn:ทิ่มแทง, ทะลวง ; Def:เอาสิ่งที่มีลักษณะยาวๆ หรือแหลมๆ กระแทกโดยแรง ; Samp:เขาเคยทะเลาะกับเพื่อน แล้วทิ่มตะเกียบใส่ตาเพื่อนจนร้องไห้จ้า
 3. การผลัก : (N) ; push ; Related:shove, thrust, pushing ; Syn:การดุน, การดัน, การผลักดัน, การยัน, การเข็น, การรุน ; Def:การใช้มือดันให้พ้นตัวหรือให้เคลื่อนที่ไปทันที
 4. จวก : (V) ; cut ; Related:stab, pierce, thrust ; Def:สับหรือฟันโดยแรงด้วยจอบเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงตี ฟัน หรือชกต่อยผู้อื่นโดยแรงเป็นต้น ; Samp:ดินที่ค่อนข้างแข็งต้องเอาจอบจวกลงไปแรงๆ ดินจึงจะแตก
 5. ไถ : (V) ; push ; Related:shove, thrust, move ; Syn:เข็น, เคลื่อน ; Def:เคลื่อนไปไถลไป ; Samp:เขาไถรถเข็นเข้ามาจอดในร่มไม้
 6. ทุ้ง : (V) ; pound ; Related:ram, batter, strike, hit, slam, prod, jab, thrust, punch ; Syn:กระแทก, กระทุ้ง ; Samp:ฝ่ายข้าศึกเอาท่อนไม้ทุ้งกำแพงเมืองจนทะลุ
 7. ผลัก : (V) ; push ; Related:shove, thrust, drive ; Syn:ดัน ; Def:ใช้มือดันให้พ้นตัวหรือให้เคลื่อนที่ไปทันที ; Samp:รุ่นพี่ท่าทางยียวนเข้ามาผลักหน้าอกโก๊ะอย่างเอาเรื่อง
 8. สวน 2 : (V) ; give an enema ; Related:inject into the anus, take an enema, thrust ; Def:เอาสายสวนใส่ทางช่องปัสสาวะให้เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเพื่อให้ปัสสาวะออก, เอาลูกสวนใส่ทวารหนักแล้วบีบน้ำยาหรือน้ำสบู่ให้เข้าไปในลำไส้ใหญ่เพื่อกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวให้อุจจาระออก ; Samp:แพทย์ใช้น้ำบาเรียมสวนเข้าทางทวารผู้ป่วย ก่อนถ่ายเอ็กซเรย์
 9. สะกิด : (V) ; poke ; Related:nudge, shove, jab, push, prod, thrust ; Syn:สะกิดสะเกา ; Def:ทำให้รู้ตัว ; Samp:คุณน่าจะสะกิดให้เขารู้บ้างว่าเขาวางตัวไม่เหมาะ
 10. เสือก : (V) ; push ; Related:shove, drive, thrust ; Syn:ดัน, ผลัก, เคลื่อน, ไส ; Def:ไสไป, ผลักไป ; Samp:เขาเสือกจานข้าวไปเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกเบื่อหน่าย
 11. แหย่ : (V) ; poke ; Related:jab, nudge, prod, shove, thrust ; Syn:แยง, จิ้ม ; Def:เอานิ้วมือหรือปลายไม้เป็นต้นจิ้มเข้าไป ; Samp:อย่าเอามือไปแหย่ไฟ ไฟจะไหม้มือเราพอง
 12. ปัก : (V) ; stab down ; Related:plunge down, put in thrust ; Syn:ทิ่ม ; Def:เอาหัวดิ่งลง ; Samp:เครื่องร่อนเสียอาการทรงตัวมากจนแก้ไม่ทัน หัวปักลงมาชนพื้นดิน
 13. ปัก : (V) ; stab down ; Related:plunge down, put in thrust ; Syn:ทิ่ม ; Def:เอาหัวดิ่งลง ; Samp:เครื่องร่อนเสียอาการทรงตัวมากจนแก้ไม่ทัน หัวปักลงมาชนพื้นดิน

Royal Institute Thai-Thai Dict : thrust, not found

Budhism Thai-Thai Dict : thrust, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : thrust, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : thrust, not found

(0.1065 sec)