Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: dog , then dig, dog, dogs .

Thai-Eng Lexitron Dict : dog, 40 found, display 1-40
 1. สุนัข : (N) ; dog ; Related:canine, hound ; Syn:หมา ; Def:ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Canidae ลำตัวมีขนปกคลุม มีเขี้ยว 2 คู่ ตีนหน้า มี 5 นิ้ว ตีนหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้ อวัยวะเพศของตัวผู้มีกระดูกอยู่ภายใน 1 ชิ้น ; Samp:บ้านของเขาทำธุรกิจเพาะสุนัขขาย ซึ่งสร้างรายได้ที่ดีมากทีเดียว ; Unit:ตัว
 2. สุวาน : (N) ; dog ; Related:bowwow, canine, hound, pooch, tyke ; Syn:หมา, สุนัข ; Unit:ตัว
 3. หมา : (N) ; dog ; Related:canine, hound ; Syn:สุนัข ; Def:ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลำตัวมีขนปกคลุม มีเขี้ยว 2 คู่ ตีนหน้ามี 5 นิ้ว ตีนหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้ ; Samp:เสียงเห่าของหมายามค่ำคืนเป็นสิ่งที่สมบุญจะต้องพึ่งพาอาศัยอยู่เสมอ ; Unit:ตัว
 4. หมัดสุนัข : (N) ; dog flea ; Syn:หมัดหมา ; Def:แมลงขนาดเล็กที่อาศัยบนผิวหนังสุนัขและเจาะดูดเลือดกิน ; Samp:หมัดสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียว ที่เกาะดูดเลือดอยู่ในหู ; Unit:ตัว
 5. หลับๆ ตื่นๆ : (ADV) ; dog sleep ; Def:หลับไม่สนิท ; Samp:ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าจะปัญหาด้านการนอน เช่น มักจะหลับยาก นอนไม่เต็มอิ่ม หลับๆตื่นๆ เป็นต้น
 6. สุนัขดมกลิ่น : (N) ; sniffer dog ; Related:sniffing dog ; Def:สุนัขที่ได้รับการฝึกให้ดมหากลิ่นของผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพย์ติด ; Samp:ตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นมาตรวจหาวัตถุระเบิด ; Unit:ตัว
 7. สุนัขดมกลิ่น : (N) ; sniffer dog ; Related:sniffing dog ; Def:สุนัขที่ได้รับการฝึกให้ดมหากลิ่นของผิดกฏหมาย เช่น ยาเสพย์ติด ; Samp:ตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นมาตรวจหาวัตถุระเบิด ; Unit:ตัว
 8. จอ : (N) ; the year of the dog ; Syn:ปีจอ, ปีหมา ; Def:ชื่อปีที่ 11 ของรอบปีนักษัตร มีหมาเป็นเครื่องหมาย ; Samp:พี่สาวคนโตของฉันเกิดปีจอ
 9. เบี้ยบน : (N) ; top dog ; Related:upper hand, advantage, superior ; Ant:เบี้ยล่าง ; Def:ฝ่ายที่มีอำนาจเหนือ, ฝ่ายได้เปรียบ, ฝ่ายที่เป็นต่อ ; Samp:ไม่ว่าจะยังไงเขาก็เป็นเบี้ยบนที่กำลังได้เปรียบฝ่ายเราอยู่
 10. ปีจอ : (N) ; year of the dog ; Def:ชื่อปีที่ 11 ของรอบปีนักษัตร มีหมาเป็นเครื่องหมาย ; Samp:คนเกิดปีจอเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ บุคลิกท่าทางเปิดเผย ; Unit:ปี
 11. เม้าเค้า : (N) ; a face like that of a chow dog ; Related:large, round and flat face ; Syn:ตะเม้าเค้า ; Def:ลักษณะหน้าที่งอกหัก
 12. สุนัขจรจัด : (N) ; stray dog ; Syn:สุนัขข้างถนน
 13. สุนัขตำรวจ : (N) ; police dog ; Syn:หมาตำรวจ ; Def:สุนัขที่ฝึกไว้สำหรับค้นหาของผิดกฎหมายหรือตัวคนร้ายเป็นต้น ; Samp:สุนัขตำรวจของไทยเก่งมากในเรื่องสืบหาคนร้าย ; Unit:ตัว
 14. ชามข้าวสุนัข : (N) ; feeding bowl ; Related:dog bowl
 15. ปลอกคอ : (N) ; collar ; Related:dog collar ; Def:สายรัดรอบคอ (มักใช้แก่หมา) ; Samp:ปลอกคอ และโซ่นับเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลี้ยงสุนัข ; Unit:อัน, ปลอก
 16. มวยหมู่ : (N) ; melee ; Related:dog fight ; Def:การยกพวกเข้าชกต่อยกันอย่างชุลมุน ; Samp:เขายืนดูมวยหมู่ของพวกนักเรียนช่างกล
 17. ต้อยๆ : (ADV) ; closely ; Related:close behind, tread on the heels of, following with a slow jogging motion (as a dog trots along after a person), tag after (someone), following like a puppy dog, tag along behind somebody ; Syn:ตามกันไปติด ๆ, ตามหลังไปติดๆ, หย่อยๆ ; Samp:ลูกหมาเดินตามเจ้าของต้อยๆ ไปทุกหนทุกแห่ง
 18. ขุด : (V) ; dig ; Related:excavate, unearth ; Syn:เจาะ, แซะ ; Def:กิริยาที่สับ เจาะ แทง หรือ คุ้ยเอาดินหรือสิ่งที่อยู่ในดินขึ้น ; Samp:ทหารกำลังขุดสนามเพลาะ
 19. คุ้ย : (V) ; dig ; Related:scratch, delve, scrape, rake, scrabble, shave ; Syn:คุ้ยเขี่ย, ขุด, ตะกุย ; Ant:ถม, กลบ, ฝังดิน ; Def:ใช้มือ เท้า หรือสิ่งอื่นตะกุยขึ้นมา ; Samp:แม่ไก่คุ้ยดินหาเศษข้าวให้ลูกเจี้ยบ
 20. คุ้ยเขี่ย : (V) ; dig ; Related:scratch, delve, scrape, rake, scrabble, shave ; Syn:คุ้ย, เขี่ย ; Ant:ถม, กลบ, ฝัง ; Samp:พวกไก่ป่าคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ เรา
 21. คุ้ยหา : (V) ; dig ; Related:delve, burrow, hollow out ; Def:ใช้มือ เท้า หรือสิ่งอื่นตะกุยขึ้นมา ; Samp:หมาจรจัดชอบมาคุ้ยหาเศษขยะที่ถังหน้าบ้านจนเลอะเทอะไปหมด
 22. ก่น 2 : (V) ; dig out ; Related:grub, eradicate ; Syn:ขุด, ขุดโค่น, ถอนรากเหง้า
 23. เจาะข่าว : (V) ; dig into news ; Related:delve into news ; Syn:ขุดคุ้ยข่าว ; Def:สืบหาเบื้องหลังข่าว ; Samp:เขาเป็นนักข่าวประจำสำนักพิมพ์ ที่เจาะข่าวเก่งคนหนึ่ง
 24. เจาะใจ : (V) ; dig into ; Syn:เจาะลึก ; Def:ศึกษาลงลึกถึงรายละเอียดในใจของผู้ที่ตนต้องการศึกษา ; Samp:พิธีกรเจาะใจแขกรับเชิญเกี่ยวกับเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นจนแทบหมดเปลือก
 25. แพ้ภัยตัว : (V) ; dig one's own grave ; Related:get oneself into trouble, surrender oneself to despair, be self-destructive ; Syn:แพ้ภัยตัวเอง ; Def:เป็นภัยแก่ตัวเอง, เดือนร้อนแก่ตัวเอง ; Samp:ไม่นานเขาก็คงแพ้ภัยตัวเข้าสักวันหนึ่งจนได้
 26. ติดเก้ง : (V) ; (fucking dogs) get stuck ; Related:still mate (/pair) with each other, get stuck during mating, get stuck during pairing, get stuck during coupling, (of animals) to produce young ; Syn:ติดเต้ง, ติดเป้ง ; Def:อาการร่วมประเวณี (ใช้แก่สัตว์) ของสุนัขซึ่งกำลังติดกัน ; Samp:หมาสองตัวกำลังติดเก้งอยู่ริมถนน มีหมาตัวผู้อีกหลายตัวเฝ้าอยู่
 27. ไม่สมฐานะ : (V) ; be infra dig ; Syn:ไม่สมเกียรติ ; Ant:สมฐานะ ; Samp:การจัดงานแต่งงานครั้งนี้ไม่สมฐานะกับที่เจ้าบ่าวเป็นลูกของเศรษฐีเลย
 28. ล้วง : (V) ; delve ; Related:dig, draw out, elicit, extract ; Syn:ล้วงตับ, ล้วงไส้, ล้วงถาม, ลวงถาม ; Def:หยั่งเอาความรู้ความคิด ; Samp:ผมไม่อยากจะล้วงเอาความลับของใคร
 29. เจาะ : (V) ; pierce ; Related:puncture, drill, punch, bore, perforate, dig ; Syn:ไช, ทะลวง, ทิ่ม, ขุด ; Def:ทำให้เป็นช่องเป็นรู ; Samp:ช่างเจาะแผ่นเหล็กด้วยสว่านไฟฟ้า
 30. ไถ : (V) ; plough ; Related:plow, turn over, dig, till, cultivate ; Syn:ไถนา ; Def:เอาไถเทียมควายหรือวัวเป็นต้นลากไปเพื่อกลับดิน ; Samp:พ่อต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปไถกล้า
 31. ขุดค้น : (V) ; delve ; Related:dig out, explore, search, unearth ; Syn:คุ้ยหา, ค้นหา, แสวงหา ; Def:พยายามหาให้พบโดยวิธีขุดลงไปในพื้นดิน เป็นต้น ; Samp:หลักฐานทางโบราณคดีที่เจ้าหน้าที่ขุดค้นขึ้นมาได้ใหม่นี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประวัติศาสตร์ใหม่เลยก็ได้
 32. ค้นคว้า : (V) ; research ; Related:dig into, study intensively, search ; Def:หาเอามา, สืบสาวหามา ; Samp:เขากำลังค้นคว้าเรื่องโรคมะเร็งที่ตา เพราะกำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้
 33. ควัก : (V) ; scoop out ; Related:dig out, gouge ; Syn:ล้วง ; Def:งอนิ้วแล้วเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา ; Samp:หมอตำแยควักเมือกในปากเด็กออก เพื่อไม่ให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ
 34. ลอกเลน : (V) ; dredge up mud ; Related:dig up or remove mud from canals or small waterways, clean out stagnant waterways or pools ; Syn:โกยเลน ; Def:โกยเลนขึ้น
 35. ค้นหา : (V) ; search for ; Related:seek for, explore, look through, look for, dig for, find ; Syn:หา, ตรวจหา, เสาะหา ; Samp:ตำรวจค้นหาหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการตัดสินคดี
 36. แคะ : (V) ; pick out ; Related:take out, dig out, extract ; Syn:แซะออก, แกะออก, แงะออก ; Def:ใช้เล็บมือหรือสิ่งมีปลายแหลมเป็นต้นทำให้สิ่งที่ติดอยู่ข้างในหรือในซอกในรูหลุดออมมา ; Samp:ช่างกำลังแคะก้อนกรวดออกจากท่อน้ำมัน
 37. ตะกุย : (V) ; scratch ; Related:claw, scrape, dig up, dig with fingers, paws or claws, paw with hooves ; Syn:คุ้ย, ข่วน ; Ant:กลม ; Def:เอามือหรือเท้าเป็นต้นคุ้ยหรือข่วน ; Samp:สุนัขใช้สองขาหน้าตะกุยดินเป็นหลุมกว้าง
 38. ฉิบหาย : (V) ; ruin ; Related:destroy, damage, go to the dogs ; Syn:หายนะ, เสียหาย, สูญเสีย, ป่นปี้ ; Ant:รุ่งเรือง, เจริญ ; Samp:พายุโซนร้อนทำให้ฉิบหายไปหลายหมู่บ้าน
 39. วอดวาย : (V) ; be razed to the ground ; Related:be burnt down, be ruined, be destroyed, go to the dogs ; Def:ถูกทำลายจนเสียหายร้ายแรง ; Samp:หมู่บ้านแถวนั้นวอดวายหมดหลังจากถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่
 40. วินาศ : (V) ; be destroyed ; Related:go to the dogs, go to ruin, be ruined, be annihilated ; Syn:พินาศ, หายนะ ; Def:ที่เสียหายร้ายแรง ; Samp:ถ้าเงินบาทลงไปถึง 60 บาทต่อดอลลาร์เมื่อไร บ้านเมืองวินาศแน่
 41. [1-40]

(0.1238 sec)