Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: faithful , then faith, faithful, faithfulness, unfaithful, faithfully .

Eng-Thai Lexitron Dict : faithful, more than 7 found, display 1-7
 1. faithful : (ADJ) ; เชื่อถือได้ ; Related:เชื่อใจได้, ควรค่าแก่การไว้วางใจ, ไว้ใจได้ ; Syn:loyal, steadfast ; Ant:unfaithful, unloyal
 2. faithful : (N) ; ผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า
 3. faithful : (N) ; ผู้จงรักภักดี ; Related:ผู้ซื่อสัตย์, ผู้ไว้ใจได้, คนน่าเชื่อถือ
 4. unfaithful : (ADJ) ; ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ ; Related:ซึ่งไม่จงรักภักดี, ซึ่งนอกใจ ; Syn:faithless, disloyal ; Ant:faithful, loyal
 5. liege : (ADJ) ; ที่จงรักภักดี ; Related:ที่ซื่อสัตย์ ; Syn:loyal, faithful
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : faithful, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : faithful, more than 7 found, display 1-7
 1. น่าศรัทธา : (ADJ) ; faithful ; Related:pious ; Syn:น่าเลื่อมใส ; Samp:พระพุทธรูปเป็นประติมากรรมชนิดหนึ่งที่ศิลปะเข้าไปช่วยทำให้ผู้ดูรู้สึกว่ามีความงดงามน่านับถือน่าศรัทธา
 2. ใจเดียว : (V) ; be faithful ; Related:be constant in love, be single-minded ; Ant:หลายใจ ; Def:ไม่หลายใจ, มีความรักและซื่อตรงในบุคคลเดียวหรือสิ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลง ; Samp:พ่อบอกกับแม่ว่าพ่อจะใจเดียวกับแม่และจะไม่เจ้าชู้กับผู้หญิงที่ไหนอีก
 3. ซื่อ : (ADJ) ; honest ; Related:faithful, straightforward ; Syn:ตรง, ซื่อสัตย์, ซื่อตรง ; Ant:คด ; Def:ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่คดโกง ; Samp:คนซื่อเป็นคนที่น่าคบหา
 4. สัตย์ : (ADJ) ; honest ; Related:faithful, truthful, loyal ; Syn:สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์ ; Ant:เท็จ ; Samp:พ่อแม่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาชื่อเสียง ทำผิดรับผิด ไม่เห็นแก่ตัว
 5. เอกภักดิ์ : (ADJ) ; loyal ; Related:faithful, honest ; Syn:ซื่อตรง ; Def:จงรักต่อคนคนเดียว
 6. ใจเดียว : (ADJ) ; constant ; Related:steadfast, faithful, single-minded ; Ant:หลายใจ ; Samp:ครอบครัวจะมีความสุขถ้าพ่อบ้านเป็นคนรักเดียวใจเดียว
 7. ตงฉิน : (ADJ) ; honest ; Related:upright, of high integrity, loyal, faithful, trusty, sincere ; Syn:ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, สุจริต, ซื่อ, มือสะอาด ; Ant:คดโกง, ทุจริต ; Samp:ประเทศชาติต้องการข้าราชการตงฉิน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : faithful, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : faithful, not found

Budhism Thai-Thai Dict : faithful, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : faithful, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : faithful, not found

(0.1580 sec)