Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: fasten , then fast, fasten, fastener, fastening, unfasten, fastened .

Eng-Thai Lexitron Dict : fasten, more than 7 found, display 1-7
 1. fasten : (VI) ; ติด ; Related:ยึด, ผูก ; Syn:fix, freeze, peg, pin ; Ant:unfasten
 2. fasten : (VT) ; ผูก ; Related:มัด, รัด, พัน ; Syn:fix, freeze, peg, pin ; Ant:unfasten
 3. fasten on 1 : (PHRV) ; ยึดติดกับ ; Related:ยึดมั่นใน ; Syn:fasten onto, hook onto, latch onto, seize on
 4. fasten onto : (PHRV) ; กระตือรือร้นกับ ; Syn:fasten on, hook onto, latch on, seize on
 5. fasten on 1 : (PHRV) ; ใกล้ชิดกับ ; Syn:fasten onto
 6. fasten on 2 : (PHRV) ; ปิดไว้ด้านบนของ ; Syn:fasten onto
 7. fasten onto : (PHRV) ; ใกล้ชิดกับ ; Related:สนใจ ; Syn:fasten on
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : fasten, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : fasten, more than 7 found, display 1-7
 1. มอบ : (V) ; fasten ; Related:smoothen ; Def:ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง ; Samp:ฉันกับน้องช่วยกันมอบปากกระทงให้ดูเรียบร้อยสวยงาม
 2. ร้อยรัด : (V) ; bind ; Related:fasten ; Samp:ไวยาวัจกรเดินเข้าไปหาเชือกหนังควาย เพื่อนำมาร้อยรัดทแยงฟันปลาระหว่างขอบชายหนังหน้ากลองกับปุ่มรั้งที่คอกลอง
 3. รัด : (V) ; bind ; Related:fasten, tighten, tie, squeeze ; Syn:มัด ; Ant:คลาย ; Def:ทำให้แน่นหรือให้รวมกันด้วยการมัด ; Samp:การห้ามเลือดอีกวิธีหนึ่งคือ ใช้ผ้าเชือกหรือสายยางรัดไม่ให้เลือดจากเส้นเลือดแดงไหลลงสู่อวัยวะส่วนนั้น
 4. กระสัน : (V) ; bind ; Related:tie, fasten ; Syn:ผูกให้แน่น ; Samp:เขาพยายามกระสันเชือกเข้าไว้กับเสาให้แน่น
 5. เก็บเล่ม : (V) ; bind ; Related:tie, fasten ; Def:รวบรวมหนังสือหรือแผ่นภาพที่พิมพ์ไว้แล้วเรียงตามลำดับเลขหน้าเข้าเป็นเล่ม (ใช้แก่การพิมพ์) ; Samp:ทุกวันนี้ โรงพิมพ์เกิดขึ้นเป็น 100 แห่ง หนังสือแต่ต้องคิดว่าจะเอาดีทางด้านใด เก็บเล่ม เย็บเล่ม เข้าปก เป็นต้น
 6. เกาะติด : (V) ; adhere ; Related:attach, fasten, fix, stick ; Syn:ติด, ยึด, แนบ, เกาะเกี่ยว ; Ant:ปล่อย ; Def:จับหรือยึดสิงใดสิ่งหนึ่งไว้อย่างมั่นคง ; Samp:เชื้อโรคต่างๆ จะลอยฟุ้งไปมาในอากาศรอบห้อง โดยมันจะเกาะติดอยู่บนอานุภาพของฝุ่นผงต่างๆ
 7. เกี่ยว : (V) ; hook ; Related:seize, catch, fasten, hitch, clasp ; Syn:จับ, รวบ, คล้อง, เกาะเกี่ยว ; Def:เกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ ; Samp:มันใช้ปลายหางของมันเกี่ยวเป็นตะขอหรือดึงอะไรๆ ได้คล้ายมือเวลามันไต่ไปมา
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : fasten, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : fasten, 1 found, display 1-1
 1. ซิป : น. เครื่องรูดปิดให้ริมผ้าหรือวัสดุ ๒ ชิ้นประสานกัน ประกอบด้วย ฟันเล็ก ๆ ๒ แถว มีที่จับเพื่อรูดให้ฟันประกบกันหรือแยกออกจากกัน ได้. (อ. zipper, zip—fastener).

Budhism Thai-Thai Dict : fasten, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : fasten, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : fasten, not found

(0.1626 sec)