Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: hook, Hook , then hook, hooks, hooked, unhook, hooker .

Eng-Thai Lexitron Dict : hook, more than 7 found, display 1-7
 1. hook : (VI) ; งอ ; Related:โค้ง, งุ้ม
 2. hook : (VI) ; เป็นโสเภณี
 3. hook : (SL) ; ทำให้ติดบางอย่าง (อาจไม่ใช่ยา)
 4. hook : (VT) ; เกี่ยว ; Related:ติดตะขอ
 5. hook : (VT) ; ขโมย (คำสแลง) ; Related:ฉก, ชิง, วิ่งราว
 6. hook : (VI) ; เกี่ยว ; Related:ติดตะขอ
 7. hook : (N) ; ตะขอ ; Related:ที่เกี่ยว, ตะขอแขวน, ขอ
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : hook, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : hook, more than 7 found, display 1-7
 1. ขอช้าง : (N) ; hook ; Related:mahout's hook ; Def:ขอเหล็กมีด้าม สำหรับสับช้าง ; Samp:ควาญช้างใช้ขอช้างสับช้างเพื่อให้มันทำตามคำสั่ง
 2. ติดขอ : (V) ; hook ; Related:connect with a hook, be caught by a hook ; Syn:ติดตะขอ ; Def:เอาเหล็กที่งอๆ ที่เป็นตัวเกี่ยว นำไปเกี่ยวกับตัวรับตะขอ (ใช้แก่เสื้อผ้า) ; Samp:ช่วยติดขอเสื้อข้างหลังให้หน่อย ฉันติดไม่ถนัด
 3. ตาขอ : (N) ; hook ; Related:long-handled hook, gaff ; Syn:ขอ, ตะขอ ; Def:ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ ; Samp:คุณพ่อใช้ตาขอเกี่ยวหน้าต่างไว้เพื่อป้องกันลมตีเสียงดัง ; Unit:อัน, เล่ม, ตัว
 4. ตาขอ : (N) ; hook ; Related:long-handled hook, gaff ; Syn:ขอ, ตะขอ ; Def:ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ ; Samp:คุณพ่อใช้ตาขอเกี่ยวหน้าต่างไว้เพื่อป้องกันลมตีเสียงดัง ; Unit:อัน, เล่ม, ตัว
 5. เกี่ยว : (V) ; hook ; Related:seize, catch, fasten, hitch, clasp ; Syn:จับ, รวบ, คล้อง, เกาะเกี่ยว ; Def:เกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ ; Samp:มันใช้ปลายหางของมันเกี่ยวเป็นตะขอหรือดึงอะไรๆ ได้คล้ายมือเวลามันไต่ไปมา
 6. เกี่ยวเบ็ด : (V) ; hook ; Related:catch, entrap ; Def:เอาเบ็ดไปเกี่ยวเหยื่อ, เอาเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ด ; Samp:พี่ชายเขาไปจัดการเอาเหยื่อ ไส้เดือนเกี่ยวเบ็ด
 7. ขอ 1 : (N) ; hook ; Related:gaff, elephant goad ; Syn:ตะขอ, ตาขอ, ขอเกี่ยว ; Def:ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ ; Samp:เขาค่อยๆ เคลื่อนตัวลงสู่ผิวน้ำพร้อมกับมือซ้ายถือขอแน่น ; Unit:เล่ม, ตัว, อัน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : hook, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : hook, more than 5 found, display 1-5
 1. กับแก้ ๑ : (ถิ่น-พายัพ) น. ชื่อไม้ล้มลุกไร้ดอกชนิด Selaginella argentea (Wall. ex Hook. et Grev.) Spring ในวงศ์ Selaginellaceae ใช้ทำยาได้ ใบอ่อนใช้เป็นผัก, พ่อค้าตีเมีย ก็เรียก.
 2. พวงชมพู : น. ชื่อไม้เถาขนาดเล็กชนิด Antigonon leptopus Hook. et Arn. ในวงศ์ Polygonaceae ดอกสีชมพูรูปหัวใจเล็ก ๆ ออกเป็นช่อยาว ออกดอกตลอดปี.
 3. มหาสดำ : [มะหาสะดํา] น. ชื่อเฟินต้นชนิด Cyathea podophylla (Hook.) Copel. ในวงศ์ Cyatheaceae ใช้ทํายาได้.
 4. หางนกยูงฝรั่ง : น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Delonix regia (Hook.) Raf. ในวงศ์ Leguminosae ลําต้นและกิ่งไม่มีหนาม ดอกสีแดงหรือแสด ออก ดอกปีละครั้ง ขณะออกดอกผลัดใบ.
 5. กระดังงา : น. ชื่อไม้ต้นชนิด Cananga odorata (Lam.) Hook.f. et Thomson ในวงศ์ Annonaceae ดอกหอม กลีบบาง มี ๖ กลีบ ดอกใช้กลั่น น้ำมันหอมได้, กระดังงาใหญ่ สะบันงา หรือ สะบันงาต้น ก็เรียก. (เทียบมลายู canaga, kananga); พรรณไม้ชนิดนี้มีพันธุ์หนึ่งเป็น ไม้พุ่ม ดอกมักมีกลีบมากกว่า ๖ กลีบ หอมอ่อน เรียกว่า กระดังงาสงขลา [Cananga odorata Hook.f. et Thomson var. fruticosa (Craib) J. Sinclair].
 6. Royal Institute Thai-Thai Dict : hook, more results...

Budhism Thai-Thai Dict : hook, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : hook, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : hook, not found

(0.1757 sec)